GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN, MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(11692 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 317
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 01:10

Mô tả: Phụ lục số: 01 GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ Kính gửi: Kho bạc NN huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên Tên đơn vị: Trường Mầm Non Ẳng Tở. Quyết định thàng lập số 2121/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2009. Địa chỉ: Xã Ẳng Tở - huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 02303 503 018 Họ và tên chủ tài khoản: Đinh Thị Thu QĐ bổ nhiệm số 149/QĐ-CT của UBND huyện Mường Ảng ngày 04 tháng 03 năm 2008. CMND: 040203330 ngày 31 tháng 12 năm 1997. Nơi cấp: CA Lai Châu Tên cơ quan cấp trên: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng. Yêu cầu cho chúng tôi đăng ký mở tài khoản chi ngân sách huyện. Tại kho bạc NN huyện Mường Ảng. Để giao dịch về: Các khoản chi lương, chi khác. Mẫu chữ ký: Chữ ký thứ nhất Chữ ký thứ hai Chủ tài khoản Họ và tên: Đinh Thị Thu Chức vụ: Hiệu trưởng Ký 1:……………… Ký 2:……………… Kế toán trưởng Họ và tên: Lê Minh Thắng Chức vụ: Kế toán Ký 1:…………………. Ký 2: ………………… Người được ủy quyền Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Chức vụ: P.Hiệu trưởng Ký 1:……………… Ký 2:……………… Người được ủy quyền Họ và tên: Chức vụ: Ký 1:…………………. Ký 2: ………………… Mẫu dấu: (1) (2) Chúng tôi xin chấp hành đúng chế độ quản lý, mở và sử dụng tài khoản của kho bạc NN đã ban hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản nói trên. Mường Ảng, ngày tháng năm 2010 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên đóng dấu) PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC Số hiệu tài khoản: Ngày bắt đầu hoạt động: Có giá trị đến ngày: . Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy đinh: DUYỆT Y Mường Ảng, ngày tháng năm 2010 KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC . Phụ lục số: 01 GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ Kính gửi: Kho bạc NN huyện Mường Ảng – tỉnh Điện. đăng ký mở tài khoản chi ngân sách huyện. Tại kho bạc NN huyện Mường Ảng. Để giao dịch về: Các khoản chi lương, chi khác. Mẫu chữ ký: Chữ ký thứ nhất Chữ

— Xem thêm —

Xem thêm: GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN, MẪU DẤU, CHỮ KÝ, GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN, MẪU DẤU, CHỮ KÝ, GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN, MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giay-dang-ky-mo-tai-khoan-mau-dau-chu-ky

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.32923793792725 s. Memory usage = 18.53 MB