LỜI CAM ĐOAN

yeutailieu1989
yeutailieu1989(757 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 64
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOCX
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 12:20

Mô tả: LỜI CAM ĐOAN. Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn - PGD Số 2, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thị Tấn . LỜI CAM ĐOAN. Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu. kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thị

— Xem thêm —

Xem thêm: LỜI CAM ĐOAN, LỜI CAM ĐOAN, LỜI CAM ĐOAN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu loi-cam-doan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.21765685081482 s. Memory usage = 17.87 MB