giao an bài tập đương tròn

2 265 0
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 04:10

Ba ̀ i tâ ̣ p nho ́ m 5. SƯ ̣ RƠI TƯ ̣ DO 1. Mục tiêu dạy học: a) Về kiến thức: - Trình bày đươ ̣ c thê ́ na ̀ o là sự rơi tự do và khi rơi tự do thì mọi vật đều rơi như nhau. - Biết khảo sát sự rơi tự do bằng thí nghiệm. - Nói được gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào vị trí địa lí và độ cao. b) Về kỹ năng: - Kỹ năng quan sát, kỹ năng thu thập, kỹ năng sử dụng - Giải thích được taị sao các vật rơi trong không khí có sự nhanh chậm khác nhau. - Sử dụng thiết bị thí nghiệm ống New tơn để nghiên cứu sự rơi tự do. Đo gia tốc rơi tự do bằng đồng hồ hiện số và thước dài đối với chuyển động rơi của bi sắt. - Áp dụng đặc điểm sự rơi tự do để nghiên cứu những bài tập đơn giản . 2. Xây dựng logic tiến trình khoa học xây dựng kiến thức trong bài học: 1 Các vật rơi trong không khí chuyển động nhanh chậm khác nhau là vì sức cản không khí lên các vật khác nhau. Nếu các vật rơi mà chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì có nhanh chậm khác nhau không? Nếu các vật rơi mà chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì có nhanh chậm khác nhau không? - Trực giác: HS đưa ra câu trả lời. - Bằng thực nghiệm: Dùng ống Newtơn khi hút hết không khí thì các vật trong ống rơi nhanh chậm như nhau. Kết luận: Khi không có lực cản của không khí , các vật có hình dạng và khối lượng khác nhau đều rơi như nhau, ta bảo rằng chúng rơi tự do. Đ/n: Sự rơi tự do. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do như thế nào? Đó là chuyển động đều hay nhanh dần đều hay chậm dần đều? Đặc điểm của chuyển động rơi tự do như thế nào? Đó là chuyển động đều hay nhanh dần đều hay chậm dần đều? 3. Khó khăn gặp phải khi dạy bài này: Thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do khi tiến hành độ chính xác không cao. Kết quả phụ thuộc vào kinh nghiệm người làm thí nghiệm. 2 Bằng sự hiểu biêt về thực tế sự rơi các vật ta có thể trực giác chỉ ra đó là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sư ̉ du ̣ ng thí nghiệm để xác định đặc điểm chuyển động rơi tự do. - Thả quả cầu sắt sát với dây dọi -> qủa cầu không chạm vào dây khẳng định rơi theo phương thẳng đứng. - Thả quả cầu gắn băng giấy luồn qua cần rung -> đây là chuyển động nhanh dần đều. - Thí nghiệm đo độ lớn gia tốc rơi tự do Kết luận: Sự rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều. + Phương thẳng đứng. + Chiều từ trên xuống dưới. - GV giới thiệu đặc điểm của gia tốc rơi tự do. - GV chỉ ra các công thức tính quãng đượng đi và vận tốc của sự rơi tự do. . cứu những bài tập đơn giản . 2. Xây dựng logic tiến trình khoa học xây dựng kiến thức trong bài học: 1 Các vật rơi trong không khí chuyển động nhanh chậm. Về kỹ năng: - Kỹ năng quan sát, kỹ năng thu thập, kỹ năng sử dụng - Giải thích được taị sao các vật rơi trong không khí có sự nhanh chậm khác nhau. - Sử
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an bài tập đương tròn, giao an bài tập đương tròn, giao an bài tập đương tròn

Bình luận về tài liệu giao-an-bai-tap-duong-tron

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP