de thi hsg toan 7

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 83
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 07:10

Mô tả: Bài 1: ( 4 điểm) Tìm x biết: a)-4x(x-5)-2x(8-2x)=-3. c) 935 =−− xx b)2 x +2 x+1 +2 x+2 +2 x+3 =120. d) 2 5 x x 7 3 3 + − − = Bài 2: ( 3 điểm) Cho đa thức: Q(x)=x.         −+−−         +− 32 1 32 1 2 1 2 243 2 x xx x xx x . a)Tìm bậc của đa thức Q(x). b)Tính Q(- 2 1 ). c)Chứng minh rằng đa thức Q(x) nhận giá trị nguyên với mọi số nguyên Bài 3: (3 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h và đi từ B về A với vận tốc 60 km/h. Thờ gian cả đi lẫn về là 5 giờ . Tính độ dài quãng đường AB. Bài 4: ( 4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có µ 0 A 80= . Gọi D là điểm nằm trong tam giác sao cho · · 0 0 DBC 10 ,DCB 30= = . Tính số đo · BAD . Bài 5: ( 4 điểm) Cho tam giác cân ABC (AB=AC);góc A=100 0 .Tia phân giác của góc B cắt AC tại D.Qua A kẻ đường vuông góc với BD cắt BC ở I. a)Chứng minh BA=BI. b)Trên tia đối của tia DB lấy điểm K sao cho DK=DA.Chứng minh tam giác AIK là tam giác đều. c)Tính các góc của tam giác BCK. Bài 6 ( 2 điểm) Chứng minh rằng đa thức x.f(x + 1) - (x + 2).f(x) = 0 có ít nhất hai nghiệm Phòng GD & ĐT Nam Trực Trường THCS Nam Mỹ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : TOÁN 7 Thời gian làm bài : 120 phút Bài 1: ( 4 điểm) Tìm x biết: a)-4x(x-5)-2x(8-2x)=-3. c) 935 =−− xx b)2 x +2 x+1 +2 x+2 +2 x+3 =120. d) 2 5 x x 7 3 3 + − − = Bài 2: ( 3 điểm) Cho đa thức: Q(x)=x.         −+−−         +− 32 1 32 1 2 1 2 243 2 x xx x xx x . a)Tìm bậc của đa thức Q(x). b)Tính Q(- 2 1 ). c)Chứng minh rằng đa thức Q(x) nhận giá trị nguyên với mọi số nguyên Bài 3: (3 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h và đi từ B về A với vận tốc 60 km/h. Thờ gian cả đi lẫn về là 5 giờ . Tính độ dài quãng đường AB. Bài 4: ( 4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có µ 0 A 80= . Gọi D là điểm nằm trong tam giác sao cho · · 0 0 DBC 10 ,DCB 30= = . Tính số đo · BAD . Bài 5: ( 4 điểm) Cho tam giác cân ABC (AB=AC);góc A=100 0 .Tia phân giác của góc B cắt AC tại D.Qua A kẻ đường vuông góc với BD cắt BC ở I. a)Chứng minh BA=BI. b)Trên tia đối của tia DB lấy điểm K sao cho DK=DA.Chứng minh tam giác AIK là tam giác đều. c)Tính các góc của tam giác BCK. Bài 6 ( 2 điểm) Chứng minh rằng đa thức x.f(x + 1) - (x + 2).f(x) = 0 có ít nhất hai nghiệm . Phòng GD & ĐT Nam Trực Trường THCS Nam Mỹ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : TOÁN 7 Thời gian làm bài : 120 phút Bài 1 (4 điểm): Tìm x biết : a)-4x(x-5)-2x(8-2x)=-3. b)2 x +2 x+1 +2 x+2 +2 x+3 =120. x. Bài 3 (2 điểm). Cho A=       −       −       −       − 1 400 1 1 16 1 .1 9 1 .1 4 1 . So sánh A với 2 1 − . Bài 4 (8 điểm). . & ĐT Nam Trực Trường THCS Nam Mỹ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : TOÁN 7 Thời gian làm bài : 120 phút Bài 1: ( 4 điểm) Tìm x biết:. & ĐT Nam Trực Trường THCS Nam Mỹ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : TOÁN 7 Thời gian làm bài : 120 phút Bài 1 (4 điểm): Tìm x biết

— Xem thêm —

Xem thêm: de thi hsg toan 7, de thi hsg toan 7, de thi hsg toan 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-toan-7

Đăng ký

Generate time = 0.340821027756 s. Memory usage = 18.45 MB