mi thuat 8 bai 23

Luis Alvarez
Luis Alvarez(11354 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 58
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

Mô tả: 8 Tác hại của thuốc lá với con người Cách vẽ tranh cổ động Gồm 4 bước Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Tìm chọn nội dung Phác thảo bố cục Sửa hình và vẽ chi tiết Thể hiện màu BI: 23 V TRANG TR Tiết 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 . BI: 23 V TRANG TR Tiết 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ. 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ

— Xem thêm —

Xem thêm: mi thuat 8 bai 23, mi thuat 8 bai 23, mi thuat 8 bai 23

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mi-thuat-8-bai-23

Đăng ký

Generate time = 0.189805984497 s. Memory usage = 18.45 MB