rung chuong vang lop 5

26 356 5 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH VỀ DỰ CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH VỀ DỰ HỘI THI HỘI THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC C P TRƯỜNG Ấ HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC C P TRƯỜNG Ấ NĂM HỌC 2009 - 2010 NĂM HỌC 2009 - 2010 SƠ ĐỒ SỐ BÁO DANH DỰ THI 1 13 25 37 49 61 2 14 26 38 50 62 3 15 27 39 51 63 4 16 28 40 52 64 5 17 29 41 53 65 6 18 30 42 54 66 7 19 31 43 55 67 8 20 32 44 56 68 9 21 33 45 57 69 10 22 34 46 58 70 11 23 35 47 59 71 12 24 36 48 60 72 H I THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU Ộ HOÏC N M H C 2009-2010Ă Ọ H I THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU Ộ HOÏC Thể loại văn miêu tả có mấy kiểu mở bài? a. Một b. Hai c. Ba d. Bốn 01 Đáp án: b 00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 Ti ng Vi tế ệ H I THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU Ộ HOÏC Phước Long được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào? 02 Ngày 06- 01 - 1975 00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 L ch sị ử TOAÙN H I THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU Ộ HOÏC 54000 : 9000 = ? a. 600 b. 60 c. 6 d. 0.6 03 Đáp án: 6 00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 H I THI HOẽC SINH GIOI TIEU HOẽC dng c cho g n, ung luụn sch s, cn phi lm gỡ? a. Thnh thong c ra mỏng n, mỏng ung ca g b. Thng xuyờn c ra mỏng n, mỏng ung ca g c. nh kỡ mt tun c ra mỏng n, mỏng ung ca g mt ln d. Phun thuc sỏt trựng vo chung nuụi. 04 ỏp ỏn: b 00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 Kyừ thuaọt H I THI HOẽC SINH GIOI TIEU HOẽC Muụi vn la ụng võt trung gian truyờn bờnh gỡ? a. Viờm nao b. Sụt xuõt huyờt c. Sụt ret d. HIV. 05 ỏp ỏn: b 00010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 Khoa hoùc . 1 13 25 37 49 61 2 14 26 38 50 62 3 15 27 39 51 63 4 16 28 40 52 64 5 17 29 41 53 65 6 18 30 42 54 66 7 19 31 43 55 67 8 20 32 44 56 68 9 21 33 45 57 69. nm 1 858 n nm 19 45. b. T nm 19 45 n nm 1 954 . c. T nm 1 954 n nm 19 75. d. T nm 19 75 n nay. 15 ỏp ỏn: a 0001020304 050 60708091011121314 151 61718192021222324 252 627282930
- Xem thêm -

Xem thêm: rung chuong vang lop 5, rung chuong vang lop 5, rung chuong vang lop 5

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP