Bai 27: Ngo Quyen va chien thang bach dang nam 938

25 508 1 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 09:10

PHỊNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TÂN THẠNH TRƯỜNG THCS BẮC HỊA GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: ĐINH THỊ MINH THƯ NĂM HỌC: 2009 - 2010 TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 6/3 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Bài 27 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 1. 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? Cho biết những hiểu biết của em về Ngô Quyền? Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Tây), có chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi. Là một tướng giỏi, có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất. Là con rể của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ sử, trấn giữ Ái châu (Thanh Hóa). 1. Ngô Quyền Ngô Quyền giúp Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán Dương Đình Nghệ gả con gái cho Ngô Quyền Ngô Quyền trấn giữ Ái Châu (Thanh Hoá) Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 1. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ Theo em, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 1. - Năm 938 Nhà Nam Hán đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để diệt Kiều Công Tiễn, trừ hậu họa. Bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng. - Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại. - Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán - Được tin đó, Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc. Kiều Công Tiễn sai người cầu cứu vua Nam Hán Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 1. Kế hoạch xâm lược của vua Nam Hán đối với nước ta lần thứ hai như thế nào? Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy Đạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải Môn Lược đồ nước ta năm 938 * Hải Môn Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 1. - Chuẩn bị của Ngô Quyền: + Bắt giết Kiều Công Tiễn. Tại sao Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn? Năm 937, Kiều Công Tiễn đã giết chết Dương Đình Nghệ để đoạt chức, sau đó cầu cứu nhà Nam Hán để chống lại Ngô Quyền. +Khẩn trương chuẩn bị chống quân xâm lược. Khi nghe quân Nam Hán xâm lược, Ngô Quyền đã có sự chuẩn bị như thế nào? +Bàn với các tướng chủ động đón đánh địch ở cửa sông Bạch Đằng. Ngô Quyền bảo với tướng tá: “ Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi lại nghe tin Kiều Công Tiễn chết nên không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức mạnh đối địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua không thể biết được” Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 1. Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Quân dân chặt gỗ, đẽo nhọn, bịt sắt . . đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng. Câu hỏi thảo luận HS thảo luận nhóm 3 phút Kế hoạch đánh giặc của Ngơ Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ? - Sự độc đáo: lợi dụng địa thế và sự chênh lệch của thủy triều, xây dựng trận địa cọc ngầm, có qn mai phục hai bên bờ. - Chủ động đón đánh qn xâm lược Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 a. Diễn biến . QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 1. - Năm 938 Nhà Nam Hán đem quân xâm lược nước ta. vua Nam Hán đóng ở Hải Môn Lược đồ nước ta năm 938 * Hải Môn Bài 27 NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27: Ngo Quyen va chien thang bach dang nam 938, Bai 27: Ngo Quyen va chien thang bach dang nam 938, Bai 27: Ngo Quyen va chien thang bach dang nam 938

Bình luận về tài liệu bai-27-ngo-quyen-va-chien-thang-bach-dang-nam-938

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP