Bài 29: sản xuất thức ăn cho vật nuôi

13 928 5
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 11:10

Xin chµo quý thÇy c« vµ c¸c em Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Cho các từ và cụm từ sau : Tiêu chuẩn ăn Khẩu phần ăn Làm thí nghiệm ổn định Có thể thay đổi Chỉ số dinh dưỡng Số lượng và loại thức ăn cụ thể Cung cấp Hãy lựa chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây: a. Tiêu chuẩn ăn được biểu thị bằng(1) b. (2)được thể hiện bằng các loại thức ăn cụ thể với số lư ợng hoặc tỉ lệ nhất định c. Muốn xây dựng được tiêu chuẩn ăn cần phải.(3) để xác định cho phù hợp với từng đối tượng vật nuôi cụ thể( loài, độ tuổi, khả năng sản xuất ) TiÕt 26 ( bµi 29 ) TiÕt 26 ( bµi 29 ) Nội dung bài học I. Một số loại thức ăn chăn nuôi 1. Một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi 2. Đặc điểm một số loại thức ăn của vật nuôi II. Sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi 1. Vai trò của thức ăn hỗn hợp 2. Các loại thức ăn hỗn hợp 3. Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp I. Một số loại thức ăn chăn nuôi Thức ăn vật nuôi là gì ? Là những sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, động vật cung cấp dinh dưỡng cho vật nuôi, phù hợp với đặc điểm sinh lí và cấu tạo của cơ quan tiêu hoá để con vật có thể ăn được, tiêu hoá và hấp thụ để sống và phát triển bình thường trong một thời gian dài Hãy kể tên một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi và cho biết loại thức ăn đó dùng cho loại vật nuôi nào ? - Thức ăn tinh : giu nng lung, giu prụtờin - Thức ăn xanh : c, rau xanh, thc n xanh - Thức ăn thô : chủ yếu là dùng cho trâu bò những lúc khan hiếm thức ăn xanh ( cỏ, cây ngô, bã mía ) - Thức ăn hỗn hợp : dùng cho hầu hết các loại vật nuôi để có chất lượng sản phẩm tốt nhất cho tiêu dùng đặc biệt là xuất khẩu 1. Khái niệm thức ăn cho vật nuôi 2. Đặc điểm một số loại thức ăn của vật nuôi Hãy ghép nội dung cột A với cột B để được nội dung đúng theo phiếu học tập sau : Cột A 1. Thức ăn tinh 2. Thức ăn xanh 3. Thức ăn thô 4. Thức ăn hỗn hợp Cột B a. Cha nhiu vitamin v khoỏng, cht lng thc n ph thuc ging cõy, thi tit, t ai, thi im thu hoch b. Cha nhiu x, nghốo dinh dng, nhng d bo qun dựng lm ngun thc n d tr c. Hm lng dinh dng cao, s dng nhiu trong chn nuụi nhng khú bo qun d. Cha nhiu nguyờn liu khỏc nhau vi mt t l nht nh ỏp ng c nhu cu dinh dng ca vt nuụi II. Sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi 1. Vai trò của thức ăn hỗn hợp Vậy thức ăn hỗn hợp có vai trò như thế nào trong chăn nuôi ? - Gim chi phớ thc n t hiu qu cao - Tit kim nhõn cụng chi phớ, hn ch dch bnh, thỳc y chn nuụi phỏt trin theo hng cụng nghp 2. Các loại thức ăn hỗn hợp Phân biệt đặc điểm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn hỗn hợp đậm đặc ? - Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng: Pr, lipit, gluxit, khoáng và vitamin - - Thức ăn hỗn hợp đậm đặc chỉ có tỉ lệ % Pr, khoáng và vitamin cao ở mức đậm đặc dùng để bổ sung vào các loại thức ăn khác với số lượng nhỏ vừa đủ 3. Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp Nguyên liệu để sản xuất thức ăn hỗn hợp là gì ? - Các sản phẩm phụ của công nghiệp chế biến và nông nghiệp: thức ăn thô, sản phẩm của các nhà máy xay, đường, nước mắm, chế biến thuỷ sản, hoa quả và thực phẩm Với những nguyên liệu trên thì thức ăn hỗn hợp đư ợc sản xuất theo quy trình nào, nêu các bước của quy trình đó ? . Sản xuất thức ăn cho vật nuôi Một số loại thức ăn chăn nuôi Sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi Khái niệm thức ăn cho vật nuôi Đặc điểm một số loại thức. chăn nuôi 2. Đặc điểm một số loại thức ăn của vật nuôi II. Sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi 1. Vai trò của thức ăn hỗn hợp 2. Các loại thức ăn hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 29: sản xuất thức ăn cho vật nuôi, Bài 29: sản xuất thức ăn cho vật nuôi, Bài 29: sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Bình luận về tài liệu bai-29-san-xuat-thuc-an-cho-vat-nuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP