bai 8 NUOC MI (Theo chuan kien thuc)

23 69 1 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 20:10

Chương III: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 8: NƯỚC MĨ §¹i T©y D­¬ngTh¸i B×nh D­¬ng Ca-na-đa Me-xi-co -Nằm ở bán cầu Tây, giữa Đại Tây Dương và Thái bình Dương -Diện tích: 9.372.614 km 2 -Dân số: 280.562.489 người (2002) Bài 8: NƯỚC MĨ I.Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình nước Mĩ như thế nào? -Sau chiến tranh thế giới thứ hai nước Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa -Trong những năm 1945-1950, Mĩ chiếm một nửa sản lượng công nghiệp thế giới(56,4%), ¾ trử lượng vàng của thế giới. Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử. Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng như vậy trong những năm 1945-1950? Bài 8: NƯỚC MĨ I.Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Nguyên do nào làm cho kinh tế Mĩ suy yếu sau nhiều thập niên tiếp theo? -Trong những thập niên tiếp sau, kinh tế Mĩ đã suy yếu tương đối và không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia. -Do nhiều nguyên nhân: +Sự cạnh tranh của các nước đế quốc khác. +Khủng hoảng chu kì. +Chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang và cuộc chiến tranh xâm lược. Từ sau chiến tranh thế giới thứ II Mĩ đã đạt được những thành tựu gì về khoa học – kỹ thuật? Bài 8: NƯỚC MĨ II.Sự phát triển về khoa học-kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh: -Nước Mĩ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai, diễn ra từ giữa những năm 40 của thế kỉ XX. -Là đi đầu về khoa học –kĩ thuật và công nghệ. Mĩ đã thu được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực như: +Sáng chế công cụ sản xuất mới, năng lượng mới. +Vật liệu tổng hợp mới. + “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp. +Trong giao thông liên lạc, chinh phục vũ trụ . C«ng nghÖ hµn tù ®éng Ng­êi m¸y R« bèt trong bÖnh viÖn M¸y tÝnh x¸ch tay Nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt míi N¨ng l­îng thuû triÒu N¨ng l­îng nguyªn tö N¨ng l­îng giã ThuyÒn ch¹y b»ng n¨ng l­îng mÆt trêi Nh÷ng nguån n¨ng l­îng míi Sợi chỉ tổng hợp Đồ dùng bằng nhựa Vật liệu Pôlime Vỏ máy bay được chế tạo bằng nhựa đặc biệt o chng n bng nha c bit Nhng võt liờu mi M¸y cµo cá M¸y t­íi tù ®éng M¸y bay phun thuèc trõ s©u “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp Máy bay vận chuyển hành khách Tàu chở dầu tr ng tải lớn Cầu vượt địa hình Giao thụng võn tai va thụng tin liờn lac . Dương -Diện tích: 9.372.614 km 2 -Dân số: 280 .562. 489 người (2002) Bài 8: NƯỚC MI I.Tình hình kinh tế Mi sau chiến tranh thế giới thứ hai:. đua vào Nhà trắng năm 20 08 Bµi 8: N­íc mÜ Bµi 8: N­íc mÜ Ngày 6/11/20 08 Barak Obama được bầu là tổng thống mới của nước Mi TT B.Clin tơn thăm
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 8 NUOC MI (Theo chuan kien thuc), bai 8 NUOC MI (Theo chuan kien thuc), bai 8 NUOC MI (Theo chuan kien thuc)

Bình luận về tài liệu bai-8-nuoc-mi-theo-chuan-kien-thuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP