giao an chao co

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(11692 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 343
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 33 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 14:10

Mô tả: Thứ hai ngày 7 tháng 09 năm 2009 Tuần 2 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổn định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Hớng dẫn nề nếp cách điểm số báo cáo cho các chi đội và lớp nhi đồng: Làm mẫu: Các chi đội khối 4-5 thao tác trớc các em lớp trởng các lớp 1-2-3 quan sát Thức hành: Chi đội trởng, lớp trởng từng lớp lên tập báo cáo sĩ số đơn vị mình. - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 + Thông báo thành lập và tập huấn đội ngũ anh chị phụ trách sao. Thời gian: Chiều thứ 4 +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp, khăn quàng, mũ đầy đủ. Thay mũ Ca nô xanh bằng mũ trắng. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Duy trì hoạt động giữa giờ: Học bài thể dục Tập bài thể dục buổi sáng - Quy định các nề nếp bắt buộc +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 1 Thứ hai ngày 14 tháng 09 năm 2009 Tuần 3 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết các hoạt động của tuần 2: GVCN Lớp 5B - Phơng hớng kế hoạch tuần 3 TPT.- Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 5B lên nhận xét tuần 2 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Kiểm tra nề nếp t trang đội viên 2 chi đội Nhắc nhở thực hiện tốt - Phơng hớng kế hoạch tuần 3 +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra thể dục, khăn quàng, mũ đầy đủ. Thay mũ Ca nô xanh bằng mũ trắng. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Tiếp tục ôn lại các động tác của bài thể dục - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Tiến hành kiểm tra các động tác thể dục theo từng đơn vị lớp. - Hớng dẫn sinh hoạt sao nhi đồng mãu tại lớp 2A. thành lập đội TTMN và đội XKCTĐ. - Đại hội chi đội mẫu chi đội 5A - Duy trì hoạt động giữa giờ. +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 2 Thứ hai ngày 21 tháng 09 năm 2009 Tuần 4 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết các hoạt động của tuần 3: GVCN lớp trực tuần: 5C - Phơng hớng kế hoạch tuần 4 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 5C lên nhận xét tuần 2 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Phơng hớng kế hoạch tuần 4 +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra thể dục, khăn quàng, mũ đầy đủ. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Tiếp tục ôn lại các động tác của bài thể dục - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Tiến hành kiểm tra các động tác thể dục của các lớp chua đạt y/c kiểm tra ở tuần trớc - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Sinh hoạt chi đội mẫu chi đội 5B - Duy trì hoạt động giữa giờ. - Kiểm tra trang trí lớp học. Họp BCH liên đội. - Xây dựng bộ hồ sơ đội - Làm lễ công nhận đội nhi đồng cho 5 lớp 1. +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 3 Thứ hai ngày 28 tháng 09 năm 2009 Tuần 5 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 4/ tháng 9: GVCN Lớp trực tuần: 5D - Phơng hớng kế hoạch tuần 1/ tháng 10: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 5D lên nhận xét tuần 1/tháng 10 X loại GVCN 7 h 35 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 40 / + Phơng hớng kế hoạch tuần 1/tháng10 Duy trì tốt các nề nếp hoạt động của liên đội - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công - Kiểm tra t trang đội viên. - Kiểm tra hoàn chỉnh bài thể dục buổi sáng. - Đại hội liên đội. - Tập huấn PT sao NĐ. - Bổ sung trang trí lớp học. - Học bài múa hát tập thể +, Các hoạt động khác: - Tiến hành kiểm tra các động tác thể dục theo từng đơn vị lớp - Duy trì hoạt động giữa giờ. - Kiểm tra trang trí lớp học. +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 4 Thứ hai ngày 05 tháng 10 năm 2009 Tuần 6 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết các hoạt động của tuần 1 tháng 10: GVCN lớp trực tuần: 4A - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 4A lên nhận xét tuần 1 tháng 10 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 tháng +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra thể dục, khăn quàng, mũ đầy đủ. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Tiếp tục ôn lại các động tác của bài thể dục - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Nhắc nhở thời gian học mùa đông - Tiếp tục học các bài múa mới - Triển khai thi chuyên hiệu: An toàn giao thông- Hạng 3 - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Tập huấn 3 bài trống theo quy định - Duy trì hoạt động giữa giờ. - Kiểm tra vệ sinh học đờng . +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 5 Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tuần 7 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Đón chủ đề năm học 2009- 2010 - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. 1- Đón chủ đề năm học +. ổn định tổ chức: (LĐT) +. Chào cờ: (LĐT). +. Tuyên bố lý do: (TPT). +. Phát động chủ để năm học: (Hiệu trởng). +. Chao chủ đề cho TPT: (Hiệu trởng) +. Phát động chơng trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học: 2008- 2009: (TPT). +. Chao chủ đề năm học cho LĐT: (TPT) +. Đọc quyết tâm th: (LĐT). 2- Phơng hớng hoạt động trong tuần 3. - Tiếp tục học múa hát tập thể. - đăng kí thi đua. - Phát động kế hoạch nhỏ. - Xây dựng lịch mợnk sách truyện tại th viện ==================================== Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tuần 8 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 3/T10. Lớp trực tuần và GVCN lớp 4C 6 - Phơng hớng kế hoạch tuần 4 tháng 10 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 4C lên nhận xét tuần 3 tháng 10 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 4 tháng10 - Tiếp tục học các bài hát múa tập thể. - Dự sinh hoạt chi đôị 4C. - Đăng kí cam kết thực hiện An toàn giao thông. - Tập huấn BCH các chi đội - Phát động phong trào 20/11. - Họp BCH liên chi đội - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Nhắc nhở thời gian học mùa đông - Triển khai thi chuyên hiệu: An toàn giao thông- Hạng 3 +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ). TPT TPT ------------------------------------------------------------------------------ Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tuần 9 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 4/ tháng 10: GVCN Lớp trực tuần: 3A - Phơng hớng kế hoạch tuần 5/ tháng 10: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. 7 Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 3A lên nhận xét tuần 4 tháng 10 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 5 tháng10 - Tiếp tục chơng trình xổ số học tập. - Phát động phong trào tuần học tốt. - Phát động hội thi văn nghệ . - Phát động hội thi báo vẽ. - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Nhắc nhở nề nếp thi đua +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ). TPT TPT ------------------------------------------------------------ Thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2009 Tuần 10 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 5/ tháng 10: GVCN Lớp trực tuần: 3B - Phơng hớng kế hoạch tuần 1/ tháng 11: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 3B lên nhận xét tuần 5 tháng 10 X loại 8 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 1 tháng11 - Tập huấn phụ trách sao tháng 11. - Tiếp tục chơng trình xổ số học tập. - Tiếp tục phát động phong trào tuần học tốt. - Tiếp tục phát động hội thi văn nghệ. - Tiếp tục phát động hội thi báo vẽ. - Triển khai thi chuyên hiệu: Nghệ sỹ nhỏ tuổi hạng 3 - Triển khai hội thi: Em yêu nghệ thuật Khối 4-5 và hội thi: CLB Búp măng xinh Khối 1-2 - Phát động mua tăm từ thiện. - Dạy 2 bài múa tập thể mới +, Kết thúc buổi lễ. (Nhận xét buổi chào cờ ). TPT TPT Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009 Tuần 11 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 1/ tháng 11: GVCN Lớp trực tuần: 3C - Phơng hớng kế hoạch tuần 2/ tháng 11: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 3C lên nhận xét tuần 1 tháng 11 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 2 tháng11 - Hội thi CLB: Búp măng xinh khối 1- 2 - Hội thi văn nghệ- Cấp liên đội - Hội thi: Em yêu nghệ thuật khối 4- 5 TPT 9 - Chấm báo vẽ. - Kiểm tra nề nếp và trang trí lớp học ở cả 3 khu - Tiếp tục phát động mua tăm từ thiện. - Ôn lại 2 bài múa tập thể mới - Tiếp tục chơng trình xổ số học tập. - Tiếp tục phát động phong trào tuần học tốt +, Kết thúc buổi lễ. (Nhận xét buổi chào cờ ). TPT Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Tuần 12 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 2/ tháng 11: GVCN Lớp trực tuần: 2A - Phơng hớng kế hoạch tuần 3/ tháng 11: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 2A lên nhận xét tuần 2 tháng 11 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 3 tháng11 - Tổng hợp kết quả chơng trình xổ số học tập - Tổng hợp giải thởng các hội thi - Mít tinh trào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/211 - Họp BCH liên, chi đội - Triển khai 2bài múa hát tập thể - Dự sinh hoạt chi đội 5B - Phát động phong trào thi đua tháng 12. TPT 10 . Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Nhắc nhở thời gian học mùa đông - Triển khai thi chuyên hiệu: An toàn giao thông- Hạng 3 +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét. tra t trang đội viên - Tiếp tục triển khai bài thể dục nhịp điệu với hoa bông. - Tập huấn Phụ trách sao nhi đồng. - Tổng kết hội thi vẽ tranh Anh bộ đội

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an chao co, giao an chao co, giao an chao co

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-chao-co

Đăng ký

Generate time = 0.15448212623596 s. Memory usage = 18.57 MB