kh anh sang can cho su song

Paul Allen
Paul Allen(11704 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 55
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 04:11

Mô tả: THIẾT KẾ BÀI DẠY Moân : Khoa hoïc GV thực hiện : NguyÔn TiÕn H¶i Tr ngườ tiêu học TT Phè Míi QuÕ Vâ-B¾c Ninh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Cõu 1: Búng ti xut hin õu ? Khi no? Cõu 2: Búng ti ca mt vt thay i khi no? Bi c: Búng ti I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Nhn xột v cách mọc ca tng cõy trong chu Cỏc cõy u khi mc u hng v phớa cú ỏnh sỏng. Hoa hng dng Vỡ khi n hoa quay v phớa Mt Tri. Xanh tt hn Hỡnh a Hỡnh b Vỡ sao? ỏnh sỏng Thiu ỏnh sỏng Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng Quan sỏt v cho biết cõy no xanh tt hn? iu gỡ s xy ra vi thc vt nu khụng cú ỏnh sỏng? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Quỏ trỡnh quang hp ca cõy II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt Cây lá lốt Cây døa Cây thôngCây cao su Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho s sng Khoa hc THO LUN NHểM Cõu 1: Ti sao mt s loi cõy ch sng c nhng ni rng tha,cỏc cỏnh ng,tho nguyờn, c chiu sỏng nhiu ? Cõu 2: Ti sao li cú mt s loi cõy sng c trong rng rm,hang ng ? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: nh sỏng cn cho s sng - Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt khỏc nhau. II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng . 2008 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Một số hình ảnh trồng xen canh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho s sng Khoa hc Ghi nh: Kh ng. cung cp thc n, kh ng kh sch cho ng vt v con ngi. C. nh sỏng rt cn cho s quang hp ca cõy. A. Cỏc loi thc vt kh c nhau, cú nhu cu v ỏnh sỏng kh c nhau. B.

— Xem thêm —

Xem thêm: kh anh sang can cho su song, kh anh sang can cho su song, kh anh sang can cho su song

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kh-anh-sang-can-cho-su-song

Đăng ký

Generate time = 0.21061706543 s. Memory usage = 18.42 MB