Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại

42 24,183 58
Hoa hồng

Hoa hồng Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,570 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 16:42

Khái niệm - đặc điểm – bản chất của NHTM Chức năng của NHTM Phân loại NHTM Cơ cấu tổ chức - mạng lưới hoạt động Các nghiệp vụ của NHTM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMKHOA NGÂN HÀNGCH NG 1ƯƠ  NỘI DUNG CHƯƠNG 1Khái niệm - đặc điểm – bản chất của NHTMIChức năng của NHTMIIPhân loại NHTMIIICơ cấu tổ chức - mạng lưới hoạt độngIVCác nghiệp vụ của NHTMV1. Khái niệm: NHTM là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật. (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM) I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHTM 1. Khái niệm:Theo Luật Ngân hàng nhà nước:Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán. I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHTM 2. Đặc điểm:- Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ vì mục tiêu lợi nhuận.- Hoạt động kinh doanh của NHTM được phân vào nhóm hoạt động kinh doanh có mức độ rủi ro cao. - Sự tồn tại của NHTM phụ thuộc nhiều vào sự tin tưởng của khách hàng- Các NHTM chịu ảnh hưởng dây chuyền với nhau. I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHTM 3. Bản chất:- NHTM là một tổ chức kinh tế - NHTM là một tổ chức kinh tế đặc biệt I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHTM Người cho vay(Tổ chức,cá nhân) II. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Chức năng trung gian tín dụng:Người đi vay(Tổ chức,cá nhân)NHTMHuy động vốn Cấp tín dụngCho vay trực tiếp trong nền kinh tếNgười trả tiền(Tổ chức,cá nhân)Người thụ hưởng(Tổ chức,cá nhân)NHTMCung ứng hàng hóa, dịch vụLệnh chiBáo nợBáo có II. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2. Chức năng trung gian thanh toán:NH ATài sản có Tài sản nợTM 5.000 5.000 TG (A) NH ATài sản có Tài sản nợDT 500 5.000 TG (A)CV 4.5003. Chức năng tạo bút tệ: II. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NH A nhận tiền gửi của KH ATỷ lệ DTBB: 10%NH BTài sản có Tài sản nợTM 4.500 4.500 TG (B)NH BTài sản có Tài sản nợDT 450 4.500 TG (B)CV 4.050NH CTài sản có Tài sản nợTM 4.050 4.050 TG (C) II. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NH CTài sản có Tài sản nợDT 405 4.050 TG (C)CV 3.6453. Chức năng tạo bút tệ: . I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHTM 1. Khái niệm: Theo Luật Ngân hàng nhà nước:Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân. Đầu tư và Phát triển Việt Nam-… III. PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Dựa vào hình thức sở hữu:b. Ngân hàng thương mại cổ phần: là ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại, Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại

Bình luận về tài liệu khai-niem-va-dac-diem-cua-ngan-hang-thuong-mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP