đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1

Charles Ergen
Charles Ergen(11613 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 57
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 15:10

Mô tả: ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 1/Hoà tan hoàn toàn 1,45gam hỗn hợp Zn, Mg, Fe vào dd HCl dư thấy thoát ra 0,896 lít H 2 (đktc). Cô cạn dd được m gam muối khan. Tính giá trị m 2/Hỗn hợp chứa Fe, FeO, Fe 2 O 3 . Nếu hoà tan a gam hỗn hợp bằng HCl dư thì lượng H 2 thoát ra bằng 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp bằng H 2 nóng, dư thì thu được 1 lượng nước bằng 21,15% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Xác định %mỗi chất trong hỗn hợp 3/Nung nóng 1,32a gam hỗn hợp Mg(OH) 2 và Fe(OH) 2 trong không khí đến lượng không đổi nhận được chất rắn có khối lương bằng a gam. Tính % lượng mỗi oxit tạo ra? 4/Hoà tan 3,82gam hỗn hợp 2 muối sunfat kim loại Avà B có hoá trị I và II tương ứng vào nước thành dd rồi them 1 lượng vừa đủ BaCl 2 thấy tách ra 6,99 gam kết tủa -Lọc bỏ kết tủa, lấy nước lọc đem cô cạn thu được bao nhiêu gam muối khan ? -Tìm công thức 2 muối và khối lượng mỗi muối biết Avà B có vị trí ở cùng chu kì trong bảng tuần hoàn 5/Hấp thụ hoàn toàn 5,376lít khí CO 2 (đktc) vào 5 lít dung dịch Ba(OH) 2 thu được 31,52 gam kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH) 2 6/Nung nóng 11,6 gam một oxit sắt bằng khí CO dư đến hoàn toàn thu được Fe nguyên chất và lượng khí được hấp thụ bởi dung dịch Ca(OH) 2 dư tách ra 20 gam kết tủa. Tìm công thức hoá học của oxit sắt ? . ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 1/ Hoà tan hoàn toàn 1, 45gam hỗn hợp Zn, Mg, Fe vào dd HCl dư thấy thoát ra 0, 896 lít H 2 (đktc). Cô cạn dd. lượng H 2 thoát ra bằng 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp bằng H 2 nóng, dư thì thu được 1 lượng nước bằng 21, 15% lượng hỗn hợp đem

— Xem thêm —

Xem thêm: đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1, đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1, đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hsg-hoa-9-so-1

Đăng ký

Generate time = 0.25267601013184 s. Memory usage = 18.53 MB