Bài 56 : Sự sinh sản của côn trùng

18 2,872 5
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 11:10

( Mời bạn nhấp chuột lên từng hình để xem. ) Tư liệu phục vụ cho bài 56: Sự sinh sản của côn trùng 2.- Chu trình sinh sản của bướm 3.- Chu trình sinh sản của gián 4.- Chu trình sinh sản của ruồi 1.- Quá trình phát triển của bướm cải Nhấp chuột tại đây Hình 1 : Trứng được đẻ vào đầu hè, sau 6 – 8 ngày, trứng nở thành sâu. Nhấp chuột tại đây Hình 2 a,b,c : Sâu ăn lá lớn dần cho đến khi chúng lột xác. Khoảng 30 ngày sau, sâu ngừng ăn. Quá trình phát triển của bướm cải Nhấp chuột tại đây Hình 3 a,b : Sâu leo lên tường, hàng rào.Vỏ sâu nứt ra và chúng biến thành nhộng. Trở về Nhấp chuột tại đây Hình 4 a,b : Trong vòng 2-3 tuần bướm chui ra khỏi kén xòe cánh cho khô, bay đi. Nhấp chuột tại đây Hình 5 : Bướm cải đẻ trứng vào lá rau cải, bắp cải hay súp lơ. 1.- Chu trình sinh sản của bướm ( Mời bạn nhấp chuột lên từng hình để xem rõ hơn . ) ( Bổ sung thêm chu trình ) Trở về Chu trình sinh sản của bướm ( bổ sung ) Chu trình 1 ( Mời bạn nhấp chuột lên từng biểu tượng để xem. ) Chu trình 2 Chu trình 3 Trở về Chu trình sinh sản của bướm (1) Chu trình sinh sản của bướm (2) . liệu phục vụ cho bài 5 6: Sự sinh sản của côn trùng 2.- Chu trình sinh sản của bướm 3.- Chu trình sinh sản của gián 4.- Chu trình sinh sản của ruồi 1.- Quá. 3 Trở về Chu trình sinh sản của bướm (1) Chu trình sinh sản của bướm (2) Chu trình sinh sản của bướm (3) 2.- Chu trình sinh sản của gián ( Mời bạn nhấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 56 : Sự sinh sản của côn trùng, Bài 56 : Sự sinh sản của côn trùng

Bình luận về tài liệu bai-56-su-sinh-san-cua-con-trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP