tap doc 5: Cua song

12 418 1 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 05:10

* Giáo viên dạy:– NguyÔn TiÕn H¶i-TTPhè Míi-QuÕ Vâ- B¾c Ninh * MÔN :tËp ®äc Lớp : 5 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010 – HAPPY NEW YEAR Giáo viên:Ng Tien Hai Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tập đọc. Bài cũ: 1.Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì? Người liên lạc muốn nhắn gửi đến chú Hai Long tình yêu Tổ quốc và lời chào chiến thắng. 2.Nêu nội dung của bài. Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cửa sông Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tập đọc Cửa sông . Quang Huy 1.Luyện đọc: *Từ khó: then khoá,cần mẫn, búng càng, lưỡi sóng, lấp loá. *Luyện đọc câu: + Là cửa nhưng không then khoá. + Mênh mông một vùng sóng nước. *Từ mới: cửa sông bãi bồi nước ngọt sóng bạc đầu nước lợ tôm rảo. / / Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tập đọc. Cửa sông . Quang Huy 2.Tìm hiểu bài: Câu 1. Trong khổ thơ đầu,tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển? Những từ ngữ: là cửa nhưng không then khoá,cũng không khép lại bao giờ. +Theo em, cách giới thiệu ấy có gì hay? Cách nói đó rất hay, làm cho ta như thấy cửa sông cũng là một cái cửa nhưng khác với mọi cái cửa bình thường, không có then cũng không có khoá. Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tập đọc. Cửa sông . Quang Huy 2.Tìm hiểu bài: Câu 2. Theo bài thơ, cửa sông là địa điểm đặc biệt như thế nào? Cửa sông là nơi những dòng sông gửi phù sa để bồi đắp bãi bờ,nơi nước ngọt chảy vào biển rộng,nơi biển cả tìm về với đất liền,nơi nước ngọt và nước mặn hoà lẫn vào nhau tạo thành vùng nước lợ,nơi cá tôm hội tụ,những chiếc thuyền câu lấp loá đêm trăng,nơi những con tàu kéo còi giã từ mặt đất,nơi tiễn đưa người ra khơi. Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tập đọc. Cửa sông . Quang Huy 2.Tìm hiểu bài: Câu 3. Phép nhân hoá ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về “tấm lòng”của cửa sông đối với cội nguồn? Phép nhân hoá giúp tác giả nói được “ tấm lòng ” của cửa sông là không quên cội nguồn. + Qua hình ảnh cửa sông, tác giả muốn nói lên điều gì ? Qua hình ảnh cửa sông ,tác giả muốn ca ngợi tình cảm thuỷ chung ,uống nước nhớ nguồn. Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tập đọc. Cửa sông . Quang Huy NỘI DUNG: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi tình cảm thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn. Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tập đọc. Cửa sông . Quang Huy 3.Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng : Nơi cá đối vào đẻ trứng Nơi tôm rảo đến búng càng Cần câu uốn cong lưỡi sóng Thuyền ai lấp loá đêm trăng. Nơi con tàu chào mặt đất Còi ngân lên khúc giã từ Cửa sông tiễn người ra biển Mây trắng lành như phong thư. đẻ trứng búng càng uốn cong lấp loá chào mặt đất ngân lên tiễn người lành
- Xem thêm -

Xem thêm: tap doc 5: Cua song, tap doc 5: Cua song, tap doc 5: Cua song

Bình luận về tài liệu tap-doc-5-cua-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP