KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC

13 238 6 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 09:10

Kế hoạch hoạt động công tác Thiết bị Năm học: 2009 - 2010 ***************************** Phần I: đặc điểm tình hình nhà trờng I - Tập thể giáo viên - Công nhân viên: - Tổng số : 21 Trong đó: Nam: 05 ; Nữ : 16 - Tuổi đời cao nhất: 50 - Tuổi đời thấp nhất: 22 - Tuổi nghề cao nhất: 30 - Tuổi nghề thấp nhất: 01 - Tổng số Đảng viên trong chi bộ : 15 Đảng viên chính thức : 15 - Giáo viên là đoàn viên: 7 - Gia đình có hoàn cảnh khó khăn : Không - Gia đình chính sách : Không II - Tập thể học sinh: Tổng số học sinh: 267 em Chia ra 5 khối lớp STT Khối lớp Số lớp Số học sinh KT 1 Khối 1 2 47 2 Khối 2 2 63 1 3 Khối 3 2 46 1 4 Khối 4 2 58 1 5 Khối 5 2 53 2 Tổng cộng 10 267 5 Năm học 2008 - 2009 nhà trờng đạt danh hiệu trờng Tiên tiến cấp huyện, liên đội đợc TƯ Đoàn tặng bằng khen, với mũi nhọn GVG, HSG đạt đợc trong năm học trớc đã phản ánh rõ việc quan tâm chăm lo chu đáo các cấp lãnh đạo tới sự nghiệp giáo dục & Đào tạo ở địa phơng. Năm học 2009 - 2010 là năm học Tiểu học tiếp tục đổi mới chơng trình , nội dung, phơng pháp giáo dục. Để góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học 2009 - 2010 hoạt động của tổ thiết bị trờng học đóng vai trò quan trọng. Ngày 21/09/2009 ngành GD Cẩm Khê đã hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và coi TBDH là một trong các phơng tiện tối u góp phần nâng cao chất lợng GD&ĐT. Vì vậy ban chỉ đạo hoạt động thiết bị năm học 2009 2010 Trờng Tiểu học Phùng Xá quyết tâm phát huy hết giá trị của hệ thống thiết bị dạy học mà đợc bộ Giáo dục & ĐT cấp phát. Không ngừng tăng cờng mua sắm bổ sung hệ thống thiết bị ngoài danh mục, để phục vụ việc thực hiện kế hoạch Phát triển GD năm học 2009 - 2010. Đăng ký xếp loại thiết bị dạy học nhà trờng: Tốt Phần II: Kế hoạch hoạt động Tháng Nội dung công việc Ngời phụ trách Ghi chú 8/2009 - Bảo quản thiết bị dạy học trong hè. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học bổ xung. - CBTB - Tổ TBDH 9/2009 - Kiện toàn ban chỉ đạo tổ công tác thiết bị dạy học. Hiệu trởng kí QĐ thành lập tổ TBTH. - Xây dựng kế hoạch hoạt động thiết bị dạy học trong năm học 2009 - 2010. - Nhận thiết bị bổ xung tại phòng Giáo dục. - Tổ chức cho GV nhận bàn giao thiết bị theo khối lớp. - Triển khai kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học ở tất cả các khối lớp. - BGH - CBTB - GV 10/2009 - Kiểm kê lại thiết bị trong kho. - Hoàn thiện hồ sơ thiết bị dạy học. - CBTB & tổ công tác thiết bị 11/2009 - ổn định và duy trì hoạt động thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học ở tất cả các khối lớp. - Thi làm đồ dùng dạy học:1TBDH/ GV. - BGH - CBTB 12/2009 - Duy trì mọi hoạt động của Tổ thiết bị. - Họp tổ thiết bị, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị trong tháng. - BGH - CBTB - Tổ công tác thiết bị 1/2010 - Duy trì mọi hoạt động của tổ thiết bị dạy học. - Họp ban chỉ đạo: Đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH học kỳ I năm học 2009- 2010. - BGH - CBTB 2/2010 - ổn định và duy trì mọi hoạt động của Thiết bị. - Kiểm tra công tác bảo quản, bảo trì hệ thống thiết bị dạy học ở tất cả các lớp. -BGH - CBTB 3/2010 - Duy trì mọi hoạt động của tổ thiết bị. - Kiểm tra chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học ( Thực hành thí nghiệm) ở môn khoa học lớp 4, 5. - Thi làm đồ dùng dạy học. 1 Đồ dùng dạy học/ GV - Họp ban chỉ đạo : Sơ kết đánh giá về công tác sử dụng TBDH. - BGH - CBTB 4/2010 - Duy trì mọi hoạt động thiết bị. - Kiểm tra việc sử dụng TBDH của GV. - Đánh giá xếp loại sử dung thiết bị của GV. - BGH - CBTB 5/2010 - Duy trì hoạt động Thiết bị . - Trả - thiết bị. Kiểm kê thiết bị ( Giáo viên) . Nhập kho. - Họp ban chỉ đạo. Tổng kết hoạt động tổ công tác thiết bị dạy học, năm học 2009 - 2010. - BGH - CBTB & Tổ công tác thiết bị 6,7/2010 - Tổ chức sắp xếp và bảo quản TBDH. CBTB Kế hoạch tháng : 6 &7 1. Kế hoạch chung: - Kiểm kê lại toàn bộ hệ thống thiết bị dạy học ở trong phòng thiết bị dùng chung và trên các lớp học. Kiểm tra hệ thống CSVC , đánh giá chất lợng, phân loại chất lợng CSVC. - Xây dựng đợc kế hoạch mua sắm bổ xung TBDH phục vụ cho năm học mới. - Niêm phong và lên kế hoạch thực hiện bảo quản. - Kiểm tra công tác bảo quản TBDH. . . . . . . 2. Cụ thể: Tuần Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú I - Kiểm kê hệ thống thiết bị dạy học, CSVC thiết bị vào biên bản kiểm kê, nhập kho, niêm phong. - PTC: BGH - CBTB . - Bảo vệ. II - Thực hiện kế hoạch bảo quản TBDH trong hè. - PTC: BGH - CBTB. - Bảo vệ. III - Lập dự trù mua thiết bị dạy học. - PTC: BGH - CBTB IV - Thực hiện kế hoạch bảo quản TBDH trong hè. - Kiểm tra công tác bảo quản TBDH. - PTC: BGH - CBTB - Bảo vệ. Kế hoạch tháng 8/2009 1. Kế hoạch chung: - Rà soát kiểm kê lại toàn bộ hệ thống thiết bị dạy học ở trong phòng thiết bị dùng chung và trên các lớp học. Kiểm tra hệ thống CSVC Thiết bị , phân loại chất lợng CSVC. - Đăng kí mua sắm bổ xung TBDH phục vụ cho năm học mới tại PGD&ĐT. - Duy trì việc bảo quản Thiết bị dạy học trong hè. 2. Cụ thể: Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú 18-21/8/2009 - Thực hiện kế hoạch bảo quản TBDH trong hè. - PTC: BGH - CBTB - Bảo vệ - Thực hiện kế hoạch bảo quản TBDH trong hè. -Rà soát kiểm kê lại toàn bộ hệ thống thiết bị dạy học ở trong phòng thiết bị dùng chung và trên các lớp học. - CBTB - Tổ TBDH - Bảo vệ 24-31/8/2009 - Đăng kí mua sắm bổ xung TBDH phục vụ cho năm học mới tại PGD&ĐT . - Ban chỉ đạo - Thực hiện kế hoạch bảo quản TBDH trong hè. - Kiểm tra công tác bảo quản TBDH, CSVC thiết bị phục vụ hoạt động cho năm học mới. - BGH - CBTB - Ban chỉ đạo - GVCN Sơ kết tháng - Tổ chức rà soát, kiểm kê thiết bị sau dạy hè. - Ban chỉ đạo công tác thiết bị lên cùng với BGH nhà trờng lên kế hoạch mua bổ sung thiết bị thiếu cho các lớp. ************************** Kế hoạch tháng 9/2009 1. Kế hoạch chung: - Duy trì hoạt động thiết bị dạy học. Kiện toàn ban chỉ đạo thiết bị . - Xây dựng nội quy tổ Thiết bị trờng học. - Xây dựng kế hoạch , triển khai hoạt động công tác thiết bị dạy học trong toàn năm học. - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách. Đăng ký mua thiết bị dạy học tại phòng giáo dục. - Dự gờ đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH của GV ở các khối lớp. 2. Cụ thể: Tuần Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú 1 1-4/9/2009 - Kiểm kê hệ thống thiết bị dạy học, CSVC thiết bị vào biên bản kiểm kê, nhập kho, niêm phong. - Nhận thiết bị dạy học bổ sung tại Phòng giáo dục. - Giao TBDH cho các lớp. - PTC: BGH - CBTV - GVCN 2 7-11/9/2009 - Kiện toàn ban chỉ đạo công tác thiết bị dạy học. Thành lập tổ công tác TBTH. - GV nhận sổ theo dõi sử dụng TBDH. - Hội ý ban chỉ đạo công tác thiết bị. - PTC: BGH - CBTV 3 21-25/9/2009 - Xây dựng KH hoạt động công tác thiết bị dạy học trong năm học 2009 - 2010 - Xây dựng nội quy thiết bị. - BGH - CB TB - Ban chỉ đạo 4 28/9- 2/10/2009 - Dọn dẹp, chuyển xếp phòng thiết bị . - Triển khai kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học ở tất cả các khối lớp. - Họp BPT:Sơ kết công tác tháng 9. - BGH - CBTB - GVCN Sơ kết tháng - Thành lập đợc tổ công tác TBTH. - GV nhận thiết bị bàn giao của CBTB và GV dạy năm học trớc. Sắp xếp ngay ngắn, khoa học. - GV nhận sổ theo dõi sử dụng thiết bị dạy học, lên kế hoạch kịp thời. - Các tiết dạy đã chú trọng đến việc sử dụng TBDH. Lu ý: Tủ thiết bị một số lớp sắp xếp cha khoa học. Hiệu quả sử dụng TBDH cha cao. Kế hoạch tháng 10/2009 1. Kế hoạch chung: - Duy trì mọi hoạt động tổ Thiết bị. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ sổ sách. - Triển khai việc thực hiện kế hoạch sử dụng TBDH học kì I, năm học 2009 - 2010. - Dự gờ chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề bảo quản TBDH trên các lớp. - Đánh giá công tác sử dung thiết bị của GV. 2. Cụ thể: Tuần Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú 1 5-9/10/2009 - Tiếp tục xử lý kỹ thuật trong sổ sách quản lý sử dụng thiết bị dạy học. - Duy trì kế hoạch sử dụng TBDH trên các khối lớp học. - Cán bộ PT TB - GVCN 2 12-16/10/2009 - Duy trì hoạt động thiết bị dạy học. - Dự giờ đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị. - BGH - CBTB - GVCN 3 19-23/10/2009 - Duy trì mọi hoạt động thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề bảo quản hệ thống TBDH ở các khối lớp học. . - BGH - CBTB 4 26-30/10/2009 - Duy trì mọi hoạt động thiết bị dạy học. - Tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH tháng 10. - BGH - CBTB Kế hoạch tháng : 11 1. Kế hoạch chung: - Tiếp tục duy trì mọi hoạt động tổ Thiết bị. - Triển khai việc thực hiện kế hoạch sử dụng TBDH học kì I, năm học 2008 - 2009. - Dự gờ chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH của giáo viên. - Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học bằng vật liệu rẻ tiền. Giới thiệu trng bày triển lãm hệ thống thiết bị nhân dịp 20/ 11. 2. Cụ thể: Tuần Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú I - Duy trì kế hoạch sử dụng TBDH trên các khối lớp học. - Phát động cuộc thi làm đồ dùng DH bằng vật liệu rẻ tiền ( 1 TBDH/ 1 GV). - BGH - Cán bộ PTTB - GVCN II - Duy trì hoạt động thiết bị dạy học. - Dự giờ đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11. - BGH - CBTB - GVCN III - Duy trì mọi hoạt động thiết bị dạy học. - Dự giờ đánh giá hiệu quả sử dụngTBDH của giáo viên. - Sơ kết hiệu quả sử dụng TB đợt 20/ 11. - BGH - CBTB IV - Duy trì mọi hoạt động thiết bị dạy học. - Tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH tháng 11. - BGH - CBTB Kế hoạch tháng : 12 1. Kế hoạch chung: - Tiếp tục duy trì mọi hoạt động tổ Thiết bị. - Triển khai việc thực hiện kế hoạch sử dụng TBDH học kì I, năm học 2008 - 2009. - Kiểm tra chuyên đề đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH của giáo viên. - Họp tổ công tác thiết bị dạy học: Đánh giá sơ kết công tác sử dụng bảo quản TBDH học kỳ I. 2. Cụ thể: Tuần Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú I - Duy trì mọi hoạt động của Tổ thiết bị dạy học. - Họp ban chỉ đạo: Xây dựng kế hoạch tháng. - BGH - Cán bộ PTTB II - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - Kiểm tra hồ sơ sổ sách thiết bị dạy học của giáo viên. Tổng hợp đánh giá sơ kết hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học học kỳ I. - BGH - CBTB - GVCN III - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - CBTB - GVCN IV - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - Họp tổ thiết bị dạy học: Sơ kết hoạt động thiết bị tháng 12. - BGH - Tổ công tác TB. Kế hoạch tháng : 1 / 2009 & 2 1. Kế hoạch chung: - Tiếp tục duy trì mọi hoạt động tổ Thiết bị. - Kiểm tra công tác bảo quản, bảo trì hệ thống thiết bị dạy học ở các khối lớp. - Họp ban chỉ đạo: Đánh giá hiệu quả sử dung TBDH học kỳ I , triển khai kế hoạch hoạt động của tổ công tác TBDH ở học kỳ II năm học 2008 - 2009 . 2. Cụ thể: Tuần Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú I - Duy trì mọi hoạt động của Tổ thiết bị dạy học. - BGH - Cán bộ PTTB II - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. -Tổng hợp đánh giá sơ kết hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học học kỳ I của giáo viên. Sơ kết công tác sử dụng TBDH ở học kỳ I, triển khai kế hoạch hoạt động công tác TBDH học kỳ II. - BGH - CBTB - GVCN III - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - CBTB - GVCN IV - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - BGH - Tổ công tác TB. Kế hoạch tháng : 3 1. Kế hoạch chung: - Duy trì mọi hoạt động thiết bị dạy học. - Tăng cờng mọi hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề sử dụng TBDH ( Thực hành thí nghiệm) - Họp ban chỉ đạo: Sơ kết đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH tháng 1 & 2, 3 . 2. Cụ thể: Tuần Thời gian Nội dung thực hiện Ngời phụ trách Ghi chú I - Duy trì mọi hoạt động của Tổ thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề sử dụng TBDH ( Thực hành thí nghiêm). Môn khoa học lớp 4. - Cán bộ PTTB - BGH II - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề sử dụng TBDH ( Thực hành thí nghiêm). Môn khoa học lớp 5. - CBTB - BGH - GVCN Khối 4, 5 III - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - CBTB IV - Duy trì mọi hoạt động của thiết bị dạy học. - Họp ban chỉ đạo: Sơ kết đánh giá về công tác sử dụng TBDH môn khoa học lớp 4, 5. Sơ kết hiệu quả sử dụng TBDH tháng 1, 2, 3. - Tổ công tác TB. - BGH . công tác thiết bị dạy học. Hiệu trởng kí QĐ thành lập tổ TBTH. - Xây dựng kế hoạch hoạt động thiết bị dạy học trong năm học 2009 - 2010. - Nhận thiết bị. sơ thiết bị dạy học. - CBTB & tổ công tác thiết bị 11/2009 - ổn định và duy trì hoạt động thiết bị dạy học. - Kiểm tra chuyên đề sử dụng thiết bị dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC

Bình luận về tài liệu ke-hoach-cong-tac-thiet-bi-day-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP