kiem tra giua ki mon toan lop 3

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11337 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 75
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 03:10

Mô tả: Tun 10 Ngy son: 13/10/2010 Ngy ging: Th hai,ngy 11 thỏng 10 nm 2010 Toán: Tiết:37 Luyện tập I. Mục tiêu: - Bit lm tớnh tr trong phm vi 3 , bit mi quan h gia phộp cng v phộp tr ; tp biu th tỡnh hung trong hỡnh v bng phộp tr . II. Đồ dùng dạy học. 1.GV: DDT 2.HS:Bng con III. Các hoạt động dạy học 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập. Yêu cầu HS đọc đọc bảng trừ trong phạm vi 3 - GV nhận xét cho điểm. 3. Bài mới. . Giới thiệu bài. . HD HS lần lợt làm BT trong SGK. Bài 1: - Bài yêu cầu gì? - Yêu cầu HS làm tính, nêu kết quả và nêu miệng. - Gọi HS dới lớp nêu NX. - GV NX bài và cho điểm. Bài 2: - Bài yêu cầu gì? - HD và giao việc. - GV nhận xét và cho điểm. Bài 3: - HD HS nêu cách làm. - Giao việc. - GV nhận xét, cho điểm. Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu bài toán. HS 1 HS 2 2 + 1 = 3 3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 2 = 3 - HS đọc - Tính - HS làm và nêu miệng kết quả. 1 + = 3 1 + = 2 1 + 3 = 4 2 - 1 = 1 1 + 4 = 5 2 + 1 = 3 - Làm tính và ghi kết quả vào ô tròn. - HS làm sau đó lên bảng chữa - HS khác nhận xét bài của bạn. - Điền dấu (+) hoặc (-) vào ô trống để có phép tính thích hợp. - HS làm và đổi bài KT chéo. - HS đọc bài của bạn và NX. 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1 - 1HS. a) Tùng có 2 quả bóng. Tùng cho Nam 1 - HS quan sát tranh nêu đề toán và viết phép tính thích hợp. - GV nhận xét và cho điểm. 4. Củng cố - Trò chơi: "Trú ma" + GV dán 5 - 6 ngôi nhà lên bảng (mỗi ngôi nhà viết 1 phép tính) và 5 - 6 con thỏ mỗi con mang một số tơng ứng với kết quả của các số trong ngôi nhà. + Chia HS làm 2 đội, mỗi đội cử 1 đại diện lên chơi hô: "Ma rồi! đa thỏ về trú ma" HS nhanh chóng nhấc con thỏ có số tơng ứng vào các ngôi nhà có phép tính đó để tạo thành kết quả đúng. - Đội nào làm nhanh, đúng thì đội đó sẽ thắng. - Nhận xét chung giờ học. 5.Dặn dò.* Về làm BT trong SBT. quả. Hỏi Tùng còn mấy quả bóng. 2 - 1 = 1 b) Có 3 con ếch nhảy đi 2 con hỏi còn mấy con ếch. 3 - 2 = 1 - HS chia 2 đội, các đội cử đại diện lên chơi. ___________________________________________ Toán Tiết 46: Thực hành đo độ dài I. Mục tiêu: - Bit dựng thc v bỳt v cỏc on thng cú di cho trc. - Bit cỏch o v c kt qu o di nhng vt gn gi vi HS nh di cỏi bỳt, chiu di mộp bn, chiu cao bn hc. - Bit dựng mt c lng di ( tng i chớnh xỏc ) II. Đồ dùng dạy học: 1.GV:Thớc thẳng và thớc mét 2.HS: III. Cỏc hot ụng dy hc 1. ễn nh t chc: 2. KTBC: 3.Bài mới: * Hoạt động 1: Bài tập 1. Bài 1: HS dùng bút và thớc vẽ đợc các đoạn thẳng có độ dài cho trớc - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS thảo luận theo nhóm về cách vẽ - GV gọi HS nêu cách vẽ - Vài HS nêu cách vẽ - HS nhận xét - GV nhận xét chung - GV yêu cầu HS vẽ vào vở - HS làm vào vở - 3HS lên bảng làm - GV cùng nhận xét bài bạn - GV nhận xét - ghi điểm 2. Bài 2: HS biết cách đo và đọc đợc kết quả đo - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - 2HS nêu yêu cầu bài tập - HS thảo luận nhóm nêu cách làm - GV gọi HS nêu cách làm - Vài HS nêu cách đo - GV yêu cầu HS đo - HS cả lớp cùng đo - 1 vài HS đọc kết quả : - Chiều dài chiếc bút: 13 cm - HS ghi kết quả vào vở - GV nhận xét 3. Bài 3: Biết dùng mắt ớc lợng độ dài một cách tơng đối chính xác - GV gọi HS .nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS dùng thớc mét thẳng dựng thẳng đứng áp sát vào bức tờng - HS quan sát, ớc lợng độ cao của bức tờng, bảng - HS dùng mắt ớc lợng - HS nêu kết quả ớc lợng của mình - GV dùng thớc kiểm tra lại - GV nhận xét, tuyên dơng những học sinh có kết ớc lợng đúng 4. Củng cố - Nêu lại nội dung bài (1HS) 5.Dặn dò - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học _______________________________________ Toán Tiết 46 Luyện tập I. Mục tiêu: - Bit tỡm X trong cỏc bi tp dng: x + a = b; a + x = b ( vi a, b l cỏc s cú khụng quỏ hai ch s ). - Bit gii bi toỏn cú mt phộp tr. II Đồ dụng dạy học: 1.GV:Phiu HT 2.HS:Bng con III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Muốn tìm 1 số hạng trong 1 tổng ta làm thế nào ? - Gọi 2 HS lên bảng làm: x + 8 = 17 6 + x= 14 x + 8 = 17 6 + x= 14 x = 17 - 8 x = 14 - 6 x=9 x = 8 3. Bài mới: . Giới thiệu bài: Luyện tập . Giảng bài: Bài 1: Tìm x - GV làm mẫu 1 bài x là số hạng cha biết trong 1 tổng. - Số hạng đã biết là 8, tổng đã biết là 10. a, x + 8 = 10 x = 10 - 8 x = 2 - Muốn tìm số hạng cha biết là làm thế nào ? - Lấy tổng trừ đi số hạng kia. b, x + 7 = 10 x = 10 - 7- Phần b, c cho HS làm vào bảng con, 2 HS lên bảng. - GV nhận xét c, 30 + x = 58 x = 58 - 30 x = 28 Bài 2: Tính nhẩm. - HS làm miệng - HS làm SGK (46) - Gọi lần lợt HS nêu miệng. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 10 1 = 9 10 8 = 2 10 9 = 1 10 2 = 8 Bài 4: 1 HS đọc đề bài - GV nêu kế hoạch giải - Cho1 HS lên bảng tóm tắt, 1 HS giải, dới lớp làm vào bảng con. Tóm tắt: Cam quýt : 45 quả Trong đó cam: 25 quả Quýt : quả ? - GV nhận xét Bài giải: Quýt có số quả là: 45 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 quả 4. Củng cố - Nhận xét giờ học. 5.Dặn dò: - Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. _________________________________________________________________________ Ngy son: 11/10/2010 Ngy ging: Th ba, ngy 12 thỏng 10 nm 2010 Toán Tiết 47: Thực hành đo độ dài (tiếp) I. Mục tiêu: - Bit cỏch o, cỏch ghi v c c kt qu o di. - Bit so sỏnh cỏc di. II. dựng: 1.GV:Thc một 2.HS: III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Làm lại BT1 (tiết 46) (1HS) - HS + GV nhận xét 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Bài tập 1. Bài 1: Củng cố cho HS cách đọc các kết quả đo - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2HS nêu yêu cầu BT - GV gọi HS đọc bảng theo mẫu - Vài HS đọc - HS khác nhận xét - Nam cao một mét mời năm xăng ti mét - Hằng cao một mét hai mơi xăng ti mét - Minh cao một mét hai mơi năm xăng ti mét - GV nhận xét, sửa sai cho HS - Tú cao một mét hai mơi xăng ty mét - GV hỏi : Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam? - Nam cao: 1m 15 cm - Minh cao 1m 25 cm - Trong 5 bạn bạn nào cao nhất? - Hơng cao nhất - Nam thấp nhất - GV nhận xét 2. Bài 2: Củng cố về đo độ dài - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS thực hành đo - HS thực hành đo theo tổ rồi viết kết quả vào bảng - GV gọi HS đọc kết quả đo - Vài nhóm đọc kết quả đo và nêu xem ở tổ bạn nào cao nhất , bạn nào thấp nhất. - HS khác nhận xét - GV nhận xét chung 4. Củng cố - Nêu lại ND bài (1HS) 5.Dặn dò: - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học ________________________________________________ Toán Tiết 47: Số tròn chục trừ đi 1 số I. Mục tiêu: - Bit thc hin phộp tr cú nh trong phm vi 100 - tr hp s b tr l s trũn chc, s tr l s cú mt hoc hai ch s. - Bit gii bi toỏn cú mt phộp tr ( s trũn chc tr i mt s ) II. ồ dùng: 1.GV: 4 bó, mỗi bó 10 que tính 2.HS :DHT III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng làm, lớp làm - Lớp làm bảng con vào bảng con. - Nhận xét, cho điểm. 24 + x = 30 x + 8 = 19 x = 30 - 24 x = 19 - 8 x = 6 x = 11 3. Bài mới: . Giới thiệu bài: Số tròn chục trừ đi một số . Giảng bài: a. Giới thiệu thực hiện phép trừ 40 - 8 và tổ chức thực hành. - Hớng dẫn HS lấy ra bó mỗi bó 1 chục (tức 10) que tính và hớng dẫn HS nhận ra có 4 chục thì viết 4 vào cột chục viết 0 vào cột đơn vị - Gắn các bó que tính trên bảng. *Nêu: Có 4 chục que tính, bớt đi 8 que tính. Em làm thế nào để biết còn bao nhiêu que tính ? - HS lấy ra mỗi bó 1 chục (tức 10) que tính và nhận ra có 4 chục thì viết 4 vào cột chục viết 0 vào cột đơn vị - Lấy 1 bó 1 chục que tính, tháo rời ra đợc 10 que tính, lấy bớt đi 8 que tính, còn lại 2 que tính. - (10 8 = 2) viết 2 thẳng cột với 0 và 8 ở cột đơn vị, 4 chục que tính bớt đi 1 chục còn lại 3 chục. 40 - 8 = ? - (4 1 = 3) viết 3 ở cột chục thẳng cột với 4, 3 chục que tính và 2 chục que tính rồi gộp lại thành 32 que tính 40 8 = 32 - Hớng dẫn HS đặt tính rồi tính. 40 *Chú ý: Viết 2 thẳng cột với 0 và - 8 32 b. Giới thiệu cách thực hiện phép trừ. 40 - 18 và tổ chức thực hành B ớc 1: Giới thiệu phép trừ. 40 - 18 - HS lấy 4 bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính (4 chục từ là 40 que tính). - Có 40 que tính, bớt đi 18 que tính phải làm tính gì ? - Tính trừ 40 - 18 B ớc 2 : Thực hiện phép trừ 40 18 - Muốn trừ 40 cho 18 ta làm nh thế nào? - Từ 40 que tính ( 4 bó) mỗi bó 1 chục lấy 1 bó, còn lại 3 bó. Tháo rời bó que tính vừa lấy đợc 10 que tính, bớt đi 8 que tính còn 2 que tính. - Từ 3 bó còn lại tiếp tục lấy tiếp 1 bó que tính nữa, còn lại 2 bó, tức là còn 2 chục que tính. *Chú ý: Các thao tác của bớc 2 là cơ sở của kỹ thuật trừ có nhớ. Kết quả là: Còn lại 2 bó (tức 2 chục) và 2 que tính rời còn lại 22 que tính. B ớc 3: Hớng dẫn HS đặt tính và tính. 40 -18 22 . Thực hành: Bài 1: Tính: - 1 học sinh nêu yêu cầu bài. - Cho HS làm bảng con 60 50 90 80 30 80 - 9 - 5 - 2 - 17 - 11 - 54 51 45 88 63 19 26 - Giáo viên nhận xét: Bài 3: - Cho HS đọc đề bài. Tóm tắt: - Hớng dẫn HS phân tích, tóm tắt Có : 20 que tính bài toán, gọi 1 em tóm tắt,1 em giải Bớt : 5 que tính Còn : .? que tính Bài giải: - GV nhận xét. 2 chục que tính = 20 Số que tính còn lại là: 20 - 5 = 15 (cây) Đáp số: 15 cây 4. Củng cố - Nhận xét tiết học. 5. Dặn dò:- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. ____________________________________________ Toán Tiết: 39 Phép trừ trong phạm vi 4. I. Mục tiêu: - Thuc bng tr v bit lm tớnh tr trong phm vi 4 ; bit mi quan h gia phộp cng v phộp tr . II.Đồ dùng dạy học. 1.GV:- Bộ chấm trũn. 2.HS:- Bộ đồ dùng toán 1. III. Các hoạt động dạy học. 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2 . Kiểm tra bài cũ :- Cho HS lên bảng làm bài tập. 1 + 1 - 1 = 2 - 1 + 3 = 3 - 1 + 1 = 3 - 1 + 0 = - Gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 3. - GV nhận xét cho điểm. 3. Dạy bài mới. . Giới thiệu bài. . Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4. a) Bớc 1: - GV lần lợt giới thiệu phép trừ. 4 - 1 = 3; 4 - 2 = 2; 4 - 3 = 1 - Giới thiệu phép trừ 4 - 1 = 3 - Dán 4 quả cam lên hỏi. + Có mấy quả cam. - GV lấy 1 quả đi và hỏi. + Còn lại mấy quả cam. - GV nêu toàn bài toán: Có 4 quả cam lấy đi 1 quả hỏi còn lại mấy quả cam? - Ta có thể làm phép tính gì? - Ai có thể nêu toàn bộ phép tính. - GV ghi bảng: 4 - 1 = 3 - Cho HS đọc: "Bốn quả cam trừ đi 1 bằng 3 quả cam". Bốn trừ một bằng ba - Giới thiệu phép trừ: 4 - 2 = 2 + Cho HS quan sát tranh: Có 4 con chim bay đi hai con chim hỏi còn mấy con chim? + Giới thiệu phép trừ: 4 3 = 1 (Giới thiệu tơng tự) b) Bớc 2: - Cho HS đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 4. - GV xoá từng phần cho HS đọc. c) Bớc 3: - HD HS nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - HS lên bảng. - 2 HS. - Có 4 quả. - HS trả lời. - Còn lại 3 quả cam. - Phép trừ. - 4 - 3 = 1 -Nhiều HS đọc. - HS đọc CN, nhóm, lớp. - Một số HS nêu kết quả ngợc lại. - Dán lên bảng 3 chấm tròn và hỏi? + Trên bảng có mấy chấm tròn? - GV dán thêm 1 chấm tròn và hỏi? - Có tất cả mấy chấm tròn? - HS nêu phép tính. - Yêu cầu đọc. "" ba cộng một bằng bốn" - GV bớt đi 1 chấm tròn và hỏi. Bốn chấm tròn bớt đi một chấm tròn hỏi còn mấy chấm tròn? - HS nêu phép tính. - GV chốt lại: 3 + 1 = 4 Ngợc lại : 4 - 1 = 3 - GV hính thành mối quan hệ giữa haiphép tính cộng và trừ. . Luyện tâp. Bài 1: - Yêu cầu HS đọc đề bài. - GV hớng dẫn và giao việc. - GV nhận xét và cho điểm. Bài 2: - Bài yêu cầu gì? - HD và giao việc. - GV nhận xét, cho điểm. Bài 3: - Bài yêu cầu gì? - Làm thế nào để biết đợc kết quả. - HD và giao việc. - GV NX chỉnh sửa. 4. Củng cố - Cho HS đọc lại bảng trừ. - Nhận xét chung giờ học. 5.Dặn dò. - Học thuộc lòng bảng trừ. - Xem trớc bài 40. - 3 chấm tròn. - Có tất cả 4 chấm tròn. 3 + 1 = 4 4 - 1 = 3; 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4; 4 - 3 - Tính. 4 - 1 = 3 4 - 2 = 2 3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 2 - 1 = 1 4 - 3 = 1 - HS làm và nêu miệng kết quả. - Tính. - HS làm bài sau đó nêu kết quả. - 4 - 4 2 1 2 3 - HS khác nhận xét bổ xung. - Viết phét tính và dãy ô trống sau đó tính kết quả. - Phải quan sát tranh, đặt đề toán theo tranh rồi viết phép tính. - 4 - 1 = 3 - HS làm rồi lên bảng chữa. - HS đọc CN, nhóm, lớp _________________________________________________________________________ Ngy son: 12/10/2010 Ngy ging: Th t,ngy 13 thỏng 10 nm 2010 Toán Tiết 48: Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Bit nhõn, chia trong phm vi bng tớnh ó hc. - Bit i s o di cú hai tờn n v thnh s o di cú mt tờn n v n. II. dựng: 1.GV:Phiu HT 2HS:Bng con III. Các hoạt động dạy học: 1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bảng đơn vị đo độ dài (2 HS) - HS + GV nhận xét 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Bài tập 1. Bài 1: Củng cố về nhân chia trong bảng - GV gọi HS nêu yêu cầuBT - 2HS nêu yêu cầu BT - GV yêu cầu HS làm - nêu kết quả - HS tính nhẩm sau đó thi đua nêu kết quả - HS nhận xét 6 x 9 = 54 28 : 7 = 4 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 36 : 6 = 6 6 x 3 = 18 - GV nhận xét kết luận 6 x 5 = 30 42 : 7 = 6 7 x 5 = 35 2. Bài 2: Củng cố về phép chia hết và nhân số có hai chữ số cho số có 1 chữ số - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS thực hiện bảng con - GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ bảng . Bài 3: Củng cố về 1 số đơn vị đo độ dài thông dụng - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm nháp nêu miệng 4m 4 dm = 44 dm - GV nhận xét, sửa sai 2m 14 cm = 214 cm . - 3 chấm tròn. - Có tất cả 4 chấm tròn. 3 + 1 = 4 4 - 1 = 3; 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4; 4 - 3 - Tính. 4 - 1 = 3 4 - 2 = 2 3 - 1 = 2 3 - 2 = 1 2 - 1 = 1 4 - 3. Giấy ki m tra. III- Nội dung ki m tra: Bài 1: Tính nhẩm 6 x 4 = 18 : 6 = 7 x 3 = 28 : 7 = 6 x 7 = 30 : 6 = 7 x 8 = 35 : 7 = 6 x 9 = 36 : 6 = 7 x 5 = 63 :

— Xem thêm —

Xem thêm: kiem tra giua ki mon toan lop 3, kiem tra giua ki mon toan lop 3, kiem tra giua ki mon toan lop 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kiem-tra-giua-ki-mon-toan-lop-3

Đăng ký

Generate time = 0.108158826828 s. Memory usage = 18.45 MB