Xa hoi VN cuoi TK VI dau TK XX

21 25 0
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 02:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU Môn : Lịch sử GV :Lương Mạnh Hùng TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU GV :Lương Mạnh Hùng Môn : Lịch sử Bài 4 : Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2009 lÞch sö Kiểm tra bài cũ :  Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành Huế ?  Tôn Thất Thuyết, người đứng đầu phái chủ chiến đã tích cực chuẩn bị để chống Pháp. Giặc Pháp lập mưu bắt ông nhưng không thành. Trước sự uy hiếp của kẻ thù, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước để giành thế chủ động. Thuật lại diễn biến của cuộc phản công này ?  Đêm mồng 5-7-1885, cuộc phản công ở kinh thành Huế bắt đầu bằng tiếng nổ rầm trời của súng “thần công”, quân ta do Tôn Thất Thuyết chỉ huy tấn công vào đồn Mang Cá và Tòa Khâm sứ Pháp. Bị đánh bất ngờ, quân Pháp vô cùng bối rối. Nhưng nhờ có ưu thế về vũ khí, đến gần sáng thì đánh trả lại. Quân ta chiến đấu oanh liệt, dũng cảm nhưng vũ khí lạc hậu, lực lượng ít. Bài mới :  Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu ?  Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, bên cạnh đó tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển một số ngành như dệt, gốm, đúc đồng… 1.Nh÷ng thay ®æi vÒ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam chúng đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên của nước ta ? Những việc làm đó đã dẫn đến sự ra đời của những ngành kinh tế mới nào ?  Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam chúng đã khai thác khoáng sản của đất nước ta như khai thác than ( Quảng Ninh), thiếc ở Tĩnh Túc (Cao Bằng), bạc ở Ngân Sơn (Bắc Kạn), vàng ở Bồng Miêu (Quảng Nam)  Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt để bóc lột người lao động nước ta bằng đồng lương rẻ mạt.  Chúng cướp đất của nông dân để xây dựng đồn điền trồng cà phê, chè, cao su  Lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô, đường ray xe lửa. Ai là người được hưởng những nguồn lợi do phát triển kinh tế ?  Người Pháp là những người được hưởng nguồn lợi của sự phát triển kinh tế.  Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào ?  Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp là địa chủ phong kiến và nông dân. 2. Nh÷ng thay ®æi trong x· héi ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX. Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam có gì thay đổi, có thêm những tầng lớp mới nào ?  Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam, sự xuất hiện của các ngành kinh tế mới kéo theo sự yhay đổi của xã hội. Bộ máy cai trị thuộc địa hình thành, thành thị phát triển, buôn bán mở mang làm xuất hiện các tầng lớp mới như :viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt là giai cấp công nhân. Phía bên ngoài Gare (phố Hàng Cỏ) Hà Nội năm 1900 Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc . đồng… 1.Nh÷ng thay ®æi vÒ nÒn kinh tÕ Vi t Nam cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Vi t Nam chúng đã thi hành những biện. dân. 2. Nh÷ng thay ®æi trong x· héi Vi t Nam cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX. Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Vi t Nam có gì thay đổi, có thêm những
- Xem thêm -

Xem thêm: Xa hoi VN cuoi TK VI dau TK XX, Xa hoi VN cuoi TK VI dau TK XX, Xa hoi VN cuoi TK VI dau TK XX

Bình luận về tài liệu xa-hoi-vn-cuoi-tk-vi-dau-tk-xx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP