giáo án thể dục lóp 4

137 75 1
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/137 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

Giáo án khối 4. Tuần 1: Ngày soạn:27/08/2010 Ngy dy: Th 3 ngy 30 thỏng 08 nm 2010 Tiết 1: Giới thiệu chơng trình - trò chơi ''chuyền bóng tiếp sức" I. Mục tiêu: - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4 yêu cầu học sinh biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng trình và có thái độ học tập đúng. - Một số quy định về nội quy , yêu cầu tập luyện yêu cầu học sinh biết đợc những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ thể dục - Trò chơi " chuyền bóng tiếp sức " yêu cầu học sinh nắm đợc cách chơi rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. II. Địa điểm - ph ơng tiện: - Học lại sân trờng. - Phơng tiện : Chuẩn bị một còi, 4 quả bóng. III. Nội dung và ph ơng pháp. 1 Nội dung Định lợng Tổ chức và phơng pháp Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Trò chơi tìm ngời chỉ huy. 2. Phần cơ bản: - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4. + Thời lợng 2tiết/ tuần học 35 tuần, cả năm 70 tiết + Nội dung: Gồm - ĐHĐN. - Bài tập thể dục phát triển chung -Bài tập RLTTCB - Trò chơi vận động. - Môn TT tự chọn * Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện. - Trang phục . - nội quy ra vào lớp * Trò chơi'' Chuyền bóng tiếp sức'' 3. Phần kết thúc: 5 phút 18phút - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Quyển ca điều khiển - GV nêu tên trò chơi và hớng dẫn cách chơi, luật chơi. GV điều khiển trò chơi - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4. - GV phổ biến nội quy học tập - Nêu tên trò chơi và h- ớng dẫn cách chơi, luật chơi. - Gv tổ chức chơi theo 2 tổ, do tổ trởng điều khiển - GV quan sát nhắc nhở, - Lắng nghe, thực hiện - Lắng nghe - Quan sát. 2 Ngày soạn:30/08/2010 Ngy dy: Th 6 ngy 03thỏng 09 nm 2010 Tiết 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi '' Chạy tiếp sức' I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh của GV -Trò chơi "chạy tiếp sức"yêu cầu học sinh biết đúng luật,hào hứng trong khi chơi. II.Địa điểm -ph ơng tiện -Học tại sân trờng -Phơng tiện : Chuẩn bị một còi, 2- 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi III. Nội dung và ph ơng pháp. 3 Nội dung Định lợng Tổ chức và phơng pháp Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. Nhắc nhở nội dung tập luyện. - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Trò chơi'' tìm ngời chỉ huy''. 2. Phần cơ bản. * ôn tập hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, nghỉ - Trình diễn theo tổ. * Củng cố: Các động tác. * Trò chơi " chạy tiếp sức" 3. Phần kết thúc: - Cúi ngời thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. 5 phút 22phút 4L 1L 3l 5 phút - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Quyển ca điều khiển - GV điều khiển trò chơi - Lần 1- 2 GV điều khiển. Nhận xét - Lần 3- 4 GV chia tổ ôn luyện do tổ trởng điều khiển - Quan sát, sửa sai - GV cho từng tổ lên trình diễn - Quan sát, Nhận xét, biểu dơng - GV cho cả lớp thực hiện. - Nêu tên trò chơi và h- ớng dẫn cách chơi. - Một tổ chơi thử - Chơi chính thức do GV điều khiển - Quan sát cổ vũ. - GV hớng dẫn thả lỏng. - Nhận xét kết quả ôn luyện - Lắng nghe - Quan sát - HS 1 tổ chơi thử xp Đ - Thực hiện - Lắng nghe. 4 Ngày tháng 8 năm 2010 Ngời duyệt Tuần 2: Ngày soạn:05/09/2010 Ngy dy: Th 4 ngy 08thỏng 09 nm 2010 Tiết 3: Quay phải, quay trái, dồn hàng . dang hàng. Trò chơi '' Thi xếp hàng nhanh'' I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, dồn hàng, dàn hàng. Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật đều đẹp đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi'' Thi xếp hàng nhanh''. Yêu cầu học sinh biết cách chơi đúng luật, chật tự, nhanh nhẹn hào hứng trong khi chơi II. Địa điểm - Ph ơng tiện: -Địa điểm: Sân Trờng,vệ sinh nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị một còi. III. Nội dung và ph ơng pháp. Nội dung Định l- ợng Tổ chức và phơng pháp Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu - Tổ chức lớp học. - Đứng hát vỗ tay. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2 2. Phần cơ bản. a)Đội hình đội ngũ 6-10p 1-2p 1-2p 1-3p 18-22p 10-12p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội hình, trang phục Gv bao quát GV chỉ dẫn thêm -GV điều khiển, nhận HS thực hiện - HS thực hiện 5 - Ôn quay phải quay trái, dàn hàng , dồn hàng -Thi đua giữa các tổ + Củng cố : Quay phảI, quay trái b)Trò chơi vận động * Trò chơi " thi xếp hàng nhanh" 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng - Hệ thống bài -Nhận xét, đánh giákết quả giờ học, giao bài tập về nhà . Lần 1 Lần 2 L 3-4 1l 6-8p 2- 3L 4-5p 2-3p 1-2p xét sửa sai - Gv chia tổ. Quan sát , nhận xét, sửa sai GV cho thi đua giữa các tổ - GV Quan sát, nhận xét,sửa chữa sai sót, biểu dơng - GV điều khiển - Nêu tên trò chơi và h- ớng dẫn chơi. -GV cho chơi thử - GV điều khiển trò chơi, cho chơi theo hình thức thi đua - Quan sát, nhận xét biểu, biểu dơng - GV hớng dẫn thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài -GV nhận xét, đánh giá, dặn dò về nhà - Từng tổ tập nơi qui định, do tổ trởng điều khiển - Từng tổ lên thực hiện. Các tổ ở dới quan sát nhận xét sửa sai Cả lớp thực hiện - HS lắng nghe -HS chơi thử - Học sinh chơi vui vẻ nhiệt tình - HS thực hiện - HS lắng nghe . - Ôn đội hình, đội ngũ 6 Ngày soạn:05/09/2010 Ngy dy: Th 6 ngy 10thỏng 09 nm 2010 Tiết 4: Động tác quay sau Trò chơi" Nhảy đúng, nhảy nhanh" I. Mục tiêu - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều, đúng với khẩu lệnh. - Học kỹ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hớng, xoay ngời làm quen với động tác quay sau. - Trò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh". Yêu cầu học sinh chơi đúng luật, nhanh nhẹn hào hứng trật tự trong khi chơi. II. Địa điểm - ph ơng tiện: - Học tại sân trờng - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi , kẻ sân cho trò chơi III. Nội dung và ph ơng pháp. Nội dung Định lợng Tổ chức và phơng pháp Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Tổ chức lớp -Khởi động: xoay các khớp Trò chơi ''Diệt các con vật có hại" 2. Phần cơ bản. * ĐHĐN: - Ôn quay phải , quay trái, đi đều 5 phút 1-2p 1-2p 2-3p 20phút 10-12p L1 L2-3 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - GV bao quát - GV điều khiển trò chơi - GV điều khiển - GV chia tổ, quan sát sửa chữa sai sót cho học Tập hợp, điểm số báo cáo HS thực hiện HS chơi - HS thực hiện - Từng tổ tập nơi qui định,do tổ trởng điều 7 * Học động tác quay sau. - TTCB: Đứng nghiêm. - Khẩu lệnh:'' Đằng sau . quay!'' - Động tác: Khi dứt khẩu lện giữ nguyên t thế thân trên, đồng thời dùng gót chân phải và nửa trớc bàn chân trái làm trụ, quay qua phải- ra sau. Khi quay trọng tâm cơ thể dồn vào chân phải, quay xong nhanh chóng thu chân trái về sát chân phải thành t thế đứng nghiêm. * Trò chơi" nhảy đúng nhảy nhanh" 3. Phần kết thúc. - Đứng hát vỗ tay - Hệ thống bài học - Gv nhận xét giờ học 7-8p 3L 6-8p 1-2l 2-3l 5phút 1-2p sinh các tổ - Quan sát, sửa sai + GV làm mẫu, giải thích động tác - GV gọi 2-3 em lên làm mẫu động tác, nhận xét sửa sai - GV điều khiển ôn luyện - GV sửa sai * GV chia tổ ôn luyện - GV quan sát, nhận xét sửa sai cho HS. - Nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi. - GV gọi 2-3 em lên làm mẫu - GV tổ chức chơi chính thức do GV điều khiển - Quan sát, cổ vũ, nhận xét, biểu dơng - GV bao quát - Giao vien quan sát - Hệ thống bài học - Nhận xét , đánh giá kết quả ôn luyện. khiển - Quan sát - Học sinh 2-3 em lên thực hiện. HS thực hiện Từng tổ tập nơi qui định do tổ trởng điều khiển - HS lắng nghe - Học sinh 2-3 em lên làm mẫu - HS chơi theo hình thức thi đua - Cán sự lớp điều khiển -HS chú ý 2 74 5 6 1 3 8 - Giao bài tập về nhà . 1-2p - Dặn dò về nhà -Ôn ĐHĐN Ngày tháng 09 năm 2010 Ngời duyệt Tuần 3: Ngày soạn:13. 9 năm 2009 9 Tiết 5: Đi đều, đứng lại, quay sau - trò chơi " kéo ca lừa xẻ" Ngày dạy: Thứ 4 ngày 16 tháng 9 năm 2009 I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật, đi đều , đúng lại, quay sau, yêu cầu biết đúng hớng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh. - Trò chơi " kéo ca lừa xẻ" yêu cầu chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi. II. Địa điểm - ph ơng tiện: - Địa điểm: Học tại sân trờng. - Phơng tiện: Chuẩn bị một cái còi. III. Nội dung và ph ơng pháp. Nội dung Định lợng Tổ chức và phơng pháp Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Tổ chức lớp - Khởi động: Xoay các khớp - Đứng hát vỗ tay. 2. Phần cơ bản. * ĐHĐN : - Ôn đi đều, đứng lại quay sau - Thi đua theo tổ . + Củng cố : Đi đều, đứng lại 5-10p 1-2p 1-2p 1-2p 20phút 8-20p L1-2 L3-4 1l 1l - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu, bài học - GV bao quát - GV bao quát - GV điều khiển -GV bao quát,Quan sát, sửa sai - GV chia tổ ôn luyện , - GV đi từng tổ sửa sai - GV cho từng tổ lên trình diễn - Quan sát, nhận xét biểu d- ơng biểu dơng - GV cho cả lớp thực hiện Tập hợp điểm số báo cáo x x x x x x x x HS thực hiện Quyển ca bắt nhịp 0 x x x x x x HS thựchiện Cán sự điều khiển Từng tổ tập nơi qui định do tổ trởng điều khiển Từng tổ lên thực hiện do tổ trởng điều khiển x x x 10 . Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4. + Thời lợng 2tiết/ tuần học 35 tuần, cả năm 70 tiết + Nội dung: Gồm - ĐHĐN. - Bài tập thể dục phát triển chung -Bài. trên. - Trò chơi" chạy đổi chỗ vỗ tay nhau". 4- 6p 1-2p 1-2p 18-22p 14- 15p 2-3p 4- 5p L1 L2-3 1L 4- 5p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thể dục lóp 4, giáo án thể dục lóp 4, giáo án thể dục lóp 4

Bình luận về tài liệu giao-an-the-duc-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP