To trinh xin kinh phi

Luis Alvarez
Luis Alvarez(11355 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 9253
15
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 09:10

Mô tả: Chi đoàn Liên đội cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã tr ờng THCS NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010 Tờ trình xin kinh phí Kính gửi : - Hiệu trởng trờng THCS Na Mèo - Tổ tài vụ trờng THCS Na Mèo Thực hiện công văn hớng dẫn số 102CVHD/ĐTN ngày 09/9/2010 của Hội đồng đội Huyện Quan Sơn và công văn hớng dẫn số 01HD/ĐTN của BCH Đoàn xã Na Mèo về tổ chức Đêm trung thu 2010. Nhằm giỏo dc nột vn húa truyn thng tt p ca dõn tc cho thiu niờn nhi ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc hot ng, gúp phn to sõn chi b ớch, an ton, lnh mnh, vui ti, phn khi cho cỏc em nhõn dp Tt Trung thu; ng viờn cỏc em thi ua bc vo nm hc mi, phn u tr thnh con ngoan, trũ gii, i viờn tt, Chỏu ngoan Bỏc H. Chi đoàn Liên đội nhà trờng phối hợp tổ chức tết trung thu năm 2010 cho các em học sinh tại mỗi khu trờng. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trờng kính mong đồng chí Hiệu trởng nhà trờng, Tổ tài vụ nhà trờng xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trờng thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tm/ chi đoàn liên đội Bí th Chi đoàn Hà Văn Phơng Duyệt của hiệu tr ởng nhà tr ờng Chi đoàn Liên đội cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã tr ờng THCS NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010 Tờ trình xin kinh phí Kính gửi : - BCH Công đoàn trờng THCS Na Mèo Nhằm giỏo dc nột vn húa truyn thng tt p ca dõn tc cho thiu niờn nhi ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc hot ng, gúp phn to sõn chi b ớch, an ton, lnh mnh, vui ti, phn khi cho cỏc em nhõn dp Tt Trung thu; ng viờn cỏc em thi ua bc vo nm hc mi, phn u tr thnh con ngoan, trũ gii, i viờn tt, Chỏu ngoan Bỏc H. Chi đoàn Liên đội nhà trờng phối hợp tổ chức tết trung thu năm 2010 cho các em học sinh tại mỗi khu trờng. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trờng kính mong các đồng chí trong BCH Công đoàn nhà trờng xem xét, cân đối nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà tr- ờng thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tm/ chi đoàn liên đội Bí th Chi đoàn Hà Văn Phơng Duyệt của BCH công đoàn Chi đoàn Liên đội cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã tr ờng THCS NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010 Tờ trình xin kinh phí Kính gửi : - BCH Đoàn xã Na Mèo Nhằm giỏo dc nột vn húa truyn thng tt p ca dõn tc cho thiu niờn nhi ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc hot ng, gúp phn to sõn chi b ớch, an ton, lnh mnh, vui ti, phn khi cho cỏc em nhõn dp Tt Trung thu; ng viờn cỏc em thi ua bc vo nm hc mi, phn u tr thnh con ngoan, trũ gii, i viờn tt, Chỏu ngoan Bỏc H. Khng nh v trớ ca t chc i TNTP H Chớ Minh, gúp phn trin khai thc hin cú hiu qu Ngh quyt Hi ngh ln th by Ban chp hnh Trung ng on TNCS H Chớ Minh khoỏ IX v tng cng cỏc hot ng vui chi, gii trớ cho thiu niờn, nhi ng. Chi đoàn Liên đội trờng THCS Na Mèo phối hợp tổ chức cho các em học sinh đón tết trung thu năm 2010 tại trờng. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trờng kính mong các đồng chí trong BCH Đoàn xã Na Mèo xem xét, cân đối nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trờng thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Tm/ chi đoàn liên đội Bí th Chi đoàn Hà Văn Phơng Duyệt của BCH đoàn xã . NA Mèo Độc lập Tự do Hạnh phúc Na Mèo, ngày 15 tháng 8 năm 2010 Tờ trình xin kinh phí Kính gửi : - Hiệu trởng trờng THCS Na Mèo - Tổ tài vụ trờng THCS. cho thiu niờn nhi ng. Thu hỳt học sinh tham gia cỏc hot ng, gúp phn to sõn chi b ớch, an ton, lnh mnh, vui ti, phn khi cho cỏc em nhõn dp Tt Trung thu; ng

— Xem thêm —

Xem thêm: To trinh xin kinh phi, To trinh xin kinh phi, To trinh xin kinh phi

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu to-trinh-xin-kinh-phi

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.135966062546 s. Memory usage = 18.42 MB