Đon xin chuyển loại công chức

1 1,181 4
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 18:10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– ĐƠN XIN CHUYỂN XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Kính gởi: - Sở Nội vụ Tỉnh …………………………. - UBND huyện (Thị Xã)………………… . - Phòng Nội vụ Lao động - Thương binh & xã hội. - Phòng Giáo dục. Tôi tên : ……………………… Ngày, tháng, năm sinh : ……………………… Công việc được giao : Giáo viên . Nơi công tác : Trường Tiểu học ………… . Lương hiện hưởng: Mã ngạch: ……… viên chức loại …. Bậc: …. Hệ số: … Trình độ chuyên môn : ……………………… Kính đề nghị quý cấp xem xét đồng ý chuyển ngạch, bậc lương cho tôi theo trình độ chuyên môn đúng với quy định hiện hành của nhà nước. Trong khi chờ đợi quý cấp xem xét giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn. …………, ngày … tháng … năm 20… XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG KÝ TÊN . năm sinh : ……………………… Công việc được giao : Giáo viên . Nơi công tác : Trường Tiểu học ………… . Lương hiện hưởng: Mã ngạch: ……… viên chức loại …. Bậc: …. Hệ. CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– ĐƠN XIN CHUYỂN XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Kính gởi: - Sở Nội vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đon xin chuyển loại công chức, Đon xin chuyển loại công chức, Đon xin chuyển loại công chức

Bình luận về tài liệu don-xin-chuyen-loai-cong-chuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP