Bài 13: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

Paul Allen
Paul Allen(11701 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 113
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 07:10

Mô tả: Tiết 14- bàI 13: MÔI TRƯờNG TRUYềN ÂM Giáo viên: Vũ Thị THUỷ Trường THCS Nam Lợi - Biªn ®é dao ®éng lµ g×? - Khi nµo mét vËt dao ®éng ph¸t ra ©m to? - Khi nµo mét vËt dao ®éng ph¸t ra ©m nhá? Bài 12.3 trang 28 SBT Bạn Hải đang chơi ghi ta. a, Bạn ấy thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào? b, Dao động và biên độ dao động của các sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy gảy mạnh, gảy nhẹ? c, Dao động của các sợi dây đàn ghi ta khác nhau như thế nào khi bạn ấy chơi nốt cao, nốt thấp. KiÓm tra bµi cò TiÕt 14- bµI 13: M¤I TR¦êNG TRUYÒN ¢M TiÕt 14- bµI 13: M¤I TR¦êNG TRUYÒN ¢M I. Môi trường truyền âm. Thí nghiệm 1. Sự truyền âm trong chất khí Đặt 2 trống có mặt bằng da cách nhau khoảng 15cm. Treo 2 quả cầu bấc (có dây treo dài bằng nhau) vừa chạm sát vào mặt trống. Gõ mạnh vào trống 1 (Hình 13.1) Hình 13.1 1. Sự truyền âm trong chất khí Đặt 2 trống có mặt bằng da cách nhau khoảng 15cm. Treo 2 quả cầu bấc (có dây treo dài bằng nhau) vừa chạm sát vào mặt trống. Gõ mạnh vào trống 1 (Hình 13.1) Hình 13.1 Phiếu học tập số 1 ( Hoạt động nhóm - Thời gian 3 phút) C 1. Có hiện tượng gì xảy ra với quả cầu bấc treo gần trống 2 Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì? C 2 . So sánh biên độ dao động của 2 quả cầu bấc Từ đó rút ra kết luận gì về độ to của âm trong khi lan truyền. . bµi cò TiÕt 14- bµI 13: M¤I TR¦êNG TRUYÒN ¢M TiÕt 14- bµI 13: M¤I TR¦êNG TRUYÒN ¢M I. Môi trường truyền âm. Thí nghiệm 1. Sự truyền âm trong chất khí Đặt. Tiết 14- bàI 13: MÔI TRƯờNG TRUYềN ÂM Giáo viên: Vũ Thị THUỷ Trường THCS Nam Lợi - Biªn ®é dao ®éng lµ g×? - Khi

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 13: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM, Bài 13: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM, Bài 13: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-13-moi-truong-truyen-am

Đăng ký

Generate time = 0.097226142883301 s. Memory usage = 18.56 MB