BIÊN BẢN XÉT NÂNG LƯƠNG

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 6207
27
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 00:10

Mô tả: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP XÉT NÂNG LƯƠNG ĐỢT I NĂM 2010 Đơn vị: Trường Mầm non Ẳng Tở. Hôm nay hồi 15 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2010. Tại trường Mầm non Ẳng Tở I. Thành phần : 1. Đ/c Đinh Thị Thu Hiệu trưởng 2. Đ/c Nguyễn Thị Thảo Hiệu phó - TBNC 3. Đ/c Nguyễn Thị Lý Hiệu phó 4. Đ/c Phạm Thị Tươi Tổ trưởng - CTCĐ 5. Đ/c Mai Thị Huệ Tổ trưởng 6. Đ/c Lê Minh Thắng Kế toán - thư ký Đã tiến hành họp xét nâng bậc lương thường xuyên đợt I cho cán bộ công chức, viên chức đúng với trình độ chuyên môn được đào tạo đến năm 2010. II. Nội dung : 1. Đ/c Đinh Thị Thu thông qua công văn số /CV-PGD&ĐT ngày 3 tháng 5 năm 2010 về việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn năm 2009 2. Bình xét nâng lương thường xuyên đợt I năm 2010 cho cán bộ công chức trong nhà trường. Tổng toàn trường đến thời điểm hiện tại : 25 cán bộ, công chức. Danh sách nâng bậc lương thường xuyên đợt I: 02 cán bộ, công chức. Danh sách phụ cấp thâm niên vượt khung . Danh sách nâng ngạch…………. cán bộ, công chức Danh sách không được nâng lương thường xuyên : cán bộ, công chức. Danh sách không được nâng lương thường xuyên do không hoàn thành nhiệm vụ Danh sách không được nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật Danh sách không được nâng bậc lương thường xuyên do nghỉ tự túc Mọi người thành viên xem xét tham gia ý kiến: Nhất trí danh sách nâng lương thường xuyên đợt I năm 2010 ở trên. Đối chiếu với quy định, xem xét từng cá nhân hội đồng trường Mầm non Ẳng Tở nhất trí đề nghị với Phòng Giáo dục và Đào tạo như sau: Nâng bậc lương thường xuyên đợt I: 02 / 25 cán bộ, công chức. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung : . Nâng ngạch. (Có danh sách từng diện kèm theo) Kết luận: Đồng chí: Lê Minh Thắng có trách nhiệm hoàn thiện danh sách theo quy định gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian. Biên bản kết thúc hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày được thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí 100%. THƯ KÝ P. HIỆU TRƯỞNG Lê Minh Thắng . /CV-PGD&ĐT ngày 3 tháng 5 năm 2010 về việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn năm 2009 2. Bình xét nâng lương thường xuyên đợt I năm 2010 cho. được nâng lương thường xuyên : cán bộ, công chức. Danh sách không được nâng lương thường xuyên do không hoàn thành nhiệm vụ Danh sách không được nâng bậc lương

— Xem thêm —

Xem thêm: BIÊN BẢN XÉT NÂNG LƯƠNG, BIÊN BẢN XÉT NÂNG LƯƠNG, BIÊN BẢN XÉT NÂNG LƯƠNG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-xet-nang-luong

Đăng ký

Generate time = 0.264546871185 s. Memory usage = 18.45 MB