dia ly 10. bai 12 khi ap va gio

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11610 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 191
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 14:10

Mô tả: Së gd- ®t th¸I nguyªn tr­êng thpt nguyÔn huÖ - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - Gsth: bïi v¡n cõ Gi¸o ¸n líp 10 M«n: ®Þa lÝ Bµi 12: Bµi 12: sù ph©n bè c¸c lo¹i khÝ ¸p. sù ph©n bè c¸c lo¹i khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnh mét sè lo¹i giã chÝnh I.sự phân bố khí áp I.sự phân bố khí áp  Khí áp là gì? Khí áp là sức nép của không khí xuống mặt đất 1. Ph©n bè khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt Quan sát hình, em hãy cho biết đặc điểm phân bố của khí áp? - Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp xích đạo. Các đai khí áp phân bố không liên tục, do sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương. 2. Nguyên nhân thay đổi khí áp a. Khí áp thay đổi theo độ cao: càng lên cao không khí loãng, sức nén càng nhỏ nên khí áp hạ b. Khí áp thay đổi theo nhiệt độ - Nhiệt độ tăng không khí nở, tỉ trọng giảm nên khí áp hạ - Nhiệt độ giảm, không khi co lại, tỉ trọng tăng, nên khí áp tăng c. Khí áp thay đổi theo độ ẩm - Độ ẩm cao khí áp giảm - Đổ ẩm thấp khí áp tăng T T Tên gió Nguồn gốc Phạm vi Hướng gió Mùa hoạt động Tính chất 1 Gió tây ôn đới 2 Gió mậu dịch 3 Gió mùa 4 Gió biển, gió đất 5 Gió fơn Các nhóm hãy tim hiểu về các loại gió theo phiếu hoc tập sau: 1. Gió Tây ôn đới (nhóm 1) 2. Gió mậu dịch (Nhóm 2) 2. Gió mậu dịch (Nhóm 2) 2. Gió mùa (Nhóm 3) 2. Gió mùa (Nhóm 3) 1. Gió đất, gió biển (nhóm 4) 1. Gió đất, gió biển (nhóm 4) . -    - - - - - - - - - - - - Gsth: bïi v¡n cõ Gi¸o ¸n líp 10 M«n: ®Þa lÝ Bµi 12: Bµi 12: sù ph©n bè c¸c lo¹i khÝ ¸p. sù ph©n bè c¸c lo¹i khÝ ¸p. mét. Nhiệt độ tăng không khí nở, tỉ trọng giảm nên khí áp hạ - Nhiệt độ giảm, không khi co lại, tỉ trọng tăng, nên khí áp tăng c. Khí áp thay đổi theo độ ẩm - Độ

— Xem thêm —

Xem thêm: dia ly 10. bai 12 khi ap va gio, dia ly 10. bai 12 khi ap va gio, dia ly 10. bai 12 khi ap va gio

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu dia-ly-10-bai-12-khi-ap-va-gio

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.16006922721863 s. Memory usage = 18.57 MB