kiem tra giua ki mon toan lop 3

23 93 0 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 03:10

Tun 10 Ngy son: 13/10/2010 Ngy ging: Th hai,ngy 11 thỏng 10 nm 2010 Toán: Tiết:37 Luyện tập I. Mục tiêu: - Bit lm tớnh tr trong phm vi 3 , bit mi quan h gia phộp cng v phộp tr ; tp biu th tỡnh hung trong hỡnh v bng phộp tr . II. Đồ dùng dạy học. 1.GV: DDT 2.HS:Bng con III. Các hoạt động dạy học 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập. Yêu cầu HS đọc đọc bảng trừ trong phạm vi 3 - GV nhận xét cho điểm. 3. Bài mới. . Giới thiệu bài. . HD HS lần lợt làm BT trong SGK. Bài 1: - Bài yêu cầu gì? - Yêu cầu HS làm tính, nêu kết quả và nêu miệng. - Gọi HS dới lớp nêu NX. - GV NX bài và cho điểm. Bài 2: - Bài yêu cầu gì? - HD và giao việc. - GV nhận xét và cho điểm. Bài 3: - HD HS nêu cách làm. - Giao việc. - GV nhận xét, cho điểm. Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu bài toán. HS 1 HS 2 2 + 1 = 3 3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 2 = 3 - HS đọc - Tính - HS làm và nêu miệng kết quả. 1 + = 3 1 + = 2 1 + 3 = 4 2 - 1 = 1 1 + 4 = 5 2 + 1 = 3 - Làm tính và ghi kết quả vào ô tròn. - HS làm sau đó lên bảng chữa - HS khác nhận xét bài của bạn. - Điền dấu (+) hoặc (-) vào ô trống để có phép tính thích hợp. - HS làm và đổi bài KT chéo. - HS đọc bài của bạn và NX. 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1 - 1HS. a) Tùng có 2 quả bóng. Tùng cho Nam 1 - HS quan sát tranh nêu đề toán và viết phép tính thích hợp. - GV nhận xét và cho điểm. 4. Củng cố - Trò chơi: "Trú ma" + GV dán 5 - 6 ngôi nhà lên bảng (mỗi ngôi nhà viết 1 phép tính) và 5 - 6 con thỏ mỗi con mang một số tơng ứng với kết quả của các số trong ngôi nhà. + Chia HS làm 2 đội, mỗi đội cử 1 đại diện lên chơi hô: "Ma rồi! đa thỏ về trú ma" HS nhanh chóng nhấc con thỏ có số tơng ứng vào các ngôi nhà có phép tính đó để tạo thành kết quả đúng. - Đội nào làm nhanh, đúng thì đội đó sẽ thắng. - Nhận xét chung giờ học. 5.Dặn dò.* Về làm BT trong SBT. quả. Hỏi Tùng còn mấy quả bóng. 2 - 1 = 1 b) Có 3 con ếch nhảy đi 2 con hỏi còn mấy con ếch. 3 - 2 = 1 - HS chia 2 đội, các đội cử đại diện lên chơi. ___________________________________________ Toán Tiết 46: Thực hành đo độ dài I. Mục tiêu: - Bit dựng thc v bỳt v cỏc on thng cú di cho trc. - Bit cỏch o v c kt qu o di nhng vt gn gi vi HS nh di cỏi bỳt, chiu di mộp bn, chiu cao bn hc. - Bit dựng mt c lng di ( tng i chớnh xỏc ) II. Đồ dùng dạy học: 1.GV:Thớc thẳng và thớc mét 2.HS: III. Cỏc hot ụng dy hc 1. ễn nh t chc: 2. KTBC: 3.Bài mới: * Hoạt động 1: Bài tập 1. Bài 1: HS dùng bút và thớc vẽ đợc các đoạn thẳng có độ dài cho trớc - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS thảo luận theo nhóm về cách vẽ - GV gọi HS nêu cách vẽ - Vài HS nêu cách vẽ - HS nhận xét - GV nhận xét chung - GV yêu cầu HS vẽ vào vở - HS làm vào vở - 3HS lên bảng làm - GV cùng nhận xét bài bạn - GV nhận xét - ghi điểm 2. Bài 2: HS biết cách đo và đọc đợc kết quả đo - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - 2HS nêu yêu cầu bài tập - HS thảo luận nhóm nêu cách làm - GV gọi HS nêu cách làm - Vài HS nêu cách đo - GV yêu cầu HS đo - HS cả lớp cùng đo - 1 vài HS đọc kết quả : - Chiều dài chiếc bút: 13 cm - HS ghi kết quả vào vở - GV nhận xét 3. Bài 3: Biết dùng mắt ớc lợng độ dài một cách tơng đối chính xác - GV gọi HS .nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS dùng thớc mét thẳng dựng thẳng đứng áp sát vào bức tờng - HS quan sát, ớc lợng độ cao của bức tờng, bảng - HS dùng mắt ớc lợng - HS nêu kết quả ớc lợng của mình - GV dùng thớc kiểm tra lại - GV nhận xét, tuyên dơng những học sinh có kết ớc lợng đúng 4. Củng cố - Nêu lại nội dung bài (1HS) 5.Dặn dò - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học _______________________________________ Toán Tiết 46 Luyện tập I. Mục tiêu: - Bit tỡm X trong cỏc bi tp dng: x + a = b; a + x = b ( vi a, b l cỏc s cú khụng quỏ hai ch s ). - Bit gii bi toỏn cú mt phộp tr. II Đồ dụng dạy học: 1.GV:Phiu HT 2.HS:Bng con III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Muốn tìm 1 số hạng trong 1 tổng ta làm thế nào ? - Gọi 2 HS lên bảng làm: x + 8 = 17 6 + x= 14 x + 8 = 17 6 + x= 14 x = 17 - 8 x = 14 - 6 x=9 x = 8 3. Bài mới: . Giới thiệu bài: Luyện tập . Giảng bài: Bài 1: Tìm x - GV làm mẫu 1 bài x là số hạng cha biết trong 1 tổng. - Số hạng đã biết là 8, tổng đã biết là 10. a, x + 8 = 10 x = 10 - 8 x = 2 - Muốn tìm số hạng cha biết là làm thế nào ? - Lấy tổng trừ đi số hạng kia. b, x + 7 = 10 x = 10 - 7- Phần b, c cho HS làm vào bảng con, 2 HS lên bảng. - GV nhận xét c, 30 + x = 58 x = 58 - 30 x = 28 Bài 2: Tính nhẩm. - HS làm miệng - HS làm SGK (46) - Gọi lần lợt HS nêu miệng. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 10 1 = 9 10 8 = 2 10 9 = 1 10 2 = 8 Bài 4: 1 HS đọc đề bài - GV nêu kế hoạch giải - Cho1 HS lên bảng tóm tắt, 1 HS giải, dới lớp làm vào bảng con. Tóm tắt: Cam quýt : 45 quả Trong đó cam: 25 quả Quýt : quả ? - GV nhận xét Bài giải: Quýt có số quả là: 45 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 quả 4. Củng cố - Nhận xét giờ học. 5.Dặn dò: - Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. _________________________________________________________________________ Ngy son: 11/10/2010 Ngy ging: Th ba, ngy 12 thỏng 10 nm 2010 Toán Tiết 47: Thực hành đo độ dài (tiếp) I. Mục tiêu: - Bit cỏch o, cỏch ghi v c c kt qu o di. - Bit so sỏnh cỏc di. II. dựng: 1.GV:Thc một 2.HS: III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Làm lại BT1 (tiết 46) (1HS) - HS + GV nhận xét 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Bài tập 1. Bài 1: Củng cố cho HS cách đọc các kết quả đo - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2HS nêu yêu cầu BT - GV gọi HS đọc bảng theo mẫu - Vài HS đọc - HS khác nhận xét - Nam cao một mét mời năm xăng ti mét - Hằng cao một mét hai mơi xăng ti mét - Minh cao một mét hai mơi năm xăng ti mét - GV nhận xét, sửa sai cho HS - Tú cao một mét hai mơi xăng ty mét - GV hỏi : Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam? - Nam cao: 1m 15 cm - Minh cao 1m 25 cm - Trong 5 bạn bạn nào cao nhất? - Hơng cao nhất - Nam thấp nhất - GV nhận xét 2. Bài 2: Củng cố về đo độ dài - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS thực hành đo - HS thực hành đo theo tổ rồi viết kết quả vào bảng - GV gọi HS đọc kết quả đo - Vài nhóm đọc kết quả đo và nêu xem ở tổ bạn nào cao nhất , bạn nào thấp nhất. - HS khác nhận xét - GV nhận xét chung 4. Củng cố - Nêu lại ND bài (1HS) 5.Dặn dò: - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học ________________________________________________ Toán Tiết 47: Số tròn chục trừ đi 1 số I. Mục tiêu: - Bit thc hin phộp tr cú nh trong phm vi 100 - tr hp s b tr l s trũn chc, s tr l s cú mt hoc hai ch s. - Bit gii bi toỏn cú mt phộp tr ( s trũn chc tr i mt s ) II. ồ dùng: 1.GV: 4 bó, mỗi bó 10 que tính 2.HS :DHT III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng làm, lớp làm - Lớp làm bảng con vào bảng con. - Nhận xét, cho điểm. 24 + x = 30 x + 8 = 19 x = 30 - 24 x = 19 - 8 x = 6 x = 11 3. Bài mới: . Giới thiệu bài: Số tròn chục trừ đi một số . Giảng bài: a. Giới thiệu thực hiện phép trừ 40 - 8 và tổ chức thực hành. - Hớng dẫn HS lấy ra bó mỗi bó 1 chục (tức 10) que tính và hớng dẫn HS nhận ra có 4 chục thì viết 4 vào cột chục viết 0 vào cột đơn vị - Gắn các bó que tính trên bảng. *Nêu: Có 4 chục que tính, bớt đi 8 que tính. Em làm thế nào để biết còn bao nhiêu que tính ? - HS lấy ra mỗi bó 1 chục (tức 10) que tính và nhận ra có 4 chục thì viết 4 vào cột chục viết 0 vào cột đơn vị - Lấy 1 bó 1 chục que tính, tháo rời ra đợc 10 que tính, lấy bớt đi 8 que tính, còn lại 2 que tính. - (10 8 = 2) viết 2 thẳng cột với 0 và 8 ở cột đơn vị, 4 chục que tính bớt đi 1 chục còn lại 3 chục. 40 - 8 = ? - (4 1 = 3) viết 3 ở cột chục thẳng cột với 4, 3 chục que tính và 2 chục que tính rồi gộp lại thành 32 que tính 40 8 = 32 - Hớng dẫn HS đặt tính rồi tính. 40 *Chú ý: Viết 2 thẳng cột với 0 và - 8 32 b. Giới thiệu cách thực hiện phép trừ. 40 - 18 và tổ chức thực hành B ớc 1: Giới thiệu phép trừ. 40 - 18 - HS lấy 4 bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính (4 chục từ là 40 que tính). - Có 40 que tính, bớt đi 18 que tính phải làm tính gì ? - Tính trừ 40 - 18 B ớc 2 : Thực hiện phép trừ 40 18 - Muốn trừ 40 cho 18 ta làm nh thế nào? - Từ 40 que tính ( 4 bó) mỗi bó 1 chục lấy 1 bó, còn lại 3 bó. Tháo rời bó que tính vừa lấy đợc 10 que tính, bớt đi 8 que tính còn 2 que tính. - Từ 3 bó còn lại tiếp tục lấy tiếp 1 bó que tính nữa, còn lại 2 bó, tức là còn 2 chục que tính. *Chú ý: Các thao tác của bớc 2 là cơ sở của kỹ thuật trừ có nhớ. Kết quả là: Còn lại 2 bó (tức 2 chục) và 2 que tính rời còn lại 22 que tính. B ớc 3: Hớng dẫn HS đặt tính và tính. 40 -18 22 . Thực hành: Bài 1: Tính: - 1 học sinh nêu yêu cầu bài. - Cho HS làm bảng con 60 50 90 80 30 80 - 9 - 5 - 2 - 17 - 11 - 54 51 45 88 63 19 26 - Giáo viên nhận xét: Bài 3: - Cho HS đọc đề bài. Tóm tắt: - Hớng dẫn HS phân tích, tóm tắt Có : 20 que tính bài toán, gọi 1 em tóm tắt,1 em giải Bớt : 5 que tính Còn : .? que tính Bài giải: - GV nhận xét. 2 chục que tính = 20 Số que tính còn lại là: 20 - 5 = 15 (cây) Đáp số: 15 cây 4. Củng cố - Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò:- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. ____________________________________________ Toán Tiết: 39 Phép trừ trong phạm vi 4. I. Mục tiêu: - Thuc bng tr v bit lm tớnh tr trong phm vi 4 ; bit mi quan h gia phộp cng v phộp tr . II.Đồ dùng dạy học. 1.GV:- Bộ chấm trũn. 2.HS:- Bộ đồ dùng toán 1. III. Các hoạt động dạy học. 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2 . Kiểm tra bài cũ :- Cho HS lên bảng làm bài tập. 1 + 1 - 1 = 2 - 1 + 3 = 3 - 1 + 1 = 3 - 1 + 0 = - Gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 3. - GV nhận xét cho điểm. 3. Dạy bài mới. . Giới thiệu bài. . Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4. a) Bớc 1: - GV lần lợt giới thiệu phép trừ. 4 - 1 = 3; 4 - 2 = 2; 4 - 3 = 1 - Giới thiệu phép trừ 4 - 1 = 3 - Dán 4 quả cam lên hỏi. + Có mấy quả cam. - GV lấy 1 quả đi và hỏi. + Còn lại mấy quả cam. - GV nêu toàn bài toán: Có 4 quả cam lấy đi 1 quả hỏi còn lại mấy quả cam? - Ta có thể làm phép tính gì? - Ai có thể nêu toàn bộ phép tính. - GV ghi bảng: 4 - 1 = 3 - Cho HS đọc: "Bốn quả cam trừ đi 1 bằng 3 quả cam". Bốn trừ một bằng ba - Giới thiệu phép trừ: 4 - 2 = 2 + Cho HS quan sát tranh: Có 4 con chim bay đi hai con chim hỏi còn mấy con chim? + Giới thiệu phép trừ: 4 3 = 1 (Giới thiệu tơng tự) b) Bớc 2: - Cho HS đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 4. - GV xoá từng phần cho HS đọc. c) Bớc 3: - HD HS nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - HS lên bảng. - 2 HS. - Có 4 quả. - HS trả lời. - Còn lại 3 quả cam. - Phép trừ. - 4 - 3 = 1 -Nhiều HS đọc. - HS đọc CN, nhóm, lớp. - Một số HS nêu kết quả ngợc lại. - Dán lên bảng 3 chấm tròn và hỏi? + Trên bảng có mấy chấm tròn? - GV dán thêm 1 chấm tròn và hỏi? - Có tất cả mấy chấm tròn? - HS nêu phép tính. - Yêu cầu đọc. "" ba cộng một bằng bốn" - GV bớt đi 1 chấm tròn và hỏi. Bốn chấm tròn bớt đi một chấm tròn hỏi còn mấy chấm tròn? - HS nêu phép tính. - GV chốt lại: 3 + 1 = 4 Ngợc lại : 4 - 1 = 3 - GV hính thành mối quan hệ giữa haiphép tính cộng và trừ. . Luyện tâp. Bài 1: - Yêu cầu HS đọc đề bài. - GV hớng dẫn và giao việc. - GV nhận xét và cho điểm. Bài 2: - Bài yêu cầu gì? - HD và giao việc. - GV nhận xét, cho điểm. Bài 3: - Bài yêu cầu gì? - Làm thế nào để biết đợc kết quả. - HD và giao việc. - GV NX chỉnh sửa. 4. Củng cố - Cho HS đọc lại bảng trừ. - Nhận xét chung giờ học. 5.Dặn dò. - Học thuộc lòng bảng trừ. - Xem trớc bài 40. - 3 chấm tròn. - Có tất cả 4 chấm tròn. 3 + 1 = 4 4 - 1 = 3; 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4; 4 - 3 - Tính. 4 - 1 = 3 4 - 2 = 2 3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 2 - 1 = 1 4 - 3 = 1 - HS làm và nêu miệng kết quả. - Tính. - HS làm bài sau đó nêu kết quả. - 4 - 4 2 1 2 3 - HS khác nhận xét bổ xung. - Viết phét tính và dãy ô trống sau đó tính kết quả. - Phải quan sát tranh, đặt đề toán theo tranh rồi viết phép tính. - 4 - 1 = 3 - HS làm rồi lên bảng chữa. - HS đọc CN, nhóm, lớp _________________________________________________________________________ Ngy son: 12/10/2010 Ngy ging: Th t,ngy 13 thỏng 10 nm 2010 Toán Tiết 48: Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Bit nhõn, chia trong phm vi bng tớnh ó hc. - Bit i s o di cú hai tờn n v thnh s o di cú mt tờn n v n. II. dựng: 1.GV:Phiu HT 2HS:Bng con III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bảng đơn vị đo độ dài (2 HS) - HS + GV nhận xét 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Bài tập 1. Bài 1: Củng cố về nhân chia trong bảng - GV gọi HS nêu yêu cầuBT - 2HS nêu yêu cầu BT - GV yêu cầu HS làm - nêu kết quả - HS tính nhẩm sau đó thi đua nêu kết quả - HS nhận xét 6 x 9 = 54 28 : 7 = 4 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 36 : 6 = 6 6 x 3 = 18 - GV nhận xét kết luận 6 x 5 = 30 42 : 7 = 6 7 x 5 = 35 2. Bài 2: Củng cố về phép chia hết và nhân số có hai chữ số cho số có 1 chữ số - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS thực hiện bảng con - GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ bảng . Bài 3: Củng cố về 1 số đơn vị đo độ dài thông dụng - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm nháp nêu miệng 4m 4 dm = 44 dm - GV nhận xét, sửa sai 2m 14 cm = 214 cm . - 3 chấm tròn. - Có tất cả 4 chấm tròn. 3 + 1 = 4 4 - 1 = 3; 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4; 4 - 3 - Tính. 4 - 1 = 3 4 - 2 = 2 3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 2 - 1 = 1 4 - 3. Giấy ki m tra. III- Nội dung ki m tra: Bài 1: Tính nhẩm 6 x 4 = 18 : 6 = 7 x 3 = 28 : 7 = 6 x 7 = 30 : 6 = 7 x 8 = 35 : 7 = 6 x 9 = 36 : 6 = 7 x 5 = 63 :
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra giua ki mon toan lop 3, kiem tra giua ki mon toan lop 3, kiem tra giua ki mon toan lop 3

Bình luận về tài liệu kiem-tra-giua-ki-mon-toan-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP