BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN

6 274 1
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 03:10

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG THCS CHIỀNG KHOONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sông Mã, ngày 20 tháng 9 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS CHIỀNG KHOONG Kính gửi: Công đoàn phòng Giáo Dục Sông Mã. Kính thưa toàn thể hội nghị. Thực hiện theo kế hoạch năm học 2010-2011 của trường THCS Chiềng Khoong, được sự nhất trí của chi bộ, BGH nhà trường công đoàn trường THCS Chiềng Khoong tiến hành hội nghị CBCNVC năm học 2010-2011. T/M BCH công đoàn nhà trường, tôi xin báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009-2010 với những nội dung cơ bản sau: I. NHỮNG SỐ LIỆU CƠ BẢN. 1. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên của đơn vị: - Tổng số CBGV, CNV trong đơn vị: 50 đ/c, Nữ: 33 - BGH: 3 Đ/c - KT: 1 Đ/c - VT: 1 Đ/c - BV: 1 Đ/c - TV: 1 Đ/c - GV: 43 Đ/c - Tổng số CBGV, CNV trong biên chế: 50, Nữ: 33 - Tổng số CBGV, CNV ngoài biên chế: 0 - Tổng số CBGV, CNV được đăng ký hợp đồng LĐ: 0 - Tổng số CBGV, CNV đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: 50 2. Công tác phát triển Đảng. - Tổng số Đảng viên: 16 Nữ: 8 - Số Đảng viên được kết nạp trong năm học: 0 3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Số CBGV đi học ĐH trong năm 2009-2010 là 6 Đ/c - Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị: Sơ cấp: 0 Trung cấp: 0 Cao cấp: 0, Cử nhân: 0 4.Tổ chức công đoàn: - Tổng số đoàn viên công đoàn: 50 - Số đoàn viên được kết nạp trong năm học: 0. 5. Công tác nghiên cứu khoa học: - Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học: 0. - Tổng số sáng kiến kinh nghiệm: 2 đ/c tổ sinh hoá. II. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN. 1.Công tác tuyên truyền. Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội đối với nữ công nhân viên chức LĐ, triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn ngành về công tác thi đua khen thưởng theo thông tư 21 của bộ GD&ĐT, công văn hướng dẫn thi đua năm học 2009-2010. 2. Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động. 2.1 Triển khai và thực hiện các phong trào thi đua: - Nhà trường cùng công đoàn và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong tổ chức cũng như trong quá trình thực hiện các cuộc vận động: + Trong cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhà trường cùng công đoàn tổ chức cho CBGV, CNV xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, công đoàn có vai trò giám sát công đoàn viên thực hiện cuộc vận động, lấy đây là một tiêu chí xét thi đua, cuối năm có đánh giá nhận xét về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của công đoàn viên. Công đoàn đã phối hợp với nhà trường hưởng ứng cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo" Nhà trường xây dựng tiêu chí phấn đấu cho mỗi cán bộ GV, CNV về việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức phẩm chất của mỗi cá nhân được cụ thể hoá qua các công việc được phân, công đoàn có vai trò giám sát, công đoàn cùng chuyên môn nhà trường phối hợp chạt chẽ trong việc tự học nâng cao trình độ chuyên môn của CBGV, CNV trông nhà trường. Phong trào thi đua " Hai tốt" gắn với khẩu hiệu" Dạy tốt học tốt, phục vụ tốt" gắn liền với phong trào " tận tuỵ vì học sinh thân yêu". Nhà trường cùng công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động và tiêu chí đánh giá cụ thể như: cho đăng ký phấn đấu chất lượng chuyên môn, đề ra phương hướng cụ thể cho HS các lớp hưởng ứng thi đua, phát động các đợt thao giảng theo từng đợt thi đua. Thanh tra nhân dân làm tốt công tác kiểm tra với việc thực hiện các chế độ của HS cũng như của CBGV, CNV. Nhà trường cùng công đoàn động viên khuyến khích CĐV hưởng ứng tham gia các cuộc vận động phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Công đoàn có nhiệm vụ phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào mang tính tập thể phát huy vai trò đoàn kết của các công đoàn viên, tạo ra các sân chơi TDTT, VHVN lành mạnh, phát huy được nét đẹp truyền thống và bản sắc VH của các dân tộc. 2.2 Kết quả tổ chức thực hiện. Công đoàn đã tổ chức triển khai tới các CĐV thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do nghành phát động kết quả cụ thể như sau: a. Việc thực hiện cuộc vận động. • Ưu điểm - Tư tưởng nhận thức: Nhìn chung tập thể CBVG, CNV trong nhà trường tham gia thực hiện các cuộc vận động một cách nghiêm túc, có sự chuyển biến và nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải tu dưỡng và rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi đồng chí CBGV, CNV đã xác định được là CB công chức nhà nước luôn phải nâng cao trình độ, giác ngộ Cách Mạng để phục sự Đảng, nhà nước và nhân dân được tốt hơn. Vì vậy mỗi CBGV,CNV luôn phấn đấu tham gia học tập một cách tích cực không chỉ dừng ở việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống mà cả việc nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiêu biểu như Đ/c: Nguyễn Ánh Hồng, Đ/c Lê Thị Bình, Đ/c Nguyễn Kim Quỳnh Đ/c Phạm Vũ Quỳnh và một số Đ/c khác. - Nhiệm vụ được giao: Từ khâu xây dựng kế hoạch cho đến việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động theo tinh thần chỉ đạo của huyện của ngành được triển khai kịp thời và nghiêm túc, Nội dung các cuộc vận động được cụ thể hoá bằng các chương trình hành động gắn liền với trách nhiệm của mỗi các nhân và tổ chức đoàn thể, qua mỗi chương trình hành động đều có sự đánh giá sơ kết, tổng kết, nhìn chung tập thể CBGV, CNV thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. - Kết quả đạt được như sau: Các cuộc vận động đều được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trong năm học 2009-2010 không có trường hợp CBGV, CNV vi phạm các quy định Đảng, nhà nước, ngành đề ra. • Tồn tại: - Ngân sách hỗ trợ cho việc thực hiện các cuộc vận động còn hạn chế. - Từ nhận thức đến việc thực hiện các cuộc vận động vẫn còn chưa thường xuyên liên tục, chưa gắn vào những việc làm cụ thể. b. Thực hiện các phong trào thi đua: - Tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do công đoàn ngành phát động như công tác tuyên truyền : phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, các cuộc vận động do công đoàn ngành phát động, các công tác từ thiện v.v. qua việc tham gia các phong trên đều đat hiệu quả cao 3. Công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn. - Số lớp mở bồi dưỡng không - Số người tham gia dự học không 4. Việc thực hiện chế độ chính sách. - Những chế độ chính sách thực hiện theo nghị định 132/ CP được thực hiện nghiêm túc. - Việc thực hiện những chế độ chính sách qui định của địa phương được thực hiện nghiêm túc và đóng góp đầy đủ. - Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ các cấp, CĐ có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc và thể hiện rõ vai trò chức năng của tổ chức CĐ trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên lao động. Năm học 2009-2010 CĐ trường đã phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho đội ngũ GV có cơ hội tham gia học tập, bồi dưỡng để vừa đảm bảo về đội ngũ vừa đảm bảo sự công bằng và đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng của đoàn viên lao động, thăm hỏi, động viên đoàn viên những lúc ốm đau hoạn nạn rủi ro . 5.Công tác phát triển đoàn viên. - BCHCĐ xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể đối với việc phát triển đoàn viên, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đối với đoàn viên trẻ có năng lực về chuyên môn và các hoạt động phong trào, định hướng cho công đoàn viên xác định mục tiêu phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. 6. Công tác kiểm tra công công đoàn. Thực hiện tốt chức năng giám sát, công đoàn và các tổ khối chuyên môn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiên các cuộc vận động lớn trong năm, uỷ ban kiểm tra công đoàn tiến hành điều tra việc chấp hành điều lệ công đoàn, hồ sơ sổ sách công đoàn, việc sử dụng tài chính công đoàn . 7. Các hoạt động khác CĐ và chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện ngày giờ công lao động của công đoàn viên, kiểm tra HSSS của CBGV, dự giờ thường xuyên và đột xuất , phát động các đợt thao giảng chào mừng những ngày lễ lớn trong năm học như: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày quân đội nhân dân VN 22/12, ngày thành lập đoàn thanh niên CS HCM 26/03, ngày giải phóng miêm nam 30/04, ngày quốc tế lao động 01/05 và ngày sinh nhật Bác 19/05. kết quả đạt được như sau: a. Công tác giảng dạy của thầy. - Đa số các thầy cô giáo đảm bảo ngày giờ công, 100% không đi muộn về sớm, 100% thầy cô giáo có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định. Tổng số tiết thao giảng và dự giờ thăm lớp qua 4 đợt thi đua là 213 tiết trong đó: Giỏi: 102 tiết Khá: 74 tiết TB: 37 tiết Yếu: 0 tiết - Năm học qua nhà trường có 04 tổ. Các tổ trưởng luôn phát huy vai trò bám sát, động viên nhắc nhở các thành viên của tổ hoàn thành tốt chuyên môn và các công việc được giao. c. Công tác phong trào: - Công đoàn phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức các hoạt động phong trào như: + Tổ chức tham gia giao lưu bóng chuyền, cầu lông với đơn vị trường PTCS Nà nghịu . + Hoạt động chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2009 công đoàn và nhà trường phối hợp tổ chức thi nấu ăn cho các chị em nữ công. + Hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2009 công đoàn và các tổ chức đoàn thể tham gia đầy đủ các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo VN của ngành và của trường phát động. Tổ chức thi đấu cầu lông đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ cho các anh chị em trong nhà trường + Hoạt động chào mừng 8/3 quốc tế phụ nữ công đoàn và nhà trường phối hợp tổ chức thi giải bóng bàn đơn nữ cho các chị em + Nhân kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh công đoàn kết hợp với đoàn trường tổ chức thi bóng bàn đơn nam đơn nữ cho các Đ/c cán bộ GV và tổ chức thi nhảy bao hố thi kéo co cho các em HS. III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 1. Về xếp loại thi đua năm học của HS. - Năm học qua, nhà trường có tổng số 22 lớp = 731 h/s. + Xếp loại về học lực: TS=731HS Giỏi: 17 h/s = 2,3% Khá: 83 h/s = 11,4 % TB: 442 h/s = 60,5% Yếu: 167 h/s = 22,8% Kém: 35 h/s -=3% + Về hạnh kiểm: TS= 731HS Tốt: 303 h/s = 41,5% Khá: 278 h/s = 38% TB: 143 h/s = 19,5% Yếu: 7 h/s = 1% 2. xếp loại thi đua năm học của GV và tập thể: - Tổng số CBGV: 50 + Có 9 đ/c đạt danh hiệu LĐTT được UBND huyện khen + Có 31 Đ/c HTNV và 10 Đ/c KXL do nghỉ thai sản không đủ thời gian xếp loại. - Trong số 9 Đ/c đạt LĐTT: + Có 1 Đ/c là Đ/c Phạm Vũ Quỳnh được BCH liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn + Có 2 Đ/c là Đ/c Lê Thị Bình và Đ/c Nguyễn Kim Quỳnh được UBND huyện khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. + Có 2 Đ/c là Đ/c Nguyễn Ánh Hồng và Đ/c Phạm Vũ Quỳnh được UBND huyện chứng nhận là GV dạy giỏi cấp huyện. - CĐSC trường được BCH LĐLĐ huyện công nhận là CĐCS vững mạnh xuất sắc. • Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009-2010 của công đoàn trường THCS Chiềng Khoong, đề nghị hội nghị xem xét và cho ý kiến bổ xung để công đoàn cơ sở Chiềng Khoong hoạt động tốt hơn trong năm học này. TRƯỞNG BAN THI ĐUA. T/M BCHCĐ Chủ tịch Phạm Vũ Quỳnh . trường công đoàn trường THCS Chiềng Khoong tiến hành hội nghị CBCNVC năm học 2010-2011. T/M BCH công đoàn nhà trường, tôi xin báo cáo tổng kết hoạt động công. được BCH LĐLĐ huyện công nhận là CĐCS vững mạnh xuất sắc. • Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009-2010 của công đoàn trường THCS Chiềng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN, BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN, BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN

Bình luận về tài liệu bao-cao-tong-ket-cong-doan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP