mi thuat 8 bai 23

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9492 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 16
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

Mô tả: 8 Tác hại của thuốc lá với con người Cách vẽ tranh cổ động Gồm 4 bước Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Tìm chọn nội dung Phác thảo bố cục Sửa hình và vẽ chi tiết Thể hiện màu BI: 23 V TRANG TR Tiết 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 . BI: 23 V TRANG TR Tiết 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ. 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 2 TiÕt 2 BÀI: 23 VẼ TRANG TRÍ

— Xem thêm —

Xem thêm: mi thuat 8 bai 23, mi thuat 8 bai 23, mi thuat 8 bai 23

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13486289978027 s. Memory usage = 17.78 MB