KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÓA LỚP 8

31 184 0 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 15:10

Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN HOA LĨP 8 Tuần Tên chương/bà i Tiết Mục tiêu của chương/bài Kiến thức trọng Tâm Phương pháp GD Chuẩn bị của GV, HS Ghi Chú 1 Mở đầu mơn hóa học 1 1. Kiến thức: - Hố học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. - Hố học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. - Cần phải làm gì để học tốt mơn hố học? 2. Kỹ năng: Quan sát, nhận xét, kết luận. 3. Thái độ: Bước đầu các em biết cần phải làm gì để học tốt mơn hóa học, trước hết phải có lòng say mê mơn học, ham thích đọc sách, rèn luyện tư duy. - Hố học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. - Cần phải làm gì để học tốt mơn hố học? Đàm thoại, thí nghiệm biểu diễn GV: - Tranh ảnh, tư liệu về vai trò to lớn của hóa học (Các ngành dầu khí, gang thép, xi măng, cao su…) - Dụng cụ: giá ống nghiệm, 2 ống nghiệm nhỏ. - Hóa chất: dd NaOH, dd CuSO 4 , axit HCl, đinh sắt. Chất 2 1. Kiến thức: HS biết được : Khái niệm chất và một số tính chất của chất. (Chất có trong các vật thể xung quanh ta. Chủ yếu là tính chất vật lí của chất ) 2. Kỹ năng: Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu chất . rút ra được nhận xét về tính chất của chất. 3. Thái độ: Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng u thích say mê mơn học. Tính chất của chất - Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: Một số mẫu chất: S, P, Cu, Al, chai nước khống, 5 ống nước cất. - Dụng cụ: Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh Dụng cụ thử tính dẫn điện. HS: một ít muối, một ít đường 2 Chất (tt) 3 1. Kiến thức: HS biết được : - Khái niệm về chất ngun chất (tinh khiết) và hỗn hợp. Phân biệt chất ngun chất và hỗn hợp. - Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận GV: Một số mẫu chất: S, P, Cu, Al, chai nước khống, 5 ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 - Cách phân biệt chất ngun chất (tinh khiết ) và hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. 2. Kỹ năng: - Phân biệt được chất và vật thể, chất tinh khiết và hỗn hợp - Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát. - So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống, thí dụ đường, muối ăn, tinh bột. 3. Thái độ: Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng u thích say mê mơn học nhóm ống nước cất. - Dụng cụ: Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh, dụng cụ thử tính dẫn điện. HS: một ít muối, một ít đường Bài thực hành số 1 4 1. Kiến thức: HS biết được : - Nội quy và một số quy tắc an tồn trong phòng thí nghiệm hố học; Cách sử dụng một số dụng cụ, hố chất trong phòng thí nghiệm. - Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm cụ thể: + Quan sát sự nóng chảy và so sánh nhiệt độ nóng chảy của parafin và lưu huỳnh. + Làm sạch muối ăn từ hỗn hợp muối ăn và cát. 2. Kỹ năng: - Sử dụng được một số dụng cụ, hố chất để thực hiện một số thí nghiệm đơn giản nêu ở trên. - Viết tường trình thí nghiệm. 3. Thái độ: Rèn luyện lòng u thích say - Nội quy và quy tắc an tồn khi làm thí nghiệm - Các thao tác sử dụng dụng cụ và hóa chất - Cách quan sát hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm và rút ra nhận xét - Thực hành - Đàm thoại - Thảo luận nhóm Một số dụng cụ thí nghiệm, hóa chất. ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 mê mơn học, ham hiểu biết, khám phá kiến thức qua thí nghiệm thực hành. 3 Ngun tử 5 1. Kiến thức: HS biết được : - Các chất đều được tạo nên từ các ngun tử. - Ngun tử là hạt vơ cùng nhỏ, trung hồ về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ ngun tử là các electron (e) mang điện tích âm. - Hạt nhân gồm proton (p) mang điện tích dương và nơtron (n) khơng mang điện. - Vỏ ngun tử gồm các eletron ln chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và được sắp xếp thành từng lớp. - Trong ngun tử, số p bằng số e, điện tích của 1p bằng điện tích của 1e về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu, nên ngun tử trung hồ về điện. (Chưa có khái niệm phân lớp electron, tên các lớp K, L, M, N) 2. Kỹ năng: Xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo ngun tử của một vài ngun tố cụ thể (H, C, Cl, Na). 3. Thái độ: Giúp học sinh có thái độ u mến mơn học, từ đó ln tư duy tìm tòi sáng tạo trong cách học. - Cấu tạo của ngun tử gồm hạt nhân và lớp vỏ electrron - Hạt nhân ngun tử tạo bởi proton và nơtron - Trong ngun tử các electron chuyển động theo các lớp. - Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: - Sơ đồ minh họa thành phần cấu taọ 3 ngun tử H, O, Na. - Phiếu học tập: HS: Xem lại phần sơ lược về cấu tạo ngun tử Ngun tố hóa học 6 1. Kiến thức: HS biết được : Những ngun tử có cùng số proton trong hạt nhân thuộc cùng một ngun tố hố học. Kí hiệu hố học biểu diễn Khái niệm về ngun tố hóa học và cách biểu diễn - Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm Bảng một số ngun tố hóa học SGK Tr 42. ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 ngun tố hố học. 2. Kỹ năng: Đọc được tên một ngun tố khi biết kí hiệu hố học và ngược lại. 3. Thái độ: Qua bài học rèn luyện cho HS lòng u thích say mê mơn học. ngun tố dựa vào kí hiệu hóa học. 4 Ngun tố hóa học (tiếp) 7 1. Kiến thức: HS biết được : Khối lượng ngun tử và ngun tử khối. 2. Kỹ năng: Tra bảng tìm được ngun tử khối của một số ngun tố cụ thể. 3. Thái độ: Qua bài học rèn luyện cho HS lòng u thích say mê mơn học. Khái niệm về ngun tử khối và cách so sánh đơn vị khối lượng ngun tử. - Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm - Hình vẽ 1.8 SGK - HS xem lại các kiến thức về NTHH Đơn chất và hợp chất – Phân tử 8 1. Kiến thức: HS biết được : - Các chất (đơn chất và hợp chất) thường tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí. - Đơn chất là những chất do một ngun tố hố học cấu tạo nên. - Hợp chất là những chất được cấu tạo từ hai ngun tố hố học trở lên 2. Kỹ năng: Xác định được trạng thái vật lý của một vài chất cụ thể. Phân biệt một chất là đơn chất hay hợp chất theo thành phần ngun tố tạo nên chất đó. 3. Thái độ: Có thái độ tìm hiểu các chất xung quanh, tạo hứng thú say mê mơn học. - Khái niệm đơn chất và hợp chất - Đặc điểm cấu tạo của đơn chất và hợp chất Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: Hình vẽ: Mơ hình nẫu các chất: Kim loại đồng, khí oxi, khí hidro, nước và muối ăn. HS: ơn lại phần tính chất của bài 2. 5 Đơn chất và hợp chất – phân tử (tiếp) 9 1. Kiến thức: HS biết được : - Phân tử là những hạt đại diện cho chất, gồm một số ngun tử liên kết với nhau và thể hiện các tính chất hố học của chất đó. - Phân tử khối là khối lượng của phân Khái niệm phân tử và phân tử khối Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: Hình vẽ: Mơ hình mẫu các chất: Kim loại đồng, khí oxi, khí hdro, nước và muối ăn. HS: ơn lại phần ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng ngun tử khối của các ngun tử trong phân tử. 2. Kỹ năng: - Quan sát mơ hình, hình ảnh minh hoạ về ba trạng thái của chất. - Tính phân tử khối của một số phân tử đơn chất và hợp chất. 3. Thái độ: Có thái độ tìm hiểu các chất xung quanh, tạo hứng thú say mê mơn học. tính chất của bài 2. Bài thực hành số 2 10 1. Kiến thức: HS biết được : Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm cụ thể: - Sự khuếch tán của các phân tử một chất khí vào trong khơng khí. - Sự khuếch tán của các phân tử thuốc tím hoặc etanol trong nước. 2. Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ, hố chất tiến hành thành cơng, an tồn các thí nghiệm nêu ở trên. - Quan sát, mơ tả hiện tượng, giải thích và rút ra nhận xét về sự chuyển động khuếch tán của một số phân tử chất lỏng, chất khí. - Viết tường trình thí nghiệm. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức cẩn thận tiết kiệm trong học tập và trong thực hành hóa học. - Sự lan tỏa của một chất khí trong khơng khí - Sự lan tỏa của một chất rắn khi tan trong nước - Thực hành - Hoạt động nhóm GV: Chuẩn bị cho mỗi nhóm một bộ thí nghiệm bao gồm: - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm (2 cái) , kẹp gỗ, cốc thủy tinh (2 cái), đũa thủy tinh, đèn cồn, diêm. - Hóa chất: DD amoniac đặc, thuốc tím, q tím, iot, giấy tẩm tinh bột. HS: Mỗi tổ một ít bơng và một chậu nước. 6 Bài luyện tập 1 11 1. Kiến thức: HS biết được : - Học sinh ơn một số khái niệm cơ bản Một số khái niệm cơ bản của Trực quan - Đàm thoại - GV: + Sơ đồ câm, ơ chữ, phiếu học tập. ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 của hóa học như: chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, đơn chất, hợp chất, ngun tử, phân tử, ngun tố hóa học. - Hiểu thêm được ngun tử là gì? Ngun tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào? Đặc điểm của các loại hạt đó. 2. Kỹ năng: - Bước đầu rèn luyện khả năng làm một số bài tập về xác định NTHH dựa vào NTK. - Củng cố tách riêng chất ra khỏi hỗn hợp. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, tỉ mỉ chính xác. hóa học như: chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, đơn chất, hợp chất, ngun tử, phân tử, ngun tố hóa học. Thảo luận nhóm + Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ. HS: Ơn lại các khái niệm cơ bản của mơn hóa. Cơng thức hóa học 12 1. Kiến thức: HS biết được : - Cơng thức hố học (CTHH) biểu diễn thành phần phân tử của chất. - Cơng thức hố học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hố học của một ngun tố (kèm theo số ngun tử nếu có). - Cơng thức hố học của hợp chất gồm kí hiệu của hai hay nhiều ngun tố tạo ra chất, kèm theo số ngun tử của mỗi ngun tố tương ứng. - Cách viết cơng thức hố học đơn chất và hợp chất. - Cơng thức hố học cho biết: Ngun tố nào tạo ra chất, số ngun tử của mỗi ngun tố có trong một phân tử và phân tử khối của chất. 2. Kỹ năng: - Nhận xét cơng thức hố học, rút ra nhận xét về cách viết cơng thức hố học - Cách viết cơng thức hóa học của một chất - Ý nghĩa của cơng thức hóa học Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: Tranh vẽ: Mơ hình tượng trưng của một số mẫu kim loại đồng, khí hidro, khí oxi, nước, muối ăn. HS: Ơn kỹ các khái niệm đơn chất, hợp chất, phân tử. ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 của đơn chất và hợp chất. - Viết được cơng thức hố học của chất cụ thể khi biết tên các ngun tố và số ngun tử của mỗi ngun tố tạo nên một phân tử và ngược lại. - Nêu được ý nghĩa cơng thức hố học của chất cụ thể. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. 7 Hóa trị 13 1. Kiến thức: HS biết được : - Hố trị biểu thị khả năng liên kết của ngun tử của ngun tố này với ngun tử của ngun tố khác hay với nhóm ngun tử khác. - Quy ước: Hố trị của H là I, hố trị của O là II; Hố trị của một ngun tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hố trị của H và O. 2. Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết CTHH 3. Thái độ: Giáo dục tính tốn nhanh, cẩn thận, khẩn trương Khái niệm hóa trị Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ. HS: Kẻ bảng vào vở bài tập Hóa trị (tiếp theo) 14 1. Kiến thức: HS biết được : Quy tắc hố trị: Trong hợp chất 2 ngun tố A x B y thì: a.x = b.y (a, b là hố trị tương ứng của 2 ngun tố A, B) (Quy tắc hóa trị đúng với cả khi A hay B là nhóm ngun tố) 2. Kỹ năng: - Tìm được hố trị của ngun tố hoặc nhóm ngun tử theo cơng thức hố học cụ thể. - Lập được cơng thức hố học của hợp Cách lập cơng thức hóa học của một chất dựa vào hóa trị Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: - Bộ bìa để tổ chức trò chơi lập CTHH - Phiếu học tập. HS: Bảng nhóm. ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 chất khi biết hố trị của hai ngun tố hố học hoặc ngun tố và nhóm ngun tử tạo nên chất. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. 8 Bài luyện tập 2 15 1. Kiến thức: Củng cố, hệ thống các kiến thức đã học về : cơng thức của đơn chất và hợp chất, cách lập CTHH, cách tính PTK, bài tập xác định hóa trị của 1 ngun tố. 2. Kỹ năng: Rèn luyện khả năng làm bài tập XĐ NTHH. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. - Cơng thức của đơn chất và hợp chất. - Cách lập CTHH, cách tính PTK. - Cách xác định hóa trị của 1 ngun tố. Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: Phiếu học tập., bảng phụ. HS: Ơn các kiến thức: CTHH, ý nghĩa của CTHH, hóa trị, qui tắc hóa trị. Kiểm tra một tiết 16 1. Kiến thức: - Đánh giá việc tiếp thu của học sinh ở chương I chất - ngun tử - phân tử. - GV đánh giá lại chất lượng dạy của mình. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng trình bày bài, làm bài của HS. 3. Thái độ: Sự nghiêm túc, tính thật thà , nhanh nhẹn trong kiểm tra, thi cử. Tổng hợp các kiến thức chương I : Chất - Ngun tử - Phân tử. Kiểm tra viết. GV: Đề in sẵn. HS: Ơn tập nội dung kiến thức chương I 9 Sự biến đổi chất 17 1. Kiến thức: HS biết được : - Hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó khơng có sự biến đổi chất này thành chất khác. - Hiện tượng hố học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này thành chất khác. 2. Kỹ năng: - Quan sát được một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng vật lí - Khái niệm về hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học - Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hố học. Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: - Hóa chất: Bột sắt, S, đường, nước, NaCl - Dụng cụ: Đèn cồn, nam châm, kẹp gỗ, kiềng đun, ống nghiệm, cốc thủy tinh. HS: Xem trước bài mới ở nhà. ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 và hiện tượng hố học. - Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hố học. 3. Thái độ: Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng u thích say mê mơn học. Phản ứng hóa học 18 1. Kiến thức: HS biết được : Phản ứng hố học là q trình biến đổi chất này thành chất khác. 2. Kỹ năng: - Viết được phương trình hố học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hố học. - Xác định được chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm (chất tạo thành). 3. Thái độ: Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng u thích say mê mơn học. Khái niệm về phản ứng hóa học (sự biến đổi chất và sự thay đổi liên kết giữa các ngun tử) Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: - Hình vẽ sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và oxi tạo ra nước - Bảng phụ. HS: Học bài và chuẩn bị bài, kẻ bảng vào vở. 10 Phản ứng hóa học (tt) 19 1. Kiến thức: HS biết được : - Để xảy ra phản ứng hố học, các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác. - Để nhận biết có phản ứng hố học xảy ra, dựa vào một số dấu hiệu có chất mới tạo thành mà ta quan sát được như thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thốt ra… 2. Kỹ năng: Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng hố học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hố học xảy ra. 3. Thái độ: Nghiêm túc tìm tòi, giáo dục lòng u thích say mê mơn học. Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra và dấu hiệu để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra. Thực hành Quan sát , hoạt động nhóm. GV: - Chuẩn bị thí nghiệm cho 4 nhóm HS mỗi nhóm bao gồm: - Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, mi sắt. - Hóa chất: Zn hoặc Al, dd HCl, P đỏ, dd Na 2 SO 4 , dd BaCl 2 , dd CuSO 4 - Bảng phụ ghi đề bài luyện tập 1, 2 HS: Học bài và chuẩn bị bài. Bài thực 20 1. Kiến thức: HS biết được : - Phân biệt hiện Thực hành GV: Chuẩn bị cho 4 ST đồng nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 hành số 3 Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm: - Hiện tượng vật lí: sự thay đổi trạng thái của nước. - Hiện tượng hố học: đá vơi sủi bọt trong axit, đường bị hố than. 2. Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ, hố chất để tiến hành được thành cơng, an tồn các thí nghiệm nêu trên. - Quan sát, mơ tả, giải thích được các hiện tượng hố học. - Viết tường trình hố học. 3. Thái độ: Giáo dục lòng u mơn học, ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cẩn thận trong thực hành và học tập hóa học. tượng vật lí và hiện tượng hóa học - Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra và dấu hiệu để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra. Quan sát , hoạt động nhóm. nhóm mỗi nhóm một bộ thí nghiệm sau: - Dụng cụ: Giá thí nghiệm, ống thủy tinh, ống hút, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn. - Hóa chất: dd Na 2 CO 3 , dd nước vơi trong HS: Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập 11 Định luật bảo tồn khối lượng 21 1. Kiến thức: HS biết được : Hiểu được: Trong một phản ứng hố học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm. 2. Kỹ năng: - Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo tồn khối lượng các chất trong phản ứng hố học. - Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể. - Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại. 3. Thái độ: Giáo dục lòng u mơn học. - Nội dung định luật bảo tồn khối lượng - Vận dụng định luật trong tính tốn Trực quan - Đàm thoại - Thảo luận nhóm GV: - Dụng cụ: Cân, 2 cốc thủy tinh. - Hóa chất: dd BaCl 2 , dd Na 2 SO 4 - Tranh vẽ: sơ đồ tượng trưng cho PTHH giữa khí oxi và hiđro - Bảng phụ HS: Học và chuẩn bị bài mới. Phương 22 1. Kiến thức: HS biết được : Biết cách lập Trực quan - GV: Tranh vẽ trang ST đồng nghiệp . nghiệp Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 trình hóa học - Phương trình hố học biểu diễn phản ứng hố học. - Các bước lập phương trình hố học. . Kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 8 Năm học : 2010-2011 VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN HOA LĨP 8 Tuần Tên chương/bà i Tiết Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÓA LỚP 8, KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÓA LỚP 8, KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÓA LỚP 8

Bình luận về tài liệu ke-hoach-day-hoc-hoa-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP