Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX

Charles Ergen
Charles Ergen(11612 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 429
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 43 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 08:10

Mô tả: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913) 1.C¨n cø: Hà Nội Bắc Thái Việt trì Hải Phòng Nam Định Vinh Huế Đà Nẵng Quy Nhơn Nha Trang Lâm Đồng Biên Hoà TP Hồ Chí Minh Cần Thơ B i ể n B i ể n Đ ô n g Đ ô n g CamPuChia Thái Lan Trung Quốc Bắc Giang Tây Ninh Nghệ An Lai Châu Hà Giang Cao Bằng Yên Thế Bắc Giang S . Đ à S . Đ u ố n g S . L ụ c N a m S . T h ư ơ n g S . C ầ u S . H ồ n g S . L ô S . H ồ n g S . T h á I B ì n h B I ể n Đ ô n g Hà Nội Hà Nội HảI Phòng HảI Phòng Trung Quốc Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Ninh Vĩnh Yên Yên Thế N ú i C a i K i n h N ú i T a m Đ ả o Nêu đặc điểm vị trí và địa hình Yên Thế ? Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX - Ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang - Thuộc vùng đất đồi, cây cối rậm rạp =>địa hình hiểm trở I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913) 1.C¨n cø 2. Đặc điểm dân cư : - Đa số là dân ngụ cư, có cuộc sống tự do. Dõn c Yờn Th cú c im nh th no? 3. Nguyờn nhõn: Vì sao nhân dân yên thế nổi dậy đấu tranh? - Thực dân Pháp 2 lần chiếm đất, bình định Yên Thế. 4. Diễn biến : a. Giai đọan 1: ( 1884-1892) Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chia làm mấy giai đoạn? Giai đoạn 1884-1892 do ai lãnh đạo ? Nghĩa quân hoạt động như thế nào ? . 0 1 0 1 0 1 0 Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX I. Khëi ngÜa Yªn ThÕ( 1884-1913) 1.C¨n cø: . hình Yên Thế ? Bài 27 : KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX - Ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang - Thuộc vùng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX, Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX, Bai 27: Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi TK XIX

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-27-khoi-nghia-yen-the-va-phong-trao-chong-phap-cua-dong-bao-mien-nui-cuoi-tk-xix

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.11963391304 s. Memory usage = 18.45 MB