Luyen tap - rut gon phan so

David Brewster
David Brewster(11544 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 399
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 09:10

Mô tả: Kiểm tra: Rút gọn phân số: ; 9 3 30 25 Khi rút gọn phân số có thể làm như sau: 1. Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. 2. Chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. LuyÖn tËp 1 Rót gän c¸c ph©n sè sau: 28 14 ; 50 25 ; 30 48 ; 54 81 Luyện tập 2 Trong các phân số dưới đây, 30 20 ; 9 8 ; 12 8 Nhận xét: 3 2 10:30 10:20 30 20 == 9 8 Là phân số tối giản không rút gọn được. 3 2 4:12 4:8 12 8 == Vậy các phân số 30 20 ; 12 8 đều bằng 3 2 Bài làm: phân số nào bằng 2 3 3 Trong c¸c ph©n sè d­íi ®©y, LuyÖn tËp 150 50 ; 20 5 ; 32 8 Bµi lµm: NhËn xÐt: 4 1 25:100 25:25 100 25 == 3 1 50:150 50:50 150 50 == 4 1 8:32 8:8 32 8 == VËy c¸c ph©n sè 4 1 5:20 5:5 20 5 == 20 5 ; 32 8 ®Òu b»ng 100 25 ph©n sè nµo b»ng 25 100 4 TÝnh (theo mÉu) 7811 578 ) ×× ×× b 5319 5219 ) ×× ×× c = 7 2 3 3 5 5 2 × × × × 7 LuyÖn tËp a) 753 532 ) ×× ×× a MÉu: Bài tập trắc nghiệm H y lựa chọn đáp án đúng.ã Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là: 24 12 a 1) 12 6 B 6 3 2 1 C Chúc mừng các Chúc mừng các em! em! Bài tập trắc nghiệm H y lựa chọn đáp án đúng.ã Trong các phân số dưới đây, phân số nào không bằng 4 3 a 2) 20 15 10 9 28 21 C Chúc mừng các Chúc mừng các em! em! B Bài tập trắc nghiệm H y lựa chọn đáp án đúng.ã Tính có kết quả là: 457 753 ìì ìì 3) 4 3 7 3 5 3 C Chúc mừng các Chúc mừng các em! em! B a

— Xem thêm —

Xem thêm: Luyen tap - rut gon phan so, Luyen tap - rut gon phan so, Luyen tap - rut gon phan so

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu luyen-tap-rut-gon-phan-so

Đăng ký

Generate time = 0.33326005935669 s. Memory usage = 18.53 MB