rung chuong vang lop 5 -2010

21 303 3 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

Thanh Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2010 Câu 1: Nhờ sự sinh sản mà: A. Con người ngày càng lớn lên B. Các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. C. Em sẽ học giỏi. D. Tất cả các ý trên. 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 B Câu 2: Côn Đảo thuộc Tỉnh nào? A. Đà Nẵng B. Quảng Trị C. Quảng Ninh D. Bà Rịa-Vũng Tàu 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 Câu 3: Hằng năm nước ta lấy ngày nào làm ngày kỷ niệm cách mạng tháng Tám thành công? A. Ngày 19-8. B. Ngày 23-8. C. Ngày 25-8. D. Ngày 28-8. 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 Câu 4: Cao Su được chế biến từ? A. Nhựa cây Cao Su. B. Than Đá. C. Dầu Mỏ. D. Cả ba nguyên liệu trên. 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 Câu 5 Câu 5 Khu vực Tây Nguyên gồm có mấy tỉnh? Khu vực Tây Nguyên gồm có mấy tỉnh? A. 3 tỉnh B. 5 tỉnh C. 4 tỉnh D. 6 tỉnh 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 Câu 6: Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thân từ: A. Nông dân bị mất ruộng đất, nghèo đói. B. Giới trí thức không được trọng dụng. C. Thợ thủ công không có việc làm. D. Nhà buôn bị phá sản. 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 D. Ở Vũng Tàu Câu 7: Ở nước ta dầu mỏ được khai thác chủ yếu: A. Ở Thái Bình B. Ở Đà Nẵng C. Ở Nhiều tỉnh ven biển khác 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 A. D. B. Bắc Mĩ Nam Mĩ Trung Á Nam Á C. Câu 8: Sông A-ma-dôn nằm ở khu vực nào? Câu Câu 9: 9: Đảng cộng sản Việt Nam được Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào: thành lập vào: A. Ngày 03-02-1929 A. Ngày 03-02-1929 B. Ngày 03-02-1930 B. Ngày 03-02-1930 C. Ngày 02-3-1930 C. Ngày 02-3-1930 D. Ngày 02-9-1945 D. Ngày 02-9-1945 30 29 282726252423222120191817161514131211109876543 2 1 0 . 30 29 282726 252 42322212019181716 151 413121110987 654 3 2 1 0 30 29 282726 252 42322212019181716 151 413121110987 654 3 2 1 0 A. D. B. Bắc Mĩ Nam Mĩ Trung Á Nam Á. 282726 252 42322212019181716 151 413121110987 654 3 2 1 0 Câu 5 Câu 5 Khu vực Tây Nguyên gồm có mấy tỉnh? Khu vực Tây Nguyên gồm có mấy tỉnh? A. 3 tỉnh B. 5 tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: rung chuong vang lop 5 -2010, rung chuong vang lop 5 -2010, rung chuong vang lop 5 -2010

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-lop-5-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP