de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 988
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 13:10

Mô tả: Điểm Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 1 tiết Họ và tên:……………………………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… M ã đề:135 1/ Qui trình cơng nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị ngun liêu, làm khơ, bao gói, hấp chín b Chuẩn bị ngun liêu, làm khơ, hấp chín, bao gói c Chuẩn bị ngun liêu, hấp chín, làm khơ, bao gói d Chuẩn bị ngun liêu, hấp chín, bao gói, làm khơ 2/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo b Ít xương, nhiều chất béo c Ít xương to, nhiều xương dăm d Nhiều thit, nhiều chất béo 3/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Hấp chín b Bao gói c Làm khơ d Chuẩn bị ngun liệu 4/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a gỗ b gạch c lá d tơn 5/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 1 0 ----> 14 0 C b 0 ---> 4 0 C c 5 ----> 14 0 C d 3 ----> 4 0 C 6/ Muối và đường trong ngun liệu ướp có tác dụng gì? a Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Làm tăng hương vị sản phẩm d Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic 7/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Hấp b Làm nước mắm c Hun khói d Đóng hộp 8/ Xử lí nhiệt trong qui trình chế biến rau, quả có tác dụng là a Tăng hương vị sản phẩm b Làm mất hoạt tính của enzim c Làm cho sản phẩm khơ d Làm chín sản phẩm 9/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường trong bảo quản thịt theo tỉ lệ là a 84 % và 16 % b 85 % và 15 % c 90 % và 10 % d 94 % và 5 % 10/ Thời gian hấp chín cá trong cơng nghệ làm ruốc cá là a 30 đến 40 phút b 40 đến 50 phút c 15 đến 20 phút d 1 giờ Ñieåm 11/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Xát bỏ vỏ trấu b Phân loại làm sạch c Bóc vỏ quả d Làm khô 12/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 180 đến 220 ngày b 150 đến 200 ngày c 120 đến 200 ngày d 100 đến 220 ngày 13/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: a 10% b 20% c15% d 13% 14/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Để héo, sử dụng b Rửa sạch, nấu chín c Bảo quản lạnh sau vài ba ngày rồi sử dụng d Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay 15/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Loại bỏ quả xanh b Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% c Rửa sạch nhớt d Tất cả ý trên 16/ Phương pháp ướp muối trong bảo quản thịt gồm có mấy bước ? a 6 b 5 c 7 d 9 17/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1320 b1340 c 1230 d 1350 18/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a 1 đến 5 0 C b 5 đến 15 0 C c - 5 đến 15 0 C d 0 đến 10 0 C 19/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 14 ngày b 15 ngày c 17 ngày d 28 ngày 20/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói b Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói Tröôøng THPT Löông Ñònh Cuûa Kieåm tra 1 tiết Họ và tên:…………………………………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… M ã đề:13 7 1/ Thời gian hấp chín cá trong cơng nghệ làm ruốc cá là a 15 đến 20 phút b 30 đến 40 phút c 1 giờ d 40 đến 50 phút 2/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a lá b gạch c gỗ d tơn 3/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Làm khơ b Bao gói c Chuẩn bị ngun liệu d Hấp chín 4/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 150 đến 200 ngàyb 120 đến 200 ngày c 100 đến 220 ngày d 180 đến 220 ngày 5/ Xử lí nhiệt trong qui trình chế biến rau, quả có tác dụng là a Làm chín sản phẩm b Làm mất hoạt tính của enzim c Làm cho sản phẩm khơ d Tăng hương vị sản phẩm 6/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 3 ----> 4 0 C b 0 ---> 4 0 C c1 0 ----> 14 0 C d 5 ----> 14 0 C 7/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường trong bảo quản thịt theo tỉ lệ là a 94 % và 5 % b 85 % và 15 % c 84 % và 16 % d 90 % và 10 % 8/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Đóng hộp b Làm nước mắm c Hun khói d Hấp 9/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương to, nhiều xương dăm b Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo c Ít xương, nhiều chất béo d Nhiều thit, nhiều chất béo 10/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Bóc vỏ quả b Xát bỏ vỏ trấu c Làm khơ d Phân loại làm sạch 11/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: a 10% b13% c 20% d 15% 12/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Loại bỏ quả xanh b Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% c Rửa sạch nhớt d Tất cả ý trên 13/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 28 ngày b 15 ngày c 17 ngày d 14 ngày 14/ Phương pháp ướp muối trong bảo quản thịt gồm có mấy bước ? a 7 b 6 c 9 d 5 15/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay b Rửa sạch, nấu chín c Bảo quản lạnh sau vài ba ngày rồi sử dụng d Để héo, sử dụng 16/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a - 5 đến 15 0 C b 1 đến 5 0 C c 5 đến 15 0 C d 0 đến 10 0 C 17/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1340 b 1230 c 1320 d 1350 18/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói b Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói 19/ Qui trình công nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, bao gói, làm khô b Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, làm khô, bao gói c Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, hấp chín, bao gói d Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, bao gói, hấp chín 20/ Muối và đường trong nguyên liệu ướp có tác dụng gì? a Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic d Làm tăng hương vị sản phẩm Điểm ¤ Đáp án của đề :135 1[ 1]c . 2[ 1]a . 3[ 1]c . 4[ 1]b . 5[ 1]b . 6[ 1]a .7[ 1]a . 8[ 1]b . 9[ 1]d . 10[ 1]a . 11[ 1]a . 12[ 1]a . 13[ 1]d . 14[ 1]d . 15[ 1]a . 16[ 1]b . 17[ 1]a . 18[ 1]c . 19[ 1]c . 20[ 1]b . ¤ Đáp án của đề :137 1[ 1]b . 2[ 1]b . 3[ 1]a . 4[ 1]d . 5[ 1]b . 6[ 1]b . 7[ 1]a . 8[ 1]d . 9[ 1]b . 10[ 1]b . 11[ 1]b . 12[ 1]d . 13[ 1]c . 14[ 1]d . 15[ 1]a . 16[ 1]a . 17[ 1]c . 18[ 1]a . 19[ 1]b . 20[ 1]a . Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 15 phút Họ và tên:…………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… Mã đề:13 9 1/ Phương pháp ướp muối gồm có mấy bước ? a 5 b 9 c 7 d 6 2/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Rửa sạch, nấu chín b Bảo quản lạnh sau một vài ngày rồi sử dụng c Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay d Để héo, sử dụng 3/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Hun khói b Làm nước mắm c Đóng hộp d Hấp 4/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a - 5 đến 15 0 C b 1 đến 5 0 C c 0 đến 10 0 C d 5 đến 15 0 C 5/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 5 ----> 14 0 C b 3 ----> 4 0 C c 1 0 ----> 14 0 C d0 ---> 4 0 C 6/ Thời gian hấp chín cá trong công nghệ làm ruốc cá là a 1 giờ b 30 đến 40 phút c 40 đến 50 phút d15 đến 20 phút 7/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1340 b1320 c 1350 d1230 8/ Qui trình công nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, bao gói, hấp chín b Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, bao gói, làm khô c Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, hấp chín, bao gói d Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, làm khô, bao gói 9/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương to, nhiều xương dăm b Nhiều thit, nhiều chất béo c Ít xương, nhiều chất béo d Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo 10/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 14 ngày b 28 ngày c 17 ngày d15 ngày 11/ Muối và đường trong nguyên liệu ướp có tác dụng gì? a Làm tăng hương vị sản phẩm b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic d Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm 12/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói b Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói 13/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 100 đến 220 ngày b 120 đến 200 ngày c 180 đến 220 ngày d 150 đến 200 ngày 14/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a gạch b gỗ c lá d tôn 15/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: Điểm a 15% b 13% c 10% d 20% 16/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường theo tỉ lệ là a 90 % và 10 % b 85 % và 15 % c 94 % và 5 % d 84 % và 16 % 17/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Loại bỏ quả xanh b Rửa sạch nhớt c Tất cả ý trên d Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% 18/ Xử lí nhiệt có tác dụng là a Làm cho sản phẩm khơ b Làm chín sản phẩm c Làm mất hoạt tính của enzim d Tăng hương vị sản phẩm 19/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Xát bỏ vỏ trấu b Bóc vỏ quả c Phân loại làm sạch d Làm khơ 20/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Hấp chín b Làm khơ c Bao gói d Chuẩn bị ngun liệu ¤ Đáp án của đề thi: 1[ 1]a . 2[ 1]c . 3[ 1]d . 4[ 1]a . 5[ 1]d . 6[ 1]b . 7[ 1]b . 8[ 1]d . 9[ 1]d . 10[ 1]c . 11[ 1]d . 12[ 1]d . 13[ 1]c . 14[ 1]a . 15[ 1]b . 16[ 1]c . 17[ 1]a . 18[ 1]c . 19[ 1]a . 20[ 1]b . Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 15 phút Họ và tên:…………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… Mã đề:135 1/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a gỗ b lá c gạch d tôn 2/ Phương pháp chế biến cá ở qui mô gia đình là a Làm nước mắm b Hấp c Hun khói d Đóng hộp 3/ Phương pháp ướp muối gồm có mấy bước ? a 5 b 9 c 7 d 6 4/ Thời gian hấp chín cá trong công nghệ làm ruốc cá là a 1 giờ b 15 đến 20 phút c 30 đến 40 phút d 40 đến 50 phút 5/ Muối và đường trong nguyên liệu ướp có tác dụng gì? a Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Làm tăng hương vị sản phẩm d Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm 6/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 5 ----> 14 0 C b 3 ----> 4 0 C c 0 ---> 4 0 C d 1 0 ----> 14 0 C 7/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói b Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói 8/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo b Nhiều thit, nhiều chất béo c Ít xương to, nhiều xương dăm d Ít xương, nhiều chất béo 9/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: a 15% b 10% c 13% d 20% 10/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Phân loại làm sạch b Bóc vỏ quả c Làm khô d Xát bỏ vỏ trấu 11/ Qui trình công nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, bao gói, hấp chín b Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, làm khô, bao gói c Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, hấp chín, bao gói d Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, bao gói, làm khô 12/ Nguyên liệu ướp gồm muối và đường theo tỉ lệ là a 94 % và 5 % b 90 % và 10 % c 84 % và 16 % d 85 % và 15 % 13/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1230 b 1350 c 1340 d 1320 14/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a 5 đến 15 0 C b 1 đến 5 0 C c - 5 đến 15 0 C d 0 đến 10 0 C 15/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Tất cả ý trên b Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% c Loại bỏ quả xanh d Rửa sạch nhớt 16/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Rửa sạch, nấu chín b Bảo quản lạnh sau một vài ngày rồi sử dụng c Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay d Để héo, sử dụng 17/ Xử lí nhiệt có tác dụng là a Làm cho sản phẩm khô b Làm chín sản phẩm c Làm mất hoạt tính của enzim d Tăng hương vị sản phẩm 18/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Hấp chín b Làm khô c Bao gói d Chuẩn bịnguyên liệu 19/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 120 à 200 ngày b 180 à 220 ngày c 100 à 220 ngày d 150 à 200 ngày 20/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 14 ngày b 15 ngày c 17 ngày d 28 ngày ¤ Đáp án của đề thi: 1[ 1]c . 2[ 1]b . 3[ 1]a . 4[ 1]c . 5[ 1]d . 6[ 1]c . 7[ 1]c . 8[ 1]a . Điểm 9[ 1]c . 10[ 1]d . 11[ 1]b . 12[ 1]a . 13[ 1]d . 14[ 1]c . 15[ 1]c . 16[ 1]c . 17[ 1]c . 18[ 1]b . 19[ 1]b . 20[ 1]c . Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 15 phút Họ và tên:…………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… Mã đề:135 1/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Bóc vỏ quả b Xát bỏ vỏ trấu c Phân loại làm sạch d Làm khơ 2/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Rửa sạch nhớt b Tất cả ý trên c Loại bỏ quả xanh d Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% 3/ Thời gian hấp chín cá trong cơng nghệ làm ruốc cá là a 1 giờ b 40 đến 50 phút c 30 đến 40 phút d 15 đến 20 phút 4/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường theo tỉ lệ là a 90 % và 10 % b 94 % và 5 % c 85 % và 15 % d 84 % và 16 % 5/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 150 à 200 ngày b 100 à 220 ngày c 180 à 220 ngày d 120 à 200 ngày 6/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 28 ngày b 14 ngày c 17 ngày d 15 ngày 7/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo b Ít xương, nhiều chất béo c Ít xương to, nhiều xương dăm d Nhiều thit, nhiều chất béo 8/ Phương pháp ướp muối gồm có mấy bước ? a 7 b 9 c 5 d 6 9/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Hun khói b Làm nước mắm c Hấp d Đóng hộp 10/ Qui trình cơng nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị ngun liêu, hấp chín, làm khơ, bao gói . 1] a . 8[ 1] d . 9[ 1] b . 10 [ 1] b . 11 [ 1] b . 12 [ 1] d . 13 [ 1] c . 14 [ 1] d . 15 [ 1] a . 16 [ 1] a . 17 [ 1] c . 18 [ 1] a . 19 [ 1] b . 20[ 1] a . Trường. :13 5 1[ 1] c . 2[ 1] a . 3[ 1] c . 4[ 1] b . 5[ 1] b . 6[ 1] a .7[ 1] a . 8[ 1] b . 9[ 1] d . 10 [ 1] a . 11 [ 1] a . 12 [ 1] a . 13 [ 1] d . 14 [ 1] d . 15 [

— Xem thêm —

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20, de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20, de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-cong-nghe-10-bai-9-20

Đăng ký

Generate time = 0.21413397789 s. Memory usage = 18.5 MB