chu diem mua he

2 335 0
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 20:10

Mạng hoạt động - Biết tầm quan trọng của nớc đối với đời sống con ngời, động thực vật - Biết giữ gìn ,bảo vệ nguồn nớc - Trò chuyện về các nguồn nớc thờng thấy - Kể chuyện Hồ nớc và mây -Biết tầm quan trọng của nớc đối với đời sống con ngời, động thực vật - Đếm số ca nớc đổ đầy can . - Biết vẽ các nét tạo thành trời ma - Phát triển cơ chân: Qua các động tác bật nhảy Nước Phát triển tình cảm Phát triển ngôn ngữ Phát triển nhận thức phát triển thẩm mỹ Phát triển thể chất Biết cách giữ gìn cơ thể Mùa hè Phát triển tình cảm Phát triển ngôn ngữ Phát triển nhận thức phát triển thẩm mỹ Phát triển thể chất . ngời, động thực vật - Biết giữ gìn ,bảo vệ nguồn nớc - Trò chuyện về các nguồn nớc thờng thấy - Kể chuyện Hồ nớc và mây -Biết tầm quan trọng của nớc đối với
- Xem thêm -

Xem thêm: chu diem mua he, chu diem mua he, chu diem mua he

Bình luận về tài liệu chu-diem-mua-he

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP