giao an su 9 ca nam

83 67 0 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/83 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh Ngày soạn: 22 – 08 – 09 Ngày dạy: 24 – 08 - 09 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỐI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG I: LIÊN XÔ & CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II Tiết 1 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I . MỤC TIÊU BÀI HOC: Cho HS hiểu được: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng vật chất, kỹ thuật của CNXH - Những thắng lợi có ý nghóa của nhân dân Liên Xô - Khẳng đònh những thành tựu to lớn có ý nghóa lòch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô - Trân trọng mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết hữu nghò, đẩy mạnh sự hợp tác vững mạnh, thiết thực phục vụ công cuộc CNH-HĐH của đất nước ta. -Rèn luyện kỹ năng phân tích và nhận đònh các sự kiện, các vấn đề lòch sử II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Bản đồ, bảng phụ, tranh III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh : 2.Kiểm tra: Sự chuẩn bò của HS 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng - Bản đồ: Liên Xô - Nêu vai trò của Liên Xô trong chiến tranh thế giới 2? - Sau chiến tranh tình hình Liên Xô ntn? Hoàn cảnh dẫn đến công cuộc khôi phục kinh tế 1945-1950? Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô đã đạt những thành tựu gì ? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kỳ khôi phục? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Việc chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghóa ntn đối với tình hình Liên Xô lúc bấy giờ ? * GV mở rộng tình hình Liên Xô & Mó trong thời gian đó: chiến tranh  chạy đua vũ trang -Liên Xô là nước đi đầu, là lực lượng tiên phong tiêu diệt CN phát xít Bò tàn phá năng nề (SGK) Sau chiến tranh Liên Xô bò tàn phá rất nặng nề  khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh -CN: tăng 73% -NN: vượt mức trước chiến tranh -KHKT: 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử. - Phá thế độc quyền về vũ khí hạt nhân của Mó I. LIÊN XÔ: 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) a.Hoàn cảnh : Sau chiến tranh là nước thắng trận nhưng Liên Xô bò tàn phá rất nặêng nề  hàn gắn vết thương chiến tranh. b.Thành tựu : -CN: tăng 73%, 6000 nhà máy xí nghiệp đi vào hoạt động. -NN: sản xuất vượt trước chiến tranh KHKT: năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử. 2- Liên Xô tiếp tục công cuộc xây - 1 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh - Thế nào là xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghóa xã hội? Thảo luận nhóm: N1: Liên Xô xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoàn cảnh nào? N2: Hoàn cảnh trên có ảnh hưởng gì đến công cuộc xây dựng chủ nghóa xã hội ở Liên Xô? N3: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX? N4: Thành tựu trong công cuộc XDCNXH ở Liên Xô từ 1950 – 1970 có ý nghóa ntn? Liên Xô đã thi hành chính sách đối ngoại ntn? - Công nghiệp phát triển - Đất nước trong thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh - Công nghiệp nặng phát triển - Thâm canh nông nghiệp - Đẩy mạnh khoa học kỹ thuật - Khẳng đònh sức mạnh toàn Đảng lãnh đạo nhân dân - Duy trì hoà bình, uy tín chính trò và đòa vò quốc tế của Liên Xô được đề cao, chỗ dựa cho hoà bình thế giới doing cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH ( từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) + Kinh tế : - Công nghiệp: phát triển công nghiệp nặng, sản xuất công nghiệp tăng 9,6%/ năm, đứng thứ hai sau Mỹ - Nông nghiệp: thâm canh, áp dụng KHKT + KHKT: -1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo - 1961, phóng tàu “ phương Đông “, Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất + Đối ngoại: thực hiện hoà bình,chống thực dân, giàng độc lập tự do cho các dân tộc bò áp bức - Liên Xô là chỗ dựa vững chắc cho hoà bình thế giới 4.Củng cố : - Bài tập : Hãy chọn ý đúng Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm : a. 1947 b. 1949 c. 1957 d. 1961 - Hãy kể tên một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỷ XX? 5.Hướng dẫn về nhà: - Học bài + Nêu những thành tựu của Liên Xô từ năm 1945 – 1950? + Từ 1950 – 1970, Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc XDCSVC – KT của CNXH? * Chuẩn bò bài mới: Soạn phần II : Đông u + Nêu những hoàn cảnh ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ? + Thành tựu của Đông Âu khi thực hiện nhiệm vụ CM DCND ?+ Thành tựu của nhân dân Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950  đầu những năm 70 của thế kỷ XX ? Ngày soạn: 28 – 08 – 09 Ngày dạy: 31 – 08 - 09 - 2 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh Tiết 2 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NAM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Cho HS hiểu được: - Những nét chính vềviệc thành lập nhà nước DCN.D Đông Âu và công cuộc XDCNXH ở các nước Đông Âu ( từ năn 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) - Những nét cơ bản về hệ thống các nước XHCN, mối quan hệ đóng góp của hệ thống XHCN đối với PTCMTG và CMVN - Thành tựu của công cuộc XDCNXH ở Đông Âu - Đóng góp to lớn của các nước Đông Âu trong việc XD hệ thống XHCNTG đến CMVN - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế - Biết sử dụng bản đồ thế giới rrể xác đònh vò trí của từng nước Đông Âu II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tranh, ảnh từ năm 1944 – 1970 - Tư liệu về các nước Đông Âu - Bản đồ thế giới III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn đònh: 2- Kiểm tra: Nêu những thành tựu trong công cuộc XDCNXH ở Liên Xô từ năm 1950 – 1970? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Bản đồTG: Nước Đức Đã chòu ảnh hưởng ntn với 2 cường quốc Xô Mỹ? Các nước DCND Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? Cho HS đọc tên các nước Đông Âu? Em có suy nghó gì về Liên Xô đối với các nước Đông Âu trong chiến tranh thế giới thứ 2? Thời gian thành lập các nước Đông Âu? Vì sao nước Đức chòu ảnh hưởng Xô – Mỹ? Để XD nhà nước DCND Đông Âu các nước Đông Âu cần làm nhiệm vụ gì? HS thảo luận, GV phân tích mối quan hệ giữa các nhiệm vụ này? Nền kinh tế của Đông Âu khác trước chiến tranh ntn? Thế lực của các nước phương Tây đối với Đông Âu có gì khác trước chiến tranh? Nhiêm vụ chính của các nước Đông Âu từ 1950 – 1970 là gì? Bên cạnh những thay đổi lớn, các nước Đông Âu có khó khăn gì trong quá trình XDCNXH? Phân tích? Thảo luận nhóm: -Xác đònh Tây Âu – Đông Âu - Đông Đức: Liên Xô - Tây Đức: Mỹ - Nhân dân Đông Âu khởi nghóa vũ trang chống phát xít giành chính quyền - Chỉ bản đồ - Loại trừ tầng lớp bóc lột - KTXHCN - Cô lập các nước Đông Âu - Đưa nông dân vào con đường tập thể - GCTS bất bình với xã hội mới - Cơ sở vật chất, kỹ thuật lạc hậu, đế quốc bao vây kinh tế, chống phá chính trò - Được sự giúp đỡ của Hồng Quân liên Xô, có Đảng CS lãnh đạo, XD nhà nước DC nhân dân - Nhằm phát triển kinh tế trong hệ thống XHCN 1- Sự ra đời của các nướcDC nhân dân Đông Âu: - Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, được sự giúp đỡ của Hồng Quân Liên Xô, nhân dân Đông Âu khởi nghóa vũ trang giàng chính quyền thành lập nhà nước DC nhân dân - Nhiệm vụ: XD bộ máy chính quyền DC nhân dân - Tiến hành cải cách ruộng đất - Quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn của tư bản - Thực hiên quyền tự do DC và cải thiện đời sống nhân dân 2- Tiến hành XDCNXH ( Từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ): - Đến đầu những năm 1970, các nước Đông Âu trở thành các nước công nông nghiệp, có nền văn hoá, giáo dục phát triển - 3 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh N1: Tại sao hệ thống XHCN lại ra đời? Trong điều kiện đó các nước Đông Âu, Liên Xô, TQ có mối quan hệ mật thiết ntn? N2: Vì sao hội đồng tương trợ kinh tế ra đời? Hoạt động ra sao? N3: Hội đồng tương trợ kinh tế ù đạt được những thành tích gì? N4: Tổ chức hiệp ước Vac-sa-va ra đời nhằm mục đích gì? Vì sao? HĐTTKT và hiệp ước Va-sa-va giải thể? Khối NATO thành lập vào thời gian nào? Mục đích? - Công nghiệp tăng - Thu nhập quốc dân tăng 5,7 lần - Liên Xô cho vay với lãi xuất thấp - Phòng thủ về chính trò và quân sự của các nước XHCN - Tổ chức hiệp ước Va-sa- va gồm: + UB tư vấn chính trò + BCH liên hợp lực lượng vũ trang + UB các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao - 04 – 1949: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương gồm 12 nước __ Chống Liên Xô và các nước XHCN III. Sự hình thành hệ thống XHCN: - Sau CTTG2, hệ thống XHCN ra đời - Ngày 08 – 01 – 1949, HĐTTKT – SEV thành lập gồm: Liên Xô, An-ba-ni, Ba- Lan… nhằm giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN - Thành tích: Công nghiệp tăng 10%, thu nhập quốc dân tăng 5,7 lần - Ngày 14 – 05 – 1955, hiệp ước Vac-sa-va thành lập nhằm phòng thủ về chính trò và quân sự 4- Củng cố: 1* Cột 1 ghi tên nước, hãy chọn thời gian thành lập dưới đây ghi vào cột 2 - 09 – 1946; 08 – 1944; 07 – 1944; 12 – 1945; 05 – 1945; 04 – 1945; 11 – 1945; 10 – 1945 Tên nước Thời gian Tên nước Thời gian - Ba - Lan - Ru - Ma - Ni - Hung - Ga - Ri - Tiệp - Khắc - 07 - 1944 - 08 - 1944 - 04 - 1945 - 05 - 1945 -Nam Tư - An - Ba - Ni - Bun - Ga - Ri - CHDC Đức - 11 - 1945 - 12 – 1945 - 09 – 1945 - 10 - 1945 2* Cơ sở hình thành hệ thống XHCN. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ý trả lời mà em cho là đúng:  Đều có chung hoàn cảnh ra đời  Đều XDCNXH  Dưới sự lãnh đạo của ĐCS  Chung hệ tư tưởng của CN M ác-Lê-Nin 5- Hướng dẫn về nhà: - Học bài + Chỉ trên bản đồ các nước Đông Âu + Sưu tầm tranh ảnh các nước Đông Âu từ 1945 – 1970 + Vẽ lược đồ * Chuẩn bò bài mới: Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến năm 90 của thế kỷ XX + Khủng hoảng dầu mỏ1973 đã ảnh hưởng đến kinh tế của Liên Xô ntn? +Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã đem đến kết quả ntn? +Nguyên nhân dẫn đến sụp đỗ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu? Ngày soạn: 02/09/ 09 Ngày dạy: 04/09/ 09 - 4 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh Tiết 3 Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Cho HS hiểu được: - Những nét chính về sự khủng hoảng và tan rãcủa Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu. Nguyên nhân sự khủng hoảng và sụp đổ của LBXV và các nước XHCN ở Đông Âu. Sự sụp đổ của một mô hình không phù hợp - Phê phán chủ nghóa cơ hội của M. Go-oc – ba – chop và một số lãnh đạo cao nhất của ĐCS ở Liên Xô và XHCN ở Đông Âu - Rèn kỹ năng nhận biết sự biến đổi của lòch sử từ chuyên chính chuyển sang phản bội quyền lợi của giai cấp công nông . Nắm tư liệu lòch sử để chứng minh sự biến đổi đó II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - SGK, tranh, ảnh III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn đònh: 2- Kiểm tra: Nêu những thành tựu trong quá trình XDCNXH từ 1950 – 1970 Ở Đông Âu? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Thảo luận nhóm: N1: Tình hình Liên Xô giữa những năm 1970 – 1985 có điểm gì nổi cộm? N2: Hãy cho biết mục đích và nội dung của công cuộc cải tổ? Nhận xét gì giữa lý thuyết và thực tiễn công cuộc cải tổ của Go-oc- ba- chop? Tình hình ở Liên Xô trong năm 1991 diễn biến ntn? Trên lược đồ chỉ các nước SNG, cho HS nhận biết sự tan rã của LBXV. Tình hình các nước Đông Âu ntn cuối1970 đầu 1980? Tại sao hàng loạt các nước ĐôngÂu lai đấu tranh mạnh mẽ về chính trò? Trình bày diễn biến sự sụp đổ chế - KT: chậm phát triên so với các nước phương Tây - CT: giai cấp vô sản đấu tranh - Thu nhập quốc dân giảm 2,5 lần; Sản xuất công nghiệp giảm 2,5 lần; Sản xuất nông nghiệp giảm 3,5 lần; Thu nhập tính theo đầu người giảm 3 lần - Tác động đến Liên Xô: KT, CT, khủng hoảng đầu mỏ - 1980 – 1985: Mỹ công nghiệp tăng 5lần so với Liên Xô - Liên Xô không trở thành một nước có mức sống cao nhất thế giới - Tách rời LBXV - 3 – 1985 đưa Go-oc- ba- chop lên nắm quyền lãnh đạo - Chế độ Tổng Thống, đa nguyên, tuyên bố dân chủ - MĐ: Thoát khỏi khủng hoảng I- Sự khủng hoảng và tan rã của LBXV: - Kinh tế chính trò bò khủng hoảng trầm trọng, dân mất niềm tin vào Đảng nhà nước - 3 – 1985, Gooc- ba-chop nắm quyền lãnh đạo, mục đích cải tổ, nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng - CT: Thiết lập chế độ Tổng Thống, thực hiện chế độ đa nguyên, đa dảng, xoá bỏ ĐCS - KT: Thực hiện nền KTTT theo hướng TBCN - 19 – 08 -1991, Đảng và nhà nước tổ chức lật đổ Go-oc-ba- chop nhưng th ất bại, ĐCS đình chỉ LBXV tan rã - 25 – 12 – 1991, cờ đỏ trên nóc điện Crem-li bò hạ xuống, chấm dứt chế độ XHCNở LX II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước ĐôngÂu: - 1988, khủng hoảng KT, CT ở các nước Đông Âu, nhiều cuộc biểu tình nổ ra đòi cải cách - 5 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh độ XHCN ở Đông Âu? Em có suy nghó gì về sự sụp đỗCNH ở Liên Xô và Đông Âu? Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ? Liên hệ VN trong quá trình XDCNXH? - Từ bỏ, phá vỡ CNXH, xa rời chủ nghóa Mác, phủ đònh ĐCS - Bãi công, mâu thuẫn sắc tộc - Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp suy giảm - Đời sống nhân dân khó khăn - Các nhà lãnh đạo quan liêu, bảo thủ, tham nhũng, nhân dân bất bình - Các nhà lãnh đạo VN nhanh chóng cải tổ về đường lối KT tạo điều kiện phát triển KT, hội nhập - SEV chấm dứt hoạt động - Hiệp ước Vac-sa-va giải thể KT, thực hiện đa nguyên tiến hành tổng tuyển cử tự do nhằm chống Đảng cộng sản, chống CNXH - Kết quả thế lực chống CNXH thắng cử. Năm 1989, CNXH sụp đổ ở Đông Âu + Nguyên nhân: - KT khủng hoảng - Rập khuôn mô hình CNXH ở Liên Xô, chậm sửa đổi - Sự chống phá các thế lực trong và ngoài nước - Nhân dân bất bình với các nhà lãnh đạo 4- Củng cố: 1* Hãy nối thời gian và sự kiện cho chính xác: - 12 -1922, 1973, 1985, 19 – 08 – 1991, 21 – 12 -1991, 25 -12 – 1991 - Khủng hoảng dầu mỏ mở đầu cuộc khủng hoảng thế giới - Liên bang CHXHCNXV thành lập - Đảo chính Go-oc-ba-chóp that bại - Go-oc-ba-chop thực hiện cải tổ - 11 nước cộng hoà thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập ( SNG ) - Cờ trên nóc điện Crem- li hạ xuống, đánh dấu chấm dứt của chế độ XHCN ở Liên Xô 2* Chọn ý đúng nhất khoanh tròn vào nội dung sau: Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu a- XD mô hình CNXH không phù hợp, KT khủng hoảng b- Không tuân thủ theo các qui luật khách quan, chậm sửa đổi, chậm thích ứng c- Nhân dân bất bình với các nhà lãnh đạo. Sự hoạt động chống phá của thế lực phản động trong và ngoài nước d- Tất cả đều đúng 5- Hướng dẫn về nhà: - Học bài: + Vẽ lược đồ + Sưu tầm tranh * Chuẩn bò bài mới: Bài 3: Quá trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của hệ thống thuộc đòa + Từ 1945 – 1960, các nước nào đã giành độc lập? + Từ 1960 – 1970, các nước châu Phi đã giành độc lập ntn? + Từ 1970 – 1990 ,PTGPDT phát triẻn ntn ở châu Phi? + Nhận xét PTGPDT sau CTTG2? - 6 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh Ngày soạn: 12 / 09 / 09 Ngày dạy : 14 / 09 / 09 Chương II CÁC NƯỚC Á – PHI – MỸ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 4 Bài 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA I . MỤC TIÊU BÀI HỌC : Cho HS hiểu được: - Quá trình tan rã hệ thống thuộc đòa của CNĐQ ở Á – Phi – Mỹ la tinh - Quá trình phát triển của PTGPDT ở A – Phi – Mỹ la tinh - Giáo dục cho HS thấy được cuộc đấu tranh anh dũng và gian khổ của nhân dân Á – Phi – Mỹ la tinh vì sự nghiệp giải phóng độc lập dân tộc. Tăng cường tinh thần đoàn kết. - Giúp HS rèn khả năng tư duy, khái quát tổng hợp phân tích sự kiện II . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ SGK, tranh, ảnh III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1- Ổn đònh: 2- Kiểm tra: Trình bày cuộc khủng hoảng và sụp đổ ở Liên Xô diễn ra ntn? 3-Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Bản đồ TG: Khi Nhật đầu hàng đồng minh tinh thần đấu tranh của các nước ĐNÁ ntn? Vì sao các nước này đấu tranh khi Nhật đầu hàng? Phân tích Cuộc đấu tranh GPDT của nhân dân nhằm mục đích gì? Xác đònh trên bản đồ các nước giành được độc lập? ( ĐNÁ, Bắc Phi ) Quân GPND Lào có tên là gì? Em có nhận xét gì về PTGPDT ở Á – Phi – Mỹ la tinh? Hệ thống thuộc đòa của CNĐQ ra sao? Hệ thống thuộc đòa còn tồn tại ở hình thức nào? Tìm chỉ các nước châu Phi giành độc lập? Nhận xét gì về PTGPDT ở châu Phi? Thế nào là chủ nghóa A-pac-thai? Sự phân biệt này tập trung ở các nước nào? Người da trắng của Đảng Quốc Dân đã thực hiện chủ trương gì? Trươc stình hình này người dân da trắng đã ban hành những đạo luật ntn? Vì sao tổ chức Liên Hiệp Quốc coi chủ nghóa A-pac-thai là tội ác của - Tiến hành vũ trang, lật đổ phát xít - Thành lập chính quyền CM - Thời cơ CM - GPDT - In-đô-nê-xi-a, VN, Lào - Các nước thuộc đòa ở Bồ Đào Nha - Chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai phần lớn ở miền Nam Châu Phi Phân biệt chủng tộc giữa người dân da trắng và da đen - tước đoạt quyền kinh tế chính trò của người da đen ở nay và người châu Á đến đònh cư ở Ấn Độ - Nhà cầm quyền Nam Phi đã ban hành 70 đạo luật, I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX - Các nước ĐNÁ độc lập: + 17 – 08 -1945 In-đô-nê-xi-a + 02 – 09 – 1945 VN + 12 – 10 – 1945 Lào - Nam Á và Bắc Phi giành độc lập: + 1946 – 1950: Ấn Độ + 1952: Ai Cập + 1954 – 1962: An- giê-ri + 1960: 17 nước châu Phi giành được độc lập - Mỹ la tinh giành độc lập: + 01 – 01 – 1959: Cu Ba - Cuối những năm 1960, hệ thống thuộc đòa của CNĐQ sụp đổ II- Giai đoạn từ giữa những năm 1960 đến giữa những năm70 của thế kỷ XX: - Các nước giành độc lập: + 09 – 1974: Ghi-nê Bít-xao + 06 – 1975: Mô-dăm-bích + 11 – 1975: ăng-gô-la - PTGPDT ở châu Phi làm tan - 7 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh nhân loại? Sau CTTG2 nước nào vẫn còn tồn tại chủ nghóa A-pac-thai? Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống chế độ A-pac-thai diễn ra ntn? Chế độ A-pac-thai xoá bỏ ở Nam Phi, hệ thống thuộc đòa bò xoá bỏ nhiệm vụ của các nước Á – Phi – Mỹ la tinh là gì? tước bỏ quyền làm người của người da đen và da màu quyền bóc lột của người da trắng được ghi vào hiến pháp - Rô-đê-đi-a đổi thành Dim-ba-bu-ê - Tây Nam Phi đổi Na-mi- bi-a - Nam Phi - Củng cố độc lập - XD và phát triển đất nước, khắc phục nghèo nàn, lạc hậu rã các thuộc đòa của Bồ Đào Nha III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX: - Người da đen giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử và thành lập chính quyền ở Dim-ba-bu-ê (1980), Na-mi-bi- a (1990), Cộng hoà Nam Phi (1993) - Ý nghóa: xoá bỏ chế độ phân biêt chủng tộc ở Nam Phi 4-.Củng cố : 1* Sự kiện tiêu biểu nhất của PTGPDT trong giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 1960 là gì? Hãy khoanh tròn vào những câu trả lời mà em cho là đúng: + In-đô-nê-xi-a giành được độc lập 17 – 08 – 1945 + VN giành được độc lập ngày 02 – 09 – 1945 + Lào giành được độc lạp ngày 02 – 09 – 1945 + Các cuộc đấu tranh GPDT ở Nam Á + Các cuộc đấu tranh GPDT ở Bắc Phi + Năm 1960, 17 nước châu Phi giành được độc lập + 01 – 01 – 1959, CM Cu Ba thành công 2* Hãy nối cột 1 ( Thời gian ) với cột 2 ( Tên nước ) sao cho chính xác: Cột 1 Cột 2 - 1993 - 1980 - 1990 - Na-mi-bi-a - Cộng hoà Nam Phi - Dim-ba-bu-ê 5- Hướng dẫn về nhà: - Học bài + Học thuộc tên các nước trong PTGPDT ở Á – Phi – Mỹ la tinh + Sưu tầm tranh về PTGPDT * Chuẩn bò bài mới: Bài 4: Các nước châu Á +Tình hình chung ở các nước châu Á sau CTTG2? + Nhà nước nhân dân Trung Hoa ra đời ntn? Ý nghóa lòch sử? + 1949 - 1959, Trung Hoa có những thành tựu gì? + 1959 – 1978, nêu những biến động và hậu quả ở Trung Hoa? + Từ 1978 đên nay, Trung Hoa có những thành tựu gì? Vì sao? - 8 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh Ngày soạn: 19/09/ 09 Ngày dạy: 21/09/09 Tiết 5 Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I . MỤC TIÊU BÀI HỌC : Cho HS hiểu được: - Khái quát tình hình châu Á sau CTTG2. Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa. Các giai đoạn phát triển của nước CHND Trung Hoa từ sau CTTG2 đến nay - Giáo dục cho HS tinh thần quốc tế với các nước trong khu vực - Rèn cho HS biết phân tích, so sánh các sự kiện lòch sử. Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ II . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ châu Á và Trung Quốc - Tranh III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1- Ổn đònh: 2- Kiểm tra: Hãy nêu các giai đoạn phát triẻn của PTGPDT từ năm 1945 và một số sự kiện lòch sử tiêu biểu cho mỗi giai đoạn? 3-Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNGGHI BẢNG Bản đồ châu Á – Giới thiệu Trước CTTG2 tình hình châu Á ntn? D Sau CTTG2, PTGPDT ở châu Á diễn ra ở đâu? Nhận xét gì về PTGPDT ở châu Á? G Nửa sau thế kỷ XX, tình hình châu Á có những diễn biến phức tạp ntn? Phân tích – Cho HS thảo luận ghi phiếu học tập ( Xung đột khu vực, tranh chấp biên giới, phong trào ly khai, khủng bố ) Sau k hi giành độc lập, các nươc schâu Á đã đạt thành tựu gì về kinh tế? Kết quả? Dẫn chứng? Bản đồ Trung Quốc Giới thiêu: S= 9,5 km2, dân số = 1,3 tỉ người ( 2002 ). Nước CHND Trung Hoa r a đời ntn? Giới thiệu hình Mao Trạch Đông . Nước CHND Trung Hoa ra đời có ý nghóa ntn? H6: Giới thiệu đất nước Trung Hoa sau ngày thành lập. ( 26 – 08 -1945, Tại Trùng Khánh ĐCS và QD.Đ đàm phán nhăm thực hiện hoà bình dân chủ; 10 – 10 – 1945, ký hiệp đònh Song Thập, bảo vệ hoà bình, hiệp thương xây dựng đất nước ) Thảo luận nhóm: N1: Sauk hi thành lập Trung Quốc tiến hành những nhiệm vụ gì? Nêu những thành tựu của Trung Quốc từ năm 1953 – 1957? Vì sao Trung Quốc dạt được - Chòu sự áp bức bóc lột của tư bản phương Tây - Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô- nê-xi-a, Miến Điện… - Mạnh mẽ, có nhiều hình thức khác nhau - ĐNÁ, Tây Á, Ấn Độ, Pa-kit- tan, X-ri-lan-ca - Đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược, giữ vững đòa vò thống trò - Tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế - Thế kỷ XXI của châu Á - Ấn Độ tự cấp long thực, công nghệ thông tin và viễn thông phát triển, công nghệ phần mềm, hạt nhân, vũ trụ - 1946 – 1949: nội chiến, Tưởng Giới Thạch – Đài Loan 01 – 10 – 1949, nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập - Nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, công nghiệp hoá, phát triển kinh tế, văn hoá tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát I- Tình hình chung: - Sau CTTG2, hầu hết các nước châu Á giành được độc lập - Các nước ra sức phát triển kinh tế, đạt thành tựu trở thành cường quốc công nghiệp: Nhật Bản, Hàn Quốc, Sin-ga-po II- Trung Quốc: a- Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa: - 01 – 10 – 1949, nước CHND Trung Hoa r a đời - Ý nghóa: kết thúc 100 năm nô dòch của đế quốc và hàng ngàn năm của chế độ phong kiến, đưa Trung Hoa vào kỷ nguyên độc lập, tự do và hệ thống XHCN nối từ Âu sang Á b- Mười năm đầu xây d ựng chế độ mới ( 1949 – 1959 ) - 1949 – 1952: khôi phục - 9 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình Sử 9 GV : Lê Ngọc Huynh những thành tựu này? ( Nông nghiệp: hợp tác hoá hoàn thành 97%. Liên Xô viện hơn 6 tỉ Rúp, trên 1000 hạng mục công trình, trong đó có 374 công trình lớn ) N2: Từ những năm 1959 – 1978 của thế kỷ XX, Trung Quốc có những sự kiện tiêu biểu nào? Hậu quả? - Ba ngọn cờ hồng, đường lối chung: ĐHĐ lần VIII của ĐCS Trung Quốc 1958, dốc hết sức lực vươn lên CNXH với tiêu chí nhiều, nhanh, tốt ,rẻ ) - Đại nhảy vọt: phong trào toàn dân làm gang thép, chú trọng công nghiệp. Cuối 1958, 30 triệu người chết đói, đồng ruộng bỏ hoang ) - Công xã nhân dân: sáp nhập hợp tác xã, thực hiện chế độ bao cấp, sinh hoạt, lao động theo nếp quân sự hoá. __ Nền kinh tế Trung Quốc đảo lộn * 12 – 1958, Hội nghò TƯĐCS họp ở Vũ Xương nhằm sửa sai của Ba ngọn cở hồng N3: Trung Quốc đã thu được những thành tựu gì trong công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 đến nay? N4: Nhận xét gì về quá trình XD đất nước của Trung Quốc từ nửa sau năm 1945 đến nay? triển TBCN - 30 – 06 – 1950, luật cải cách ruộng đất ban hành, CCRĐ tiến hành trừ vùng thiểu số, hợp tác hoá nông nghiệp - Tòch thu tài sản của tư bản, quốc hữu hoá chuyển thành kinh tế quốc doanh. Sản lượng công nghiệp tăng 2 lần ( 1949 ) - Ba ngọn cờ hồng - ĐCMVHVS - Nhanh chóng đưa sản lượng thép lên 10 triệu tấn, gang là 20 triệu tấn, XD 1 triệu lò luyện thép - Nông nghiệp cấp cao ở nông thôn, CXND là đơn vò sở hữu, thống nhất quản lý sản xuất, điều hành lao động, PPSP - 08 – 1966, ĐCMVHVS bắt đầu - Giải tán các cấp Đảng uỷ, đoàn thể, thành lập uỷ ban cách mạng văn hoá nắm quyền lực của Đảng và chính quyền - h tế làm trung tâm kinh tế - 1953 – 1957: thắng lợi đạt thành tựu trong kế hoạch 5 năm c- Đất nước trong thời kỳ biến động: ( 1959 – 1978 ) - Ba ngọn cờ hồng: sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng - ĐCMVHVS: tranh giành quyền lực trong Đảng và nhà nước, g ây thảm hoạ về tinh thần và vật chất cho người dân d- Công cuộc cải cách mở cửa ( Từ 1978 đến nay ) - 12 – 1978, thực hiện đường lối cải cách mở cửa, lấy kinh tế làm trung tâm, hiện đại hoá, đưa Trung quốc thành quốc gia giàu mạnh - Đối ngoại: Trung Quốc thu nhiều kết quả, củng cố đòa vò trên trường quốc tế 4 -.Củng cố : - Đường lối của ba ngọn cờ hồng và ĐCMVHVS đã để lại hậu quả tàn khốc cho nhan dân Trung Quốc, hãy điền những thông tin phù hợp vào chỗ trống: a- ĐCMVHVS gay nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước và để lại những thảm hoạ nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc b- Ba ngọn cờ hồng , kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đới sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi 5- Hướng dẫn về nhà : - Học bài + Sưu tầm tranh Trung Quốc ngày nay + Làm bài tập * Chuẩn bò bài mới : Bài 5: Các nước ĐNÁ + Sau CTTG2, tình hình các nước ĐNÁ như thế nào? + Đường lối đối ngoại của các nước ĐNÁ có sự phân hoá ntn? + Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của các tổ chức A-sean? + Quá trình phát triển của tổ chức A-sean - 10 - . sử? III- Từ A-sean 6 phát triển thành A-sean 10: + 198 4: Bru-nây + 199 5: VN + 199 7: Lào, Mi -an- ma + 199 9: Cam-pu-chia - Trọng tâm chuyển sang hoạt động kinh. cột 2 - 09 – 194 6; 08 – 194 4; 07 – 194 4; 12 – 194 5; 05 – 194 5; 04 – 194 5; 11 – 194 5; 10 – 194 5 Tên nước Thời gian Tên nước Thời gian - Ba - Lan - Ru -
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an su 9 ca nam, giao an su 9 ca nam, giao an su 9 ca nam

Bình luận về tài liệu giao-an-su-9-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP