KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

1 56 0 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 22:10

phòng gD&đT đông sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trờng thcs đông phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Phú, ngày 28 tháng 6 năm 2010 kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2010 2011 Kính gửi: UBND huyện Đông Sơn; Phòng GD&ĐT Đông Sơn; Phòng Nội vụ huyện Đông Sơn. Thực hiện công văn số 67/TC-GD ngày 02/6/2010 của Trởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trởng Trờng THCS Đông Phú xin báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2010-2011 (theo mẫu của công văn) nh sau: Số học sinh, số lớp năm học 2010-2011 CBGVNV hiện có Nhu cầu CBVC nh: 2010-2011 Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 T. Số T. Số Q L H C G V T. Số Q L H C G V HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp 47 2 47 2 54 2 64 2 212 8 20 2 1 17 25 2 4 19 Chú thích: Việc tính Số lớp, số HS/lớp và CBGVNV theo QĐ 248/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh. 1. Năm học 2009-2010 nhà trờng đang tạm hợp đồng: + Giáo viên môn: Tự chọn Tin học ; số lợng: 01. + Nhân viên HC công việc: Phụ tá Thí nghiệm ; số lợng: 01. 2. Năm học 2010-2011 nhà trờng thiếu, thừa CBGVNV: a. CBQL: có 02; - nhu cầu: 02; thừa: 0; thiếu: 0. b. NVHC: có 01; - nhu cầu: 04; thừa: 0; thiếu: 03. (bao gồm: Th viện, thiết bị thí nghiệm, văn th, thủ quỹ, Y tế trờng học). c. Giáo viên: có 17. - nhu cầu: 19; thừa: 0; thiếu: 02. Trong đó: + GV VH: có 11 - (GV XH: 5; GV TN: 6); - nhu cầu: 12; thừa: 0; thiếu: 01 (thiếu 01 GV dạy Công nghệ). + GV đặc thù: có 06; - nhu cầu: 06; thừa: 0; thiếu: 0. Âm nhạc: 01; - nhu cầu: 01; thừa: 0. Mỹ thuật: 01; - nhu cầu: 01; thừa: 0. Thể dục: 01; - nhu cầu: 01; thừa: 0. Tiếng Anh: 03; - nhu cầu: 02; thừa: 01 Tin học (TC): 0; - nhu cầu: 01; thiếu: 01 + GV T.PTĐ: có 0; - nhu cầu: 01; thừa: 0; thiếu: 01. d. Cân đối tổng hợp: Tổng hiện có: 20; nhu cầu: 25; cân đối: thiếu 05. Hiệu tr ởng Trịnh Đình Tuyết . Trờng THCS Đông Phú xin báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2010-2 011 (theo mẫu của công văn) nh sau: Số học sinh, số lớp năm học 2010-2 011 CBGVNV. gD&đT đông sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trờng thcs đông phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Phú, ngày 28 tháng 6 năm 2010 kế hoạch phát
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ, KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ, KẾ HOẠCH PTSNGD NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

Bình luận về tài liệu ke-hoach-ptsngd-nam-hoc-2010-2011-truong-thcs-dong-phu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP