bai giang lop 2 dao duc

16 95 0
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 08:10

         Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Đạo đức Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Muốn giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp, Muốn giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp, em phải làm gì ? em phải làm gì ? Muốn giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp, em Muốn giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp, em cần phải làm: cần phải làm: - Không vứt rác ra nền lớp học . Không vứt rác ra nền lớp học . - Không bôi bẩn lên bàn ghế. Không bôi bẩn lên bàn ghế. - Không vẽ bẩn trên tường . Không vẽ bẩn trên tường . - Thường xuyên kê lại bàn ghế ngay ngắn . Thường xuyên kê lại bàn ghế ngay ngắn . - Đổ rác đúng nơi quy đònh . Đổ rác đúng nơi quy đònh . - Quét dọn lớp học hàng ngày Quét dọn lớp học hàng ngày . . Mời em đọc câu ghi nhớ Mời em đọc câu ghi nhớ ghi nhớ: ghi nhớ: Trường em, em quý, em yêu Trường em, em quý, em yêu Giữ cho sạch đẹp sớm chiều không quên. Giữ cho sạch đẹp sớm chiều không quên. Mời em Mời em nhắc lại nhắc lại Muốn giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp, em Muốn giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp, em cần phải làm: cần phải làm: - Không vứt rác ra nền lớp học . Không vứt rác ra nền lớp học . - Không bôi bẩn lên bàn ghế. Không bôi bẩn lên bàn ghế. - Không vẽ bẩn trên tường . Không vẽ bẩn trên tường . - Thường xuyên kê lại bàn ghế ngay ngắn . Thường xuyên kê lại bàn ghế ngay ngắn . - Đổ rác đúng nơi quy đònh . Đổ rác đúng nơi quy đònh . - Quét dọn lớp học hàng ngày Quét dọn lớp học hàng ngày . . ghi nhớ: ghi nhớ: Trường em, em quý, em yêu Trường em, em quý, em yêu Giữ cho sạch đẹp sớm chiều không quên. Giữ cho sạch đẹp sớm chiều không quên. Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ( Tiết Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ( Tiết 1) 1) Hoạt Hoạt Động Động 1 1 Quan sát tranh Quan sát tranh Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng( tiết1) Hoạt động 2 Hoạt động 2 Phiếu bài tập Phiếu bài tập Bài tập 3: Đánh dấu cộng vào ô trống trước Bài tập 3: Đánh dấu cộng vào ô trống trước những việc làm ở những nơi công cộng mà em những việc làm ở những nơi công cộng mà em tán thành . tán thành . a/ Giữ yên lặng, đi nhẹ,nói khẽ. a/ Giữ yên lặng, đi nhẹ,nói khẽ. b/ Vứt rác tùy ý khi không có ai nhìn thấy. b/ Vứt rác tùy ý khi không có ai nhìn thấy. c/Đá bóng trên đường giao thông. c/Đá bóng trên đường giao thông. d/ Xếp hàng khi cần thiết. d/ Xếp hàng khi cần thiết. đ/ Đi vệ sinh đúng nơi quy đònh. đ/ Đi vệ sinh đúng nơi quy đònh. e/ Đổ nước thải xuống đường. e/ Đổ nước thải xuống đường. + + Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng( tiết1) Kết luận Kết luận Mỗi chúng ta đều phải biết giữ trật tự ,vệ sinh Mỗi chúng ta đều phải biết giữ trật tự ,vệ sinh nơi công cộng. nơi công cộng. Để thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường mỗi Để thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường mỗi chúng ta phải nêu cao ý thức , phải tự giác giữ chúng ta phải nêu cao ý thức , phải tự giác giữ trật tự , vệ sinh nơi công cộng luôn sạch đẹp, trật tự , vệ sinh nơi công cộng luôn sạch đẹp, môi trường luôn trong lành … môi trường luôn trong lành … GDBVMT GDBVMT Tình huống 1: Mẹ bảo Lan mang rác ra đầu ngõ đổ. Lan đònh mang rác ra đầu ngõ . Nhưng lại nhìn thấy một vài túi rác trước sân mà xung quanh lại không có ai. * Nếu em là bạn Lan em sẽ làm gì? Tình huống 2: Đang gặp giờ kiểm tra , cô giáo không có ở lớp . Nam đã làm bài xong nhưng không biết mình có làm đúng không. Nam rất muốn trao đổi bài với các bạn xung quanh. * Nếu em là Nam em có làm theo mong muốn đó không? Vì sao? Th¶o ln nhãm Hoạt động 3 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng( tiết1) Kết luận Cần phải biết giữ trật tự, vệ sinh nơi công Cần phải biết giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ở mọi lúc , mọi nơi. cộng ở mọi lúc , mọi nơi. GDBVMT Mỗi chúng ta cần phải nhắc các bạn ,nói với Mỗi chúng ta cần phải nhắc các bạn ,nói với những người thân của mình thực hiện tốt việc những người thân của mình thực hiện tốt việc giữ trật tự ,vệ sinh nơi công cộng để góp phần giữ trật tự ,vệ sinh nơi công cộng để góp phần xây dựng môi trường ở làng xóm, đường phố , xây dựng môi trường ở làng xóm, đường phố , … luôn sạch sẽ,văn minh. … luôn sạch sẽ,văn minh. Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2009 Đạo đức Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng( tiết1) Củng cố – Dặn dò Giữ trật tư, vệ sinh nơi công cộng có lợi ích gì? Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng sẽ giúp cho quang cảnh đẹp đẽ. Giúp cho chúng ta sống khỏe trong môi trường trong lành , văn minh. Ghi nhớ Những nơi công cộng quanh ta Vệ sinh trật tự mới là văn minh. . ngày 7 tháng 12 năm 20 09 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 20 09 Đạo đức Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng( tiết1) Hoạt động 2 Hoạt động 2 Phiếu bài tập. cho sạch đẹp sớm chiều không quên. Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 20 09 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 20 09 Đạo đức Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang lop 2 dao duc, bai giang lop 2 dao duc, bai giang lop 2 dao duc

Bình luận về tài liệu bai-giang-lop-2-dao-duc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP