kh anh sang can cho su song

18 64 1
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 04:11

THIẾT KẾ BÀI DẠY Moân : Khoa hoïc GV thực hiện : NguyÔn TiÕn H¶i Tr ngườ tiêu học TT Phè Míi QuÕ Vâ-B¾c Ninh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Cõu 1: Búng ti xut hin õu ? Khi no? Cõu 2: Búng ti ca mt vt thay i khi no? Bi c: Búng ti I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Nhn xột v cách mọc ca tng cõy trong chu Cỏc cõy u khi mc u hng v phớa cú ỏnh sỏng. Hoa hng dng Vỡ khi n hoa quay v phớa Mt Tri. Xanh tt hn Hỡnh a Hỡnh b Vỡ sao? ỏnh sỏng Thiu ỏnh sỏng Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng Quan sỏt v cho biết cõy no xanh tt hn? iu gỡ s xy ra vi thc vt nu khụng cú ỏnh sỏng? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Quỏ trỡnh quang hp ca cõy II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt Cây lá lốt Cây døa Cây thôngCây cao su Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho s sng Khoa hc THO LUN NHểM Cõu 1: Ti sao mt s loi cõy ch sng c nhng ni rng tha,cỏc cỏnh ng,tho nguyờn, c chiu sỏng nhiu ? Cõu 2: Ti sao li cú mt s loi cõy sng c trong rng rm,hang ng ? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: nh sỏng cn cho s sng - Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt khỏc nhau. II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng . 2008 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Một số hình ảnh trồng xen canh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho s sng Khoa hc Ghi nh: Kh ng. cung cp thc n, kh ng kh sch cho ng vt v con ngi. C. nh sỏng rt cn cho s quang hp ca cõy. A. Cỏc loi thc vt kh c nhau, cú nhu cu v ỏnh sỏng kh c nhau. B.
- Xem thêm -

Xem thêm: kh anh sang can cho su song, kh anh sang can cho su song, kh anh sang can cho su song

Bình luận về tài liệu kh-anh-sang-can-cho-su-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP