Kế hoạch hoạt động Đội 2010 - 2011

12 68 0
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 07:10

kế hoạch công tác đội năm học 2010 2011 Phần một Lập kế hoạch năm học. I. Những căn cứ để lập kế hoạch 1.Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch 2.Căn cứ chơng trình số 03 CT/ HĐ Đ - HH về chơng trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 -2011: - Năm học 2010 -2011 là năm hớng tới kỷ niệm 65 năm nớc CHXHCN Việt Nan, Hớng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp hớng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. - Xây dựng và triển khai các hoạt động cụ thể, những việc làm thiết thực tạo điều kiện cho thiếu nhi tìm hiểu về lịch sử của Đảng, của dân tộc, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh, của đất nớc, của dân tộc. - Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn - Đội, trong đó triển khai sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động Thiếu nhi Hải Hà thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gắn với triển khai chơng trình Thắp sáng ớc mơ thiếu nhi Quảng Ninh. - Tiếp tục triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX về Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội thiếu niên tiềnphong Hồ Chí Minh vững mạnh, tập trung triển khai nghị quyết 06 của BCH Trung ơng Đoàn khoá IX về Tăng cờng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng. Tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức cho thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng; chỉ đạo hiệu quả phong trào Kế hoạch nhỏ , công tác Trần Quốc Toản , công trình măng non các cấp. - Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy đội các cấp, chất l- ợng triển khai chơng trình Rèn luyện đội viên và chơng trình Rèn luyện phụ trách ; đảm bảo chất lợng đội viên, chú trọng công tác tham mu xây dựng và phát triển nhà thiếu nhi, sân chơi cho thiếu nhi, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng. 3. Căn cứ vào kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009 - 2010 Chủ đề năm học: Vâng lời Bác dạy Làm nghìn việc tốt Dâng Đảng quang vinh Mừng Đoàn vững mạnh Trong năm học này Liên đội vẫn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: Thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy , Giúp bạn đến tr ờng , Tr ờng học thân thiện , phong trào Nghìn việc 1 tốt hớng tới chơng trình Thắp sáng ớc mơ thiếu nhi Việt Nam. Tăng cờng đổi mới đa dạng hoá nội dung hình thức xây dng Đội góp phần thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ các nghành, lực lợng xã hội trong việc duy trìvà huy động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động Đội góp phần xây dựng đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là lực lợng giáo dục trong và ngoài nhà trờng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I X về Chơng trình bảo vệ , chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, tập trung triển khái nghị quyết 06 của BCH Trung ơng Đoàn khoá IX về Tăng c- ờng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng. Tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức cho thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng; chỉ đạo hiệu quả phong trào Kế hoạch nhỏ , công tác Trần Quốc Toản , công trình măng non các cấp, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực . Tiếp tục chơng trình : Rèn luyện đội viên nhằm nâng cao chất lợng tổ chức cơ sở đội , chất lợng đội viên, đội ngũ cán bộ đội . Lồng ghép các hoạt động chỉ đạo của nghành giáo dục và đào tạo trong các hoạt động đội nh- : Luật ATGT, Bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Phòng chống tệ nạn xã hội . để tạo sự thống nhất giữa phòng giáo dục và hội đồng đội huyện Quảng Trạch. II.Mục đích, yêu cầu của kế hoạch. Nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự dìu dắt của ĐoànTNCS Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và nâng cao chất lợng hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con ngời, dân tộc Việt Nam, tạo môi trờng thuận lợi cho các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan của Bác Hồ. Hớng dẫn cho thiếu nhi xây dựng phơng pháp học tập tích cực, khoa học; phát huy tinh thần chủ động , vợt khó vơn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ, tạo phong trào thi đua sôi nổi gắn với các ngày lễ kỷ niệm,nhằm khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của các em, từng bớc trang bị cho các em những tri thức cần thiết , góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nớc trong tơng lai. Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, các loại hình giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành; khuyến khích thiếu nhi tham gia vào các hoạt động tập thể, cộng đồng, tham gia vui chơi giải trí, phát triển cả về thể chất và tinh thần. Xây dựng các mô hình hoạt động hấp dẫn, có tình giáo dục cao trong và ngoài nhà trờng, tạo điều kiện giúp đỡ thiếu nhi bổ sung kiến thức thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng nhằm bồi dỡng tâm hồn, thắp sáng ớc mơ, tình yêu thiên nhiên đất n- ớc, tinh thần tơng thân tơng ái. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi dỡng, nâng cao chất lợng đội viên, từng bớc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính tự nguyện, tự quản và các quyền của thiếu nhi, phát huy tính chủ động và sáng tạo của thiếu nhi trong việc tham gia hoạt động Đội. Chú trọng bồi dỡng , tôn vinh đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội giỏi, củng cố hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội các cấp, đẩy mạnh hoạt dộng thiếu nhi ở địa bàn dân c, đặc biệt là các 2 vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng biên giới, hải đảo. Xây dựng lực lợng phụ trách Đội giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình yêu trẻ. Tăng cơng công tác tập huấn trang bị nghiệp vụ, kỹ năng công tác thiếu nhi cho đội ngũ phụ trách, nhất là cấp xã, thị trấn. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dỡng cán bộ phụ trách Đội. Từng bớc đổi mới thực hiện tốt cơ chế chính sách với đội ngũ cán bội phụ trách Đội. III. Nội dung chủ yếu của kế hoạch công tác đội năm học 2010 - 2011 Căn cứ vào chơng trình công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2010 -2011 của Hội Đồng Đội huyện và mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của năm học 2010 - 2011, Liên đội xây dựng kế hoạch hoạt động đội thông qua các chơng trình cụ thể nh sau: Ch ơng trình 1: Bảy m ơi muà hoa - Đội ta lớn lên cùng đất n ớc. Chơng trình này nhằm đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi thông qua các hình thức : Hội diễn văn nghệ; giao lu; gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống, hội trại các hoạt động về nguồn, thi tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tìm hiểu về truyền thống của Đoàn, Đội, về quê hơng đất nớc, tập trung cao điểm là dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm 65 năm nớc CHXHCN Việt Nam, 80 năm ngày thnàh lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hớng dẫn cho học sinh tích cực tham gia cuộc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , Hành trình giáo dục truyền thống , cuộc vận động Su tầm, giới thiệu, trng bày các hiện vật lịch sử về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển lãm Đoàn THCS Hồ Chí Minh 80 năm lớn mạnh cùng đất nớc do trung ơng Đoàn phát động để bồi dỡng lý tởng, khát vọng v- ơn lên cho thiếu nhi phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đoàn, trở thành ngời Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Phát động sâu rộng trong thiếu nhi phong trào Bảy mơi muà hoa, Đội ta lớn lên cùng đất n- ớc với nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 cống hiến và trởng thành của Đội thông qua các buổi chào cờ, các diễn đàn Thiếu nhi Việt Nam Vâng lời Bác dạy, Tự hào truyền thống Đội ta, Tiến b ớc lên Đoàn, Khăn quàng thắm mãi vai em. Duy trì và nhân rộng các phong trào Uống nớc nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, Đi tìm địa chỉ đỏ , Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới . Hớng dẫn cho thiếu nhi tích cự tham gia công tác Trần Quốc Toản, tổ chức cho các em thăm hỏi và tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình thơng binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Tham gia tu sửa, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sỹ, tích cực tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ nhằm tôn tạo khu di tích lịch sử Kim Đồng. Tiếp tục triển khai phong trào Nói lời hay Làm việc tốt nhăm giáo dục đức hy sinh, lòng dũng cảm, khả năng giao tiếp, ứng xử nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi, biết vâng lời ngời lớn, lễ phép với ông bà cha mẹ, thầy cô, tạo môi trờng văn hoá giúp thiếu nhi hình thành các nhân cách tốt đẹp, bồi d- ỡng ớc mơ, khát vọng vơn lên trong cuộc sống, quan tâm giáo dục học sinh chậm tiến, rèn luyện tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hằng ngày. Ch ơng trình 2: Luyện rèn tri thức, vững b ớc t ơng lai. 3 Đa dạng hoá các mô hình học tập nhằm khuyến khích học sinh xây dựng phơng pháp học tập chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả phong trào Vợt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 10 , Hoa điểm tốt, Vở sạch chữ đẹp . Định hớng cho học sinh ý thức Vợt khó học tập , Học đều, học đủ, học chăm , Học đi đôi với Hành , Học thực chất Thi nghiêm túc . Tổ chức cho các em đội viên lớn tham quan các làng nghề truyền thống ( nếu có điều kiện), các trờng nghề, các cơ sở sản xuất, b- ớc đầu định hớng tơng lai cho các em học sinh khối lớp 9. Nâng cao chất lợng phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực, chơng trình Thắp sáng ớc mơ thiếu nhi Hải Hà , tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động Vòng tay bè bạn , Giúp bạn tới tr ờng Cùng h ớng tới tơng lai . nhằm tạo nguồn lực để trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quần áo, sách vở, phơng tiện đến trờng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ, cổ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng các em trên con đơng biến ớc mơ thành hiện thực. Nhân rộng mô hình các câu lạc bộ Toán học , Tin học , Ngoại ngữ , Nhà sử học nhỏ tuổi , Nhà khoa học t ơng lai . nhằm phát triển khả năng t duy theo sở thích của các em, chú trọng hình thức sinh hoạt câu lạc bộ để giúp các em tiếp cậncác môn học có hiệu quả. Duy trì nhóm Bạn giúp bạn , Nhóm học tập , Đôi bạn cùng tiến , phân công các bạn học khá giỏi giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng vơn lên trong học tập. Định hớng cho các em trong việc tiếp cận với các môn khoa học, phát huy khả năng sáng tạo trong các cuộc thi Sáng tạo dành cho thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI , Tin học trẻ , Hành trình khoa học , Em yêu khoa học , Ngày hộikhám phá Internet , hởng ứng cuộc thi triển lãm sáng tạo trẻ Quốc tế lần thứ VII tổ chức tại Việt Nam. Khuyến khích thiếu nhi tích cực. chủ động trang bị những kiến thức về ngoại nhữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Rèn luyệný thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đờng. Hớng dẫn cho các em biết lao động giúp đỡ gia đình theo khả năng của mình, biết sắp xếp đồ dùng cac nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của bản thân. Ch ơng trình 3 : Vui b ớc đến tr ờng - Ươm ớc mơ xanh Tiếp tục triển khai , tổ chc nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng cho thiéu nhi nh Học kỳ quân đội , Học tờ thiên nhiên , Học từ làng nghề , Học từ dân gian , Kỳ học màu xanh , Anh hùng đất Việt . Tăng cờng giáo dục kỹ năng về giới tính, sức khẻo sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội, ytai nạn thơng tích và bạo lực học đờng . cho học sinh. Tiếp tục thực hiện phong trào Thi đua xây dựng tr ờng học thân thiện, học sinh tích cực , Vì màu xanh quê hơng , Tr ờng em xanh sạch - đẹp , Ngày thứ 7 tình nghuyện , Ngày chủ nhật xanh . xây dựng môi trờng học thân thiện, không bạo lực, động viên học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảp vệ môi trờng, giữ gìmn vệ sinh trờng học, đờng làng ngõ xóm, tham gia tu sửa,làm mới các di tích lịch sử, các nghĩa trang liệt sỹ. Tổ chức các hoạt động giao lu kết nghĩa, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các quỹ học bổng Thiếu nhi nghèo v ợt khó, Thắp sáng ớc mơ . hớng dẫnhọc sinh tham gia các hoạt động tình nghĩa nh Tấm áo tặng bạn , Xe đạp giúp bạn đến trờng . Kêu gọi,vận dộng các nguồn lực hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vợt khó học tập tốt. Đẩy mạnh các hoạt động quyên góp tặng quà, giao lu với các liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng 4 khó khăn trong phong trào Kết nghĩa liên đội do hội đồng Đội tỉnh phát động. Phát triển các câu lạc bộ vănhoá văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác văn học tạo môi trờng an toàn, lành mạnh để thiếu nhi sinh hoạt , phát triển năng lực, phát huy năng khiếu. Duy trì và phát huy hiệu quả câu lạc bộ Quyền trẻ em , Phóng viên nhỏ:, ? Đội phát thanh măng non , Đội tuyên truyền măng non .đẩy mạnh cac hoạt động tuyên truyền về Công ớc quốc tế Quyền trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục. Tham mu cụ thể hoá nghị quyết 06 Ban chấp hành trung ơng Đoàn khoá IX về tăng cờng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi, tăng cờng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trờng. Ch ơng trình 4 : Xây dựng Đội vững mạnh Cùng tiến b ớc lên Đoàn. * Công tác Đội viên: Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phơng thức đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Ch- ơng trình rèn luyện đội viên theo hớng giảm tải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của các đối tợng thiếu niên nhi đồng và thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phơng. Chú trong chất lợng đội viên mới kết nạp, tập trung bồi dỡng đội viên lớn vào Đoàn, đẩy mạnh cac hoạt động giáo dục, nâng cao chất lợng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn, 70 năm thành lập Đội và các ngày lễ lớn của đất nớc của dân tộc. Triển khai chơng trình Dự bị đội viên, làm tốt công tác bàn giao đội viên đã trởng thành để tiếp tục bồi dỡng và phát triển Đoàn viên. * Công tác xây dựng ban chỉ huy liên, chi đội. Làm tốt công tác lựac chọn cán bộ chỉ huy liên, chi đội. Xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ Chỉ huy đội . Thờng xuyên tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với các tổ chức hoạt động lớn, phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội. Chú trọng công tác tuyên dơng khen thởng, nhân rộng các gơng điển hình chỉ huy Đội thông qua các giải thởng, các hình thức động viên cụ thể, ghi nhận cổ vũ tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tổ chức các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi, Liên hoan gặp mặt chỉ huy đội giỏi các cấp để bồi dỡng kỹ năng, động viên tuyên dơng những cán bộ đội tiêu biểu. * Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân c. Nhân rộng mô hình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi có hiệu quả trên địa bàn dân c. Duy trì có hiệu quả các hình thức sinh hoạt : Câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên truyền măng non, Tiếng kẻng học tập, Câu lạc bộ ông bà cháu. Tăng cờng công tác tham mu xây dựng và phát triển hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện. Tham mu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc đầu t xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã phờng, tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trong dịp hè. Đào tạo, bồi dỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tiến hành chọn, cử, phân công cán bộ đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi trên địa bàn dân c. 5 Ch ơng trình 5 : Khăn hồng tình nguyện Chắp cánh yêu th ơng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chơng trình rèn luyện phụ trách Đội , nhân rộng và nâng cao chất lợng mô hình Hội thi phụ trách giỏi , câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi , Phụ trách giỏi . Tăng cờng công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phơng pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi , thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Coi trọng các hình thức thi Giáo viên Tổng phụ trách giỏi , Liên hoan tuyên d ơng giáo viên tổng phụ trách và cán bộ Đội xuất sắc , Chi đoàn, đoàn viên phụ trách thiếu nhi hiỏi các cấp. Tiếp tục phối hợp tham mu cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi các cấp theo hớng gắn chặt quyền lợi và trách nhiệm, hiệu quả trong công việc đợc giao. Làm tốt công tác phối hợp với ngành giáo dục trong công tác bổ nhiệm tổng phụ trách Đội, đảm bảo cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vớng mắc trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ngời giáo viên tổng phụ trách Đội, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất trong thực hiện chơng trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trờng học. Chú trọng công tác giáo dục chính trị t tởng, phát triển Đảng trong đội ngũ thiếu nhi. Quan tâm các hình thức tuyên dơng khen thởng, tôn vinh và nhân rộng các tấm gơng phụ trách Đội thiếu nhi nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. IV.Tổ chức thực hiện Ch ơng trình 1: Bảy m ơi muà hoa - Đội ta lớn lên cùng đất n ớc. Tổng phụ trách Đội Các lực lợng khác T chc cỏc hot ng k nim 66 nm ngy thnh lp quõn i nhõn dõn Vit Nam ( 22/12/2010) , 21 nm ngy hi quc phũng ton dõn ( 22/12/1989 22/12/2010), Liên đội nhân rộng phong trào Uống nớc nhớ nguồn , Đền ơn đáp nghĩa bằng việc t chc cỏc hot ng cho mng nh sau : - T chc cỏc bui phỏt thanh tuyờn truyn v truyn thng v vang ca Quõn i ta trờn loa phỏt thanh ca nh trng vo cỏc ngy th hai v th sỏu (bui sỏng v bui chiu) tuyờn truyn sõu rng ti ton th cỏc em hc sinh trong nh trng. - Thng xuyờn t chc tu sa , dn v sinh nh bia tng nim nm trờn a bn gn trng hc ( luõn phiờn mi lp hc c phõn cụng dn v sinh nh bia tng nim hng tun.) - Thm hi n v kt ngha i i 1, tiu on 7 trung on 43 vo dp 22/12. - Đội tuyên truyền viên măng non viết bài tuyên truyền v truyn thng v vang ca Quõn i ta và đọc vào các giờ phát thanh của nhà tr- ờng. - Ban lao động + GVCN và các lớp đợc phân công dn v sinh nh bia tng nim hng tun. - BGH + BCH Đoàn TN + Đại diện các em học sinh u tú vào thăm đơn vị kết nghĩa, thăm hỏi gia đình th- 6 - Thm hi 5 gia ỡnh thng binh lit s trờn a bn th trn vo dp 22/12 . - T chc l k nim ụn li truyn thng v vang ca Quõn i ta vo gi cho c sỏng th hai ngy 22 thỏng 12 nm 2010, nh trng t chc ving nh bia tng nim, dõng hoa v thp hng tng nim. ơng binh liệt sĩ trên địa bàn thị trấn. - BGH + BCH Đoàn TN nhà trờng + GVCN + Học sihn toàn tr- ờng thực hiện. - Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 / 03 / 2011 , Liên đội tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Hình thức : mỗi học sinh sẽ tham gia cuộc thi dới dạng bài viết dự thi , nộp bài về ban tổ chức do TPT chịu trách nhiệm để chấm, trao thởng vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/ 03 của Liên đội nhà trờng. Phối kết hợp cùng Đoàn TN nhà trờng tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ Tiến bớc lên Đoàn vào dịp 26 / 3 với nội dung tổ chức gồm 2 phần : Phần lễ: Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Tng kt t thi ua cho mng ngy thnh lp on 26/3 ca liờn i, cụng b v trao gii cuc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể và các nhân đạt giải. Phn hi - Vn ngh cho mng ngy thnh lp on 26/3 vi ch : Tin lờn on viờn ( i vn ngh nh trng). - ng din th dc nhp iu ton trng. - T chc thi trũ chi dõn gian : Kộo co v y gy ( on TN ph trỏch). T chc trao thng. - GVCN phối kết hợp với TPT Đội cùng hớng dẫn và đôn đốc nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ cuộc thi , nộp bài theo đúng thời gian quy định để chấm . - BGH nhà trờng , GVCN , BCH Đoàn trờng và học sinh trong toàn liên đội phối kết hợp thực hiện. GVCN đôn đốc nhắc nhở và thu bài viết Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . BCH Đoàn trờng ( Bí th Đoàn) chuẩn bị nội dung ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hớng dẫn học sinh các trò chơi dân gian để tham gia trong phần hội. - Đội văn nghệ nhà trờng tập luyện các tiết mục văn nghệ . - Toàn liên đội tập luyện bài thể dục nhịp điệu dới sự hớng dẫn của TPT, GVCN, BCH Đoàn trờng. Tổ chức phong trào Nói lời hay Làm việc tốt : 100% các đội viên không nói tục, chửi bậy, chan hoà thân ái với bạn bè, lễ phép với thầy cô giáo và ngời lớn tuổi. Các chi đội tham gia ký cam kết thực hiện tốt phong trào . - Đội cờ đỏ cùng GVCN thờng xuyên kiểm tra, nhắc nhở để chấm điểm thi đua cho các chi đội. Tổ chức phong trào Kế hoạch nhỏ 100% các đội viên trong liên đội tham gia thu nhặt phế liệu bán lấy tiền xây dựng quỹ GVCN đôn đốc nhắc nhở -> Toàn thể học sinh thực hiện Phát động sâu rộng trong thiếu nhi phong trào Bảy mơi muà hoa, Đội ta lớn lên cùng đất nớc với nhiều hoạt động - Đội tuyên truyền viên 7 thiết thực cụ thể : thông qua các buổi chào cờ, các buổi phát thanh măng non của nhà trờng để ôn lại truyền thống vẻ vang 70 cống hiến và trởng thành của Đội nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống Đội . - Tổ chức diễn đàn Tự hào truyền thống Đội ta vào ngày thành lập đội với nội dung : Ôn lại truyền thống của đội. Tổ chức văn nghệ chào mừng và tuyên dơng các đội viên có thành tích tốt trong công tác đội của chi đội và của liên đội. măng non phát thanh utuyên truyền về truyền thống đội trên loa phát thanh nhà trờng. TPT ôn lại truyền thống của Đội. - Đội văn nghệ nhà trờng tham gia tập luyện văn nghệ chào mừng. Chơng trình 2: Luyện rèn tri thức, vững bớc tơng lai. Tổng phụ trách Đội Các lực lợng khác Phần hai : các hoạt động cụ thể tháng 9 Tham gia tập luyện văn nghệ đón mừng năm học mới thông qua ngày khai trờng. Kiện toàn tổ chức đội thông qua đại hội các chi đôị, chuẩn bị tốt cho đại hội liên đội ( Các chi đội có sổ sách ghi chép riêng, xây dựng kế hoạch cụ thể ) . Tham gia tổ chức đêm trung thu cho học sinh toàn trờng. Thực hiện nề nếp học tập , thể dục đầu giờ, giữa giờ cho nghiêm túc, mặc đồng phục, đeo khăn quàng đầy đủ . Tập hợp các đội hình: nghi thức, văn nghệ, cờ đỏ đi vào luyện tập và hoạt động. Thành lập đội phát thanh măng non, đội khăn đỏ, đội khăn xanh, đội chữ thập đỏ, xây dựng hộp th đội đi vào hoạt động. Triển khai chuyên hiệu Chăm học. Tham gia mọi hoạt động khác của nhà trờng đề ra. 8 tháng 10 - Phát động phong trào thi đua mừng ngày Bác hồ gởi th cho học sinh, sinh viên15/10 , mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. - Tổ chức đại hội liên đội . - Triển khai chuyên hiệu Luật ATGT thông qua chơng trình ngoại khoá. - Tiếp tục thực hiện chuyên hiệu Chăm học. - Tiến hành tập luyện TDTT, thực hiện các bài tập thể dục nhịp điệu giữa giờ hằng tùân. - Các đội hình hoạt động thờng nhật có giao ban cuối tuần. - Duy trì mọi nề nếp đã đặt ra. - Tham gia đầy đủ các hoạt động trong nhà trờng. - Đội văn nghệ tham gia luyện tập chào mừng ngày hội nghị công chức và đại hội liên đội. tháng 11 - Phát động đợt thi đua lấy thành tích chào mừng ngày 27 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. - Duy trì mọi nề nếp hoạt động của toàn liên đội, các đội hình đôn đốc mọi hoạt động của đội nhằm đạt tiến độ công việc, đặc biệt sát saovới nề nếp học tập và ý thức của ngời đội viên. - Tổ chức thi văn nghệ giữa các chi đội ( mỗi chi đội 3 tiết mục văn nghệ) . - Tổ chức thi báo tờng giữa các chi đội với chủ đề đầu báo : mừng ngày 20/11. - Tổng kết thi đua đợt 1. - Triển khai chuyên hiệu Nghệ sĩ trẻ, tiếp tục thực hiện chuyên hiệu Chăm học. - Tiếp tục thực hiện luyện tập TDTT, duy trì hoạt động thể dục đầu giờ, giữa giờ - Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trờng đề ra. 9 - Tiến hành xây dựng công trình măng non của các chi đội . - Kết hợp với nhà trờng tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11. - tham gia chơng trình ngoại khoá môn hoá học để thực kiện chơng trình Em yêu khoa học. tháng 12 - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam 22/12. - Tham gia chơng trình nghoại khoá về anh bộ đội cụ Hồ, nghe nói chuyện về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. - Đội chữ thập đỏ và đội khăn hồng kết hợp với sự chỉ đạo của liên đội tìm địa chỉ đỏ, tổ chức thăm hỏi , giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi và thăm quan đơn vị kết nghĩa trung đoàn 43. - Triển khai chuyên hiệu Nghi thức đội - tổ chức thi chỉ huy đội giỏi. - Chấm đểm và công nhận công trình măng non. - Tổng kết thi đua đợt 2. - Duy trì mọi hoạt động nề nếp -Tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện . - Thi học kì I theo lịch của phòng giáo dục. tham gia đầy đủ các hoạt động khác của nhà trờng. tháng 1+2 - Ôn luyện lại kiến thức chuẩn bị tốt cho thi học kì I. Ôn luyện lại kiến thức sau khi thi học kì I. - Tổ chức thảo luận về phơng pháp học tập cấp liên đội tìm ra u và khuyết điểm trong học tập và rèn luyện để có hớng đi tốt trong học kì II. - Phát độnh đợt thi đua mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nớc. 10 . của năm học 2010 - 2011, Liên đội xây dựng kế hoạch hoạt động đội thông qua các chơng trình cụ thể nh sau: Ch ơng trình 1: Bảy m ơi muà hoa - Đội ta lớn. chức cơ sở đội , chất lợng đội viên, đội ngũ cán bộ đội . Lồng ghép các hoạt động chỉ đạo của nghành giáo dục và đào tạo trong các hoạt động đội nh- : Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động Đội 2010 - 2011, Kế hoạch hoạt động Đội 2010 - 2011, Kế hoạch hoạt động Đội 2010 - 2011

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoat-dong-doi-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP