de kiem tra hoc ki 1 lop 8

5 204 2 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 20:10

HỌ VÀ TÊN:…………………………………… LỚP:8 KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN :LỊCH SỬ ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO I.Trắc nghiệm khách quan:(4điểm) Câu 1:Theo em nhận đònh sau đây đúng hay sai: “Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mó ảnh hưởng tới công nhân, những người lao động làm thuê, nông dân và gia đình của họ nhiều nhất”. a. Đúng b. Sai Câu 2: Trong lòch sử nước Nga, vào lúc nào toàn thể nông dân Nga đều có ruộng cày mà không phải trả tiền? a. Sau cách mạng tháng Mười Nga 1917 b. Sau cách mạng tháng Hai Nga 1917 c. Sau cuộc cải cách nông nô Nga 1861 d. Sau khi Liên Xô sụp đổ 1991. Câu 3:Tại sao trong cải cách về quân sự, Minh Trò Thiên Hoàng lại chú trọng đến công nghiệp đóng tàu? a.Vì Nhật giỏi ngành đóng tàu b.Vì Nhật có nhiều mỏ sắt c.Vì Nhật cho các nước thuê tàu d.Vì Nhật là đảo quốc nên rất cần phát triển hải quân. Câu 4: Sự kiện mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc của Anh được gọi là gì? a. Chiến tranh thuốc phiện b. Liên quân bát quốc tấn công Bắc Kinh c. Cuộc bạo động lúa gạo d. Cuộc tấn công vào cửa biển Thuận An. Câu 5:Tại sao chính quyền Xô Viết phải kí hoà ước Bơrét litốp với Đức? a.Để đức viện trợ cho Nga. b.Tạo cho nước Nga có thời gian hoà bình để củng cố chính quyền cách mạng. c.Để Nga đứng về phe Đức. d.Tạo cho nước Nga chuyển sang thế thắng. Câu 6:Tại sao cách mạng tháng Mười giành được thắng lợi ở Nga mà lại làm thế giới rung chuyển? a.Lần đầu tiên giai cấp tư sản nắm quyền b.Lần đầu tiên công nhân làm chủ được các xí nghiệp. c.Lần đầu tiên nông dân làm chủ xí nghiệp. d.Lần đầu tiên tư sản lật đổ giai cấp phong kiến. Câu 7:Hãy cho biết đặc điểm của chính sách mới được thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mó. a. Nhà nước tăng cường vai trò đ iều tiết, kiểm soát đối với việc sản xuất và lưu thông hàng hoa ù b. Nhà nước để cho nền kinh tế tự điều tiết. c. Nhà nước bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. d. Nhà nước để cho tư nhân tự do hoạt động theo nền kinh tế thò trường Câu 8:Chính phủ lâm thời được thành lập sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là chính phủ của giai cấp nào? a. Phong kiến b. Vô sản c. Tư sản d. Quân phiệt phong kiến. Câu 9: Mặt trận Đồng Minh chống pháp xít được thành lập vào thời gian nào? a. 1/1941 b. 10/1941 c.1/1944 d. 10/1944 Câu 10:Sự mâu thuẫn giữa phe đế quốc với Liên Xô được Anh, Pháp, Mó giải quyết như thế nào? a. Anh, Pháp, Mó bắt tay với Liên Xô để cùng chống phát xít Đức. b. Anh, Pháp, Mó thoả hiệp với phát xít đức để Đức quay sang tấn công Liên Xô. c. Anh, Pháp, Mó nhanh chóng tiêu diệt pháp xít Đức để rảnh tay đối phó với Liên Xô d. Anh, Pháp, Mó tập họp các nước trên thế giới để vừa chống pháp xít Đức vừa chống Liên Xô. Câu 11:Liên Xô có vai trò như thế nào trong cuộc chiến tranh chống chủ nghóa pháp xít? a. Chỉ có Liên Xô tiêu diệt phát xít Đức. b. Liên Xô là lượng đi đầu, chủ chốt. c. Liên Xô hỗ trợ đồng minh đánh thắng phát xít Đức. d. Liên Xô đã tiêu diệt hoàn toàn phát xít. Câu 12:Nước nào ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản để tiêu diệt phát xít ? a. Liên Xô b. Mó c.Pháp d. Đức Câu 13:Năm 1941, những sự kiện lớn nào đã xảy ra? Em hãy điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh hai sự kiện sau: -22/6/1941, phát xít ……………tấn công………………………… -7/12/1941, ……………………tấn công ………………ở Trân Châu Cảng. II.Tự luận :(6 điểm) Câu 1:Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc? (3 điểm) . . . . . . . . . . . . . . . Câu 2:Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ? . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐÁP ÁN TRẢ LỜI MÔN :LỊCH SỬ – LỚP :8 I.Trắc nghiệm khách quan:(3 điểm) câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trả lời a a d a b b a c a b b b Câu 13: Đức, Liên Xô(o,5 điểm) Nhật, Mó (o,5 điểm) II.Tự luận: Câu 1:Nhật trở thành nước đế quốc (3 điểm) *kinh tế: - Nhiều công ty độc quyền xuất hiện, giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trò của nước Nhật…(1 điểm) *Chính trò: -Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) kết thúcvới sự thất bại của đế quốc Nga.(1 điểm) - Nhật chiếm bán đảo Liêu Đông, nam đảo Xa-Kha-Lin, Đài Loan và Lữ Thuận của Trung Quốc. Năm 1914, Nhật mở khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốc và chiếm Sơn Đông…(1 điểm) Câu 2:Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai : (3 điểm) -Do mâu thuẫn về quyền lợi, về thò trường và thuộc đòa giữa các nước đế quốc. -Giữa các nước đế quốc hình thành hai khối đối đòch nhau:+Anh, Pháp,Mó (đế quốc) +Đức, I-ta-li- a, Nhật(phát xít) -Hai khối này cùng mâu thuẫn với Liên Xô -> Thế giới trồng chéo những mâu thuẫn. . phiệt phong ki n. Câu 9: Mặt trận Đồng Minh chống pháp xít được thành lập vào thời gian nào? a. 1/ 19 41 b. 10 /19 41 c .1/ 1944 d. 10 /19 44 Câu 10 :Sự mâu thuẫn. cách mạng tháng Mười Nga 19 17 b. Sau cách mạng tháng Hai Nga 19 17 c. Sau cuộc cải cách nông nô Nga 18 61 d. Sau khi Liên Xô sụp đổ 19 91. Câu 3:Tại sao trong
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki 1 lop 8, de kiem tra hoc ki 1 lop 8, de kiem tra hoc ki 1 lop 8

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoc-ki-1-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP