Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX

43 449 0
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/43 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 08:10

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913) 1.C¨n cø: Hà Nội Bắc Thái Việt trì Hải Phòng Nam Định Vinh Huế Đà Nẵng Quy Nhơn Nha Trang Lâm Đồng Biên Hoà TP Hồ Chí Minh Cần Thơ B i ể n B i ể n Đ ô n g Đ ô n g CamPuChia Thái Lan Trung Quốc Bắc Giang Tây Ninh Nghệ An Lai Châu Hà Giang Cao Bằng Yên Thế Bắc Giang S . Đ à S . Đ u ố n g S . L ụ c N a m S . T h ư ơ n g S . C ầ u S . H ồ n g S . L ô S . H ồ n g S . T h á I B ì n h B I ể n Đ ô n g Hà Nội Hà Nội HảI Phòng HảI Phòng Trung Quốc Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Ninh Vĩnh Yên Yên Thế N ú i C a i K i n h N ú i T a m Đ ả o Nêu đặc điểm vị trí và địa hình Yên Thế ? Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX - Ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang - Thuộc vùng đất đồi, cây cối rậm rạp =>địa hình hiểm trở I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913) 1.C¨n cø 2. Đặc điểm dân cư : - Đa số là dân ngụ cư, có cuộc sống tự do. Dõn c Yờn Th cú c im nh th no? 3. Nguyờn nhõn: Vì sao nhân dân yên thế nổi dậy đấu tranh? - Thực dân Pháp 2 lần chiếm đất, bình định Yên Thế. 4. Diễn biến : a. Giai đọan 1: ( 1884-1892) Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chia làm mấy giai đoạn? Giai đoạn 1884-1892 do ai lãnh đạo ? Nghĩa quân hoạt động như thế nào ? . 0 1 0 1 0 1 0 Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913) 1.C¨n cø: . hình Yên Thế ? Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX - Ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang - Thuộc vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX, Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX, Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX

Bình luận về tài liệu bai-27-khoi-nghia-yen-the-va-phong-trao-chong-phap-cua-dong-bao-mien-nui-cuoi-tk-xix

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP