Các đại dương trên thế giới

27 558 3 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 11:10

09/30/13 09/30/13 TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM Giáo viên: Giáo viên: Phạm Thị Tường Lang Phạm Thị Tường Lang Bài giảng Địa Lí lớp 5: Bài giảng Địa Lí lớp 5: CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI THẾ GIỚI 09/30/13 KIỂM TRA BÀI CŨ: KIỂM TRA BÀI CŨ: 1/ Tìm trên bản đồ tự nhiên thế giới vị trí của châu 1/ Tìm trên bản đồ tự nhiên thế giới vị trí của châu Đại Dương và châu Nam Cực. Đại Dương và châu Nam Cực. 09/30/13 KIỂM TRA BÀI CŨ: KIỂM TRA BÀI CŨ: 2/ Em biết gì về châu Đại Dương? 2/ Em biết gì về châu Đại Dương? Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình đảo, quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương. Dương. Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát và động vật độc đáo. ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển nhất châu lục này. triển nhất châu lục này. 3/ Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật ? 3/ Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật ? Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới. 09/30/13 Địa lí: Địa lí: CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GiỚI CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GiỚI 09/30/13 1/ Vị trí của các đại dương: 1/ Vị trí của các đại dương: Dựa vào hình 1 và hình 2 hãy hoàn thành bảng sau: Dựa vào hình 1 và hình 2 hãy hoàn thành bảng sau: Tên đại dương Tên đại dương Giáp với các Giáp với các châu lục châu lục Giáp với các đại Giáp với các đại dương dương Thái Bình Dương Thái Bình Dương Ấn Độ Dương Ấn Độ Dương Đại Tây Dương Đại Tây Dương Bắc Băng Dương Bắc Băng Dương 09/30/13 • 1. Vị trí của các đại dương: 1. Vị trí của các đại dương: 09/30/13 1/ Vị trí của các đại dương: 1/ Vị trí của các đại dương: Tên đại dương Tên đại dương Giáp với các châu Giáp với các châu lục lục Giáp với các đại Giáp với các đại dương dương Thái BìnhDương Thái BìnhDương Châu Mĩ, châu Á, Châu Mĩ, châu Á, châu Nam cực, châu châu Nam cực, châu Đại dương Đại dương Ấn độ Dương, Đại Ấn độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Tây Dương, Bắc Băng Dương Dương Ấn Độ Dương Ấn Độ Dương Châu Đại Dương, Châu Đại Dương, châu Á, châu Phi, châu Á, châu Phi, châu Nam Cực châu Nam Cực Thái Bình Dương, Đại Thái Bình Dương, Đại Tây Dương Tây Dương Đại Tây Dương Đại Tây Dương Châu Mĩ, châu Nam Châu Mĩ, châu Nam Cực, châu phi, châu Cực, châu phi, châu Âu Âu Thái Bình Dương, Ấn Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Độ Dương, Bắc Băng dương dương Bắc Băng Dương Bắc Băng Dương Châu Á, châu Âu, Châu Á, châu Âu, châu Mĩ châu Mĩ Thái Bình Dương, Đại Thái Bình Dương, Đại Tây Dương Tây Dương 09/30/13 2/ Một số đặc điểm của các đại dương 2/ Một số đặc điểm của các đại dương Số Số TT TT Đại dương Đại dương Diện tích Diện tích (triệu km (triệu km 2) 2) Độ sâu Độ sâu TB (m) TB (m) Độ sâu lớn Độ sâu lớn nhất(m) nhất(m) 1 1 2 2 3 3 4 4 Ấn Độ Dương Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương Bắc Băng Dương Đại Tây Dương Đại Tây Dương Thái Bình Dương Thái Bình Dương 75 75 13 13 93 93 180 180 3963 3963 1134 1134 3530 3530 4279 4279 7455 7455 5449 5449 9227 9227 11034 11034 09/30/13 a/ Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến a/ Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích : nhỏ về diện tích : Thái Bình Dương Thái Bình Dương Đại Tây Dương Đại Tây Dương Ấn Độ Dương Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương Bắc Băng Dương b/ Cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại b/ Cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào? dương nào? Thái Bình Dương là đại dương có độ sâu Thái Bình Dương là đại dương có độ sâu lớn nhất. lớn nhất. 09/30/13 GHI NHỚ: GHI NHỚ: • Trên trái đất có 4 đại dương đó là: Trên trái đất có 4 đại dương đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương có Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất. nhất. . nhất trên thế giới. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới. 09/30/13 Địa lí: Địa lí: CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GiỚI CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GiỚI. các đại dương: 1/ Vị trí của các đại dương: Tên đại dương Tên đại dương Giáp với các châu Giáp với các châu lục lục Giáp với các đại Giáp với các đại dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đại dương trên thế giới, Các đại dương trên thế giới, Các đại dương trên thế giới

Bình luận về tài liệu cac-dai-duong-tren-the-gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP