đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1

1 75 0
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 15:10

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 1/Hoà tan hoàn toàn 1,45gam hỗn hợp Zn, Mg, Fe vào dd HCl dư thấy thoát ra 0,896 lít H 2 (đktc). Cô cạn dd được m gam muối khan. Tính giá trị m 2/Hỗn hợp chứa Fe, FeO, Fe 2 O 3 . Nếu hoà tan a gam hỗn hợp bằng HCl dư thì lượng H 2 thoát ra bằng 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp bằng H 2 nóng, dư thì thu được 1 lượng nước bằng 21,15% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Xác định %mỗi chất trong hỗn hợp 3/Nung nóng 1,32a gam hỗn hợp Mg(OH) 2 và Fe(OH) 2 trong không khí đến lượng không đổi nhận được chất rắn có khối lương bằng a gam. Tính % lượng mỗi oxit tạo ra? 4/Hoà tan 3,82gam hỗn hợp 2 muối sunfat kim loại Avà B có hoá trị I và II tương ứng vào nước thành dd rồi them 1 lượng vừa đủ BaCl 2 thấy tách ra 6,99 gam kết tủa -Lọc bỏ kết tủa, lấy nước lọc đem cô cạn thu được bao nhiêu gam muối khan ? -Tìm công thức 2 muối và khối lượng mỗi muối biết Avà B có vị trí ở cùng chu kì trong bảng tuần hoàn 5/Hấp thụ hoàn toàn 5,376lít khí CO 2 (đktc) vào 5 lít dung dịch Ba(OH) 2 thu được 31,52 gam kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH) 2 6/Nung nóng 11,6 gam một oxit sắt bằng khí CO dư đến hoàn toàn thu được Fe nguyên chất và lượng khí được hấp thụ bởi dung dịch Ca(OH) 2 dư tách ra 20 gam kết tủa. Tìm công thức hoá học của oxit sắt ? . ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 1/ Hoà tan hoàn toàn 1, 45gam hỗn hợp Zn, Mg, Fe vào dd HCl dư thấy thoát ra 0, 896 lít H 2 (đktc). Cô cạn dd. lượng H 2 thoát ra bằng 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp bằng H 2 nóng, dư thì thu được 1 lượng nước bằng 21, 15% lượng hỗn hợp đem
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1, đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1, đề kiểm tra HSG hóa 9 số 1

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hsg-hoa-9-so-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP