de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20

12 1,010 10
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 13:10

Điểm Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 1 tiết Họ và tên:……………………………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… M ã đề:135 1/ Qui trình cơng nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị ngun liêu, làm khơ, bao gói, hấp chín b Chuẩn bị ngun liêu, làm khơ, hấp chín, bao gói c Chuẩn bị ngun liêu, hấp chín, làm khơ, bao gói d Chuẩn bị ngun liêu, hấp chín, bao gói, làm khơ 2/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo b Ít xương, nhiều chất béo c Ít xương to, nhiều xương dăm d Nhiều thit, nhiều chất béo 3/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Hấp chín b Bao gói c Làm khơ d Chuẩn bị ngun liệu 4/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a gỗ b gạch c lá d tơn 5/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 1 0 ----> 14 0 C b 0 ---> 4 0 C c 5 ----> 14 0 C d 3 ----> 4 0 C 6/ Muối và đường trong ngun liệu ướp có tác dụng gì? a Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Làm tăng hương vị sản phẩm d Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic 7/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Hấp b Làm nước mắm c Hun khói d Đóng hộp 8/ Xử lí nhiệt trong qui trình chế biến rau, quả có tác dụng là a Tăng hương vị sản phẩm b Làm mất hoạt tính của enzim c Làm cho sản phẩm khơ d Làm chín sản phẩm 9/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường trong bảo quản thịt theo tỉ lệ là a 84 % và 16 % b 85 % và 15 % c 90 % và 10 % d 94 % và 5 % 10/ Thời gian hấp chín cá trong cơng nghệ làm ruốc cá là a 30 đến 40 phút b 40 đến 50 phút c 15 đến 20 phút d 1 giờ Ñieåm 11/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Xát bỏ vỏ trấu b Phân loại làm sạch c Bóc vỏ quả d Làm khô 12/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 180 đến 220 ngày b 150 đến 200 ngày c 120 đến 200 ngày d 100 đến 220 ngày 13/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: a 10% b 20% c15% d 13% 14/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Để héo, sử dụng b Rửa sạch, nấu chín c Bảo quản lạnh sau vài ba ngày rồi sử dụng d Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay 15/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Loại bỏ quả xanh b Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% c Rửa sạch nhớt d Tất cả ý trên 16/ Phương pháp ướp muối trong bảo quản thịt gồm có mấy bước ? a 6 b 5 c 7 d 9 17/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1320 b1340 c 1230 d 1350 18/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a 1 đến 5 0 C b 5 đến 15 0 C c - 5 đến 15 0 C d 0 đến 10 0 C 19/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 14 ngày b 15 ngày c 17 ngày d 28 ngày 20/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói b Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói Tröôøng THPT Löông Ñònh Cuûa Kieåm tra 1 tiết Họ và tên:…………………………………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… M ã đề:13 7 1/ Thời gian hấp chín cá trong cơng nghệ làm ruốc cá là a 15 đến 20 phút b 30 đến 40 phút c 1 giờ d 40 đến 50 phút 2/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a lá b gạch c gỗ d tơn 3/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Làm khơ b Bao gói c Chuẩn bị ngun liệu d Hấp chín 4/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 150 đến 200 ngàyb 120 đến 200 ngày c 100 đến 220 ngày d 180 đến 220 ngày 5/ Xử lí nhiệt trong qui trình chế biến rau, quả có tác dụng là a Làm chín sản phẩm b Làm mất hoạt tính của enzim c Làm cho sản phẩm khơ d Tăng hương vị sản phẩm 6/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 3 ----> 4 0 C b 0 ---> 4 0 C c1 0 ----> 14 0 C d 5 ----> 14 0 C 7/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường trong bảo quản thịt theo tỉ lệ là a 94 % và 5 % b 85 % và 15 % c 84 % và 16 % d 90 % và 10 % 8/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Đóng hộp b Làm nước mắm c Hun khói d Hấp 9/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương to, nhiều xương dăm b Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo c Ít xương, nhiều chất béo d Nhiều thit, nhiều chất béo 10/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Bóc vỏ quả b Xát bỏ vỏ trấu c Làm khơ d Phân loại làm sạch 11/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: a 10% b13% c 20% d 15% 12/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Loại bỏ quả xanh b Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% c Rửa sạch nhớt d Tất cả ý trên 13/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 28 ngày b 15 ngày c 17 ngày d 14 ngày 14/ Phương pháp ướp muối trong bảo quản thịt gồm có mấy bước ? a 7 b 6 c 9 d 5 15/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay b Rửa sạch, nấu chín c Bảo quản lạnh sau vài ba ngày rồi sử dụng d Để héo, sử dụng 16/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a - 5 đến 15 0 C b 1 đến 5 0 C c 5 đến 15 0 C d 0 đến 10 0 C 17/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1340 b 1230 c 1320 d 1350 18/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói b Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói 19/ Qui trình công nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, bao gói, làm khô b Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, làm khô, bao gói c Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, hấp chín, bao gói d Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, bao gói, hấp chín 20/ Muối và đường trong nguyên liệu ướp có tác dụng gì? a Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic d Làm tăng hương vị sản phẩm Điểm ¤ Đáp án của đề :135 1[ 1]c . 2[ 1]a . 3[ 1]c . 4[ 1]b . 5[ 1]b . 6[ 1]a .7[ 1]a . 8[ 1]b . 9[ 1]d . 10[ 1]a . 11[ 1]a . 12[ 1]a . 13[ 1]d . 14[ 1]d . 15[ 1]a . 16[ 1]b . 17[ 1]a . 18[ 1]c . 19[ 1]c . 20[ 1]b . ¤ Đáp án của đề :137 1[ 1]b . 2[ 1]b . 3[ 1]a . 4[ 1]d . 5[ 1]b . 6[ 1]b . 7[ 1]a . 8[ 1]d . 9[ 1]b . 10[ 1]b . 11[ 1]b . 12[ 1]d . 13[ 1]c . 14[ 1]d . 15[ 1]a . 16[ 1]a . 17[ 1]c . 18[ 1]a . 19[ 1]b . 20[ 1]a . Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 15 phút Họ và tên:…………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… Mã đề:13 9 1/ Phương pháp ướp muối gồm có mấy bước ? a 5 b 9 c 7 d 6 2/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Rửa sạch, nấu chín b Bảo quản lạnh sau một vài ngày rồi sử dụng c Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay d Để héo, sử dụng 3/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Hun khói b Làm nước mắm c Đóng hộp d Hấp 4/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a - 5 đến 15 0 C b 1 đến 5 0 C c 0 đến 10 0 C d 5 đến 15 0 C 5/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 5 ----> 14 0 C b 3 ----> 4 0 C c 1 0 ----> 14 0 C d0 ---> 4 0 C 6/ Thời gian hấp chín cá trong công nghệ làm ruốc cá là a 1 giờ b 30 đến 40 phút c 40 đến 50 phút d15 đến 20 phút 7/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1340 b1320 c 1350 d1230 8/ Qui trình công nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, bao gói, hấp chín b Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, bao gói, làm khô c Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, hấp chín, bao gói d Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, làm khô, bao gói 9/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương to, nhiều xương dăm b Nhiều thit, nhiều chất béo c Ít xương, nhiều chất béo d Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo 10/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 14 ngày b 28 ngày c 17 ngày d15 ngày 11/ Muối và đường trong nguyên liệu ướp có tác dụng gì? a Làm tăng hương vị sản phẩm b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic d Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm 12/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói b Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói 13/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 100 đến 220 ngày b 120 đến 200 ngày c 180 đến 220 ngày d 150 đến 200 ngày 14/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a gạch b gỗ c lá d tôn 15/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: Điểm a 15% b 13% c 10% d 20% 16/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường theo tỉ lệ là a 90 % và 10 % b 85 % và 15 % c 94 % và 5 % d 84 % và 16 % 17/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Loại bỏ quả xanh b Rửa sạch nhớt c Tất cả ý trên d Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% 18/ Xử lí nhiệt có tác dụng là a Làm cho sản phẩm khơ b Làm chín sản phẩm c Làm mất hoạt tính của enzim d Tăng hương vị sản phẩm 19/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Xát bỏ vỏ trấu b Bóc vỏ quả c Phân loại làm sạch d Làm khơ 20/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Hấp chín b Làm khơ c Bao gói d Chuẩn bị ngun liệu ¤ Đáp án của đề thi: 1[ 1]a . 2[ 1]c . 3[ 1]d . 4[ 1]a . 5[ 1]d . 6[ 1]b . 7[ 1]b . 8[ 1]d . 9[ 1]d . 10[ 1]c . 11[ 1]d . 12[ 1]d . 13[ 1]c . 14[ 1]a . 15[ 1]b . 16[ 1]c . 17[ 1]a . 18[ 1]c . 19[ 1]a . 20[ 1]b . Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 15 phút Họ và tên:…………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… Mã đề:135 1/ Đặc điểm của tường nhà kho bảo quản thóc, được xây dựng bằng a gỗ b lá c gạch d tôn 2/ Phương pháp chế biến cá ở qui mô gia đình là a Làm nước mắm b Hấp c Hun khói d Đóng hộp 3/ Phương pháp ướp muối gồm có mấy bước ? a 5 b 9 c 7 d 6 4/ Thời gian hấp chín cá trong công nghệ làm ruốc cá là a 1 giờ b 15 đến 20 phút c 30 đến 40 phút d 40 đến 50 phút 5/ Muối và đường trong nguyên liệu ướp có tác dụng gì? a Ức chế hoạt động của vi khuẩn lactic b Kích thích hoạt động của enzim và vi sinh vật c Làm tăng hương vị sản phẩm d Tạo áp suất thẩm thấu cao, giảm độ ẩm của sản phẩm 6/ Phương pháp bảo quản lạnh thịt lợn thường có nhiệt độ là: a 5 ----> 14 0 C b 3 ----> 4 0 C c 0 ---> 4 0 C d 1 0 ----> 14 0 C 7/ Qui trình chế biến chè xanh theo các bước lần lượt là a Nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô,vò chè, đóng gói b Nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, đóng gói c Nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, đóng gói d Nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, đóng gói 8/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo b Nhiều thit, nhiều chất béo c Ít xương to, nhiều xương dăm d Ít xương, nhiều chất béo 9/ Sắn lát có thể giữ được từ 6 tháng đến 1 năm nếu có độ ẩm dưới: a 15% b 10% c 13% d 20% 10/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Phân loại làm sạch b Bóc vỏ quả c Làm khô d Xát bỏ vỏ trấu 11/ Qui trình công nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, bao gói, hấp chín b Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, làm khô, bao gói c Chuẩn bị nguyên liêu, làm khô, hấp chín, bao gói d Chuẩn bị nguyên liêu, hấp chín, bao gói, làm khô 12/ Nguyên liệu ướp gồm muối và đường theo tỉ lệ là a 94 % và 5 % b 90 % và 10 % c 84 % và 16 % d 85 % và 15 % 13/ Có 2000 kg lúa đem xay với tỉ lệ gạo / thóc là 66% .Vậy số lượng gạo thu được là a 1230 b 1350 c 1340 d 1320 14/ Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh ở nhiệt độ a 5 đến 15 0 C b 1 đến 5 0 C c - 5 đến 15 0 C d 0 đến 10 0 C 15/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Tất cả ý trên b Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% c Loại bỏ quả xanh d Rửa sạch nhớt 16/ Cách dùng tốt nhất rau quả xanh là a Rửa sạch, nấu chín b Bảo quản lạnh sau một vài ngày rồi sử dụng c Sau khi thu hái, rửa sạch, thanh trùng, dùng ngay d Để héo, sử dụng 17/ Xử lí nhiệt có tác dụng là a Làm cho sản phẩm khô b Làm chín sản phẩm c Làm mất hoạt tính của enzim d Tăng hương vị sản phẩm 18/ Khi làm ruốc cá, cho thêm muối, nuớc mắm vào rang ở bước? a Hấp chín b Làm khô c Bao gói d Chuẩn bịnguyên liệu 19/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 120 à 200 ngày b 180 à 220 ngày c 100 à 220 ngày d 150 à 200 ngày 20/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 14 ngày b 15 ngày c 17 ngày d 28 ngày ¤ Đáp án của đề thi: 1[ 1]c . 2[ 1]b . 3[ 1]a . 4[ 1]c . 5[ 1]d . 6[ 1]c . 7[ 1]c . 8[ 1]a . Điểm 9[ 1]c . 10[ 1]d . 11[ 1]b . 12[ 1]a . 13[ 1]d . 14[ 1]c . 15[ 1]c . 16[ 1]c . 17[ 1]c . 18[ 1]b . 19[ 1]b . 20[ 1]c . Trường THPT Lương Đònh Của Kiểm tra 15 phút Họ và tên:…………………… Môn: Công nghệ 10 Lớp:……… Mã đề:135 1/ Để có sản phẩm là cà phê nhân theo phương pháp ướt ta cần a Bóc vỏ quả b Xát bỏ vỏ trấu c Phân loại làm sạch d Làm khơ 2/ Để cà phê nhân đạt chất lượng cao, cần làm gì? a Rửa sạch nhớt b Tất cả ý trên c Loại bỏ quả xanh d Sấy ở độ ẩm 12,5 đến 13% 3/ Thời gian hấp chín cá trong cơng nghệ làm ruốc cá là a 1 giờ b 40 đến 50 phút c 30 đến 40 phút d 15 đến 20 phút 4/ Ngun liệu ướp gồm muối và đường theo tỉ lệ là a 90 % và 10 % b 94 % và 5 % c 85 % và 15 % d 84 % và 16 % 5/ Thời gian bảo quản trứng theo phương pháp lạnh là a 150 à 200 ngày b 100 à 220 ngày c 180 à 220 ngày d 120 à 200 ngày 6/ Thời gian bảo quản thịt lợn theo phương pháp lạnh là a 28 ngày b 14 ngày c 17 ngày d 15 ngày 7/ Cá dùng để làm ruốc cá là a Ít xương dăm, nhiều thịt, ít béo b Ít xương, nhiều chất béo c Ít xương to, nhiều xương dăm d Nhiều thit, nhiều chất béo 8/ Phương pháp ướp muối gồm có mấy bước ? a 7 b 9 c 5 d 6 9/ Phương pháp chế biến cá ở qui mơ gia đình là a Hun khói b Làm nước mắm c Hấp d Đóng hộp 10/ Qui trình cơng nghệ của làm ruốc cá theo thứ tự là a Chuẩn bị ngun liêu, hấp chín, làm khơ, bao gói . 1] a . 8[ 1] d . 9[ 1] b . 10 [ 1] b . 11 [ 1] b . 12 [ 1] d . 13 [ 1] c . 14 [ 1] d . 15 [ 1] a . 16 [ 1] a . 17 [ 1] c . 18 [ 1] a . 19 [ 1] b . 20[ 1] a . Trường. :13 5 1[ 1] c . 2[ 1] a . 3[ 1] c . 4[ 1] b . 5[ 1] b . 6[ 1] a .7[ 1] a . 8[ 1] b . 9[ 1] d . 10 [ 1] a . 11 [ 1] a . 12 [ 1] a . 13 [ 1] d . 14 [ 1] d . 15 [
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20, de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20, de kiem tra 1 tiet -cong nghe 10-bai 9-20

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-cong-nghe-10-bai-9-20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP