bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

2 13,108 88 Gửi tin nhắn cho Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 03:10

đảng bộ x yên hợpã Đảng cộng sản việt nam Chi bộ : Trờng thcs yên hợp Bản thu hoạch Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh - Họ và tên : Trần Thị Bích Đào - Sinh ngày : 14 / 02 / 1972 - Chức vụ hiện nay : Bí th chi bộ, Tổ trởng tổ chuyên môn KHTN, giáo viên THCS - Ngày vào Đảng : 04 / 06 / 1995 - Ngày chính thức : 04 / 06 / 1996 - Đang sinh hoạt tại chi bộ : Trờng trung học cơ sở Yên Hợp ng b xó Yờn hp Qua học tập, nhiên cứu các chuyên đề cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh tôi xin trình bày những nhận thức và tự liên hệ bản thân trong quá trình tu dỡng rèn luyện đạo đức lối sống trong 4 năm qua nh sau : 1. Nhn thc v t tng tm gng o c H Chớ Minh : Qua trin khai bc u, ch yu l nghiờn cu, quỏn trit cỏc chuyờn v t tng, tm gng o c H Chớ Minh, bn thõn tụi ó hiu rừ hn ni dung t tng o c v tm gng o c H Chớ Minh. T ú ó nõng cao ý thc gi gỡn, rốn luyn, tu dng o c, cú chuyn bin tớch cc trong quan h vi nhõn dõn, vi tp th v cng ng xó hi. Bn thõn ó t mỡnh to nim tin vi cỏn b, ng viờn v nhõn dõn trong Cuc vn ng núi v lm theo t tng H Chớ Minh . 2. í nghia tm quan trng ca cuc vn ng : Cuc vn ng hc tp t tng o c H Chớ Minh doTrung ng phỏt ng nhm nõng cao tinh thn on kt dõn tc v ỏp ng tỡnh cm v lũng mong i ca cỏ nhõn tụi cng nh ụng o cỏn b, ng viờn v mi tng lp nhõn dõn. 3. Những kết quả cụ thể trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghĩa vụ của người công đan. Luôn kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ đã lựa chọn. Tuyên truyền vận động các thành viên trong gia điình, quần chúng nhân dân và học sinh thực hiện theo. Luôn thực hành tiết kiệm không tham ô, lãng phí tích cực trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tác phong làm việc khoa học. hàng năm đều được cấp trên công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 4. Những việc chưa làm được : Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cùng đóng trên địa bàn, để phát huy sức mạnh tổng hợp. Trong công tác đấu tranh phê bình đôi khi còn nóng nảy. 5. Nguyên nhân : 6. Những kiến nghị và đề xuất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người làm bản thu hoạch Trần Thị Bích Đào . sản việt nam Chi bộ : Trờng thcs yên hợp Bản thu ho ch Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh - Họ và. tác phong làm việc khoa học. hàng năm đều được cấp trên công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và danh hiệu chi n sỹ thi đua cấp cơ sở, đảng viên ho n
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Bình luận về tài liệu bai-thu-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP