Xét nghiệm đột biến EGFR trong mẫu tế bào học

Hoàng Như Tuyết
Hoàng Như Tuyết(4 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 15
0
Tải xuống 30,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2013, 16:51

Mô tả: các mẫu tế bào học được dung để chẩn đoán UTPKTBN và có thể là mẫu duy nhất hữu dung để xét nghiệm đột biến EGFR

— Xem thêm —

Xem thêm: Xét nghiệm đột biến EGFR trong mẫu tế bào học, Xét nghiệm đột biến EGFR trong mẫu tế bào học

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.172288894653 s. Memory usage = 17.6 MB