KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 48
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 22:10

Mô tả: phòng gD&đT đông sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trờng thcs đông phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Phú, ngày 28 tháng 6 năm 2010 kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2010 2011 Kính gửi: UBND huyện Đông Sơn; Phòng GD&ĐT Đông Sơn; Phòng Nội vụ huyện Đông Sơn. Thực hiện công văn số 67/TC-GD ngày 02/6/2010 của Trởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trởng Trờng THCS Đông Phú xin báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2010-2011 (theo mẫu của công văn) nh sau: Số học sinh, số lớp năm học 2010-2011 CBGVNV hiện có Nhu cầu CBVC nh: 2010-2011 Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 T. Số T. Số Q L H C G V T. Số Q L H C G V HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp 47 2 47 2 54 2 64 2 212 8 20 2 1 17 25 2 4 19 Chú thích: Việc tính Số lớp, số HS/lớp và CBGVNV theo QĐ 248/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh. 1. Năm học 2009-2010 nhà trờng đang tạm hợp đồng: + Giáo viên môn: Tự chọn Tin học ; số lợng: 01. + Nhân viên HC công việc: Phụ tá Thí nghiệm ; số lợng: 01. 2. Năm học 2010-2011 nhà trờng thiếu, thừa CBGVNV: a. CBQL: có 02; - nhu cầu: 02; thừa: 0; thiếu: 0. b. NVHC: có 01; - nhu cầu: 04; thừa: 0; thiếu: 03. (bao gồm: Th viện, thiết bị thí nghiệm, văn th, thủ quỹ, Y tế trờng học). c. Giáo viên: có 17. - nhu cầu: 19; thừa: 0; thiếu: 02. Trong đó: + GV VH: có 11 - (GV XH: 5; GV TN: 6); - nhu cầu: 12; thừa: 0; thiếu: 01 (thiếu 01 GV dạy Công nghệ). + GV đặc thù: có 06; - nhu cầu: 06; thừa: 0; thiếu: 0. Âm nhạc: 01; - nhu cầu: 01; thừa: 0. Mỹ thuật: 01; - nhu cầu: 01; thừa: 0. Thể dục: 01; - nhu cầu: 01; thừa: 0. Tiếng Anh: 03; - nhu cầu: 02; thừa: 01 Tin học (TC): 0; - nhu cầu: 01; thiếu: 01 + GV T.PTĐ: có 0; - nhu cầu: 01; thừa: 0; thiếu: 01. d. Cân đối tổng hợp: Tổng hiện có: 20; nhu cầu: 25; cân đối: thiếu 05. Hiệu tr ởng Trịnh Đình Tuyết . Trờng THCS Đông Phú xin báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2010-2 011 (theo mẫu của công văn) nh sau: Số học sinh, số lớp năm học 2010-2 011 CBGVNV. gD&đT đông sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trờng thcs đông phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Phú, ngày 28 tháng 6 năm 2010 kế hoạch phát

— Xem thêm —

Xem thêm: KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ, KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ, KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-ptsngd-nam-hoc-2010-2011-truong-thcs-dong-phu

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.179404020309 s. Memory usage = 18.42 MB