giao an chao co

33 382 0
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 14:10

Thứ hai ngày 7 tháng 09 năm 2009 Tuần 2 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổn định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Hớng dẫn nề nếp cách điểm số báo cáo cho các chi đội và lớp nhi đồng: Làm mẫu: Các chi đội khối 4-5 thao tác trớc các em lớp trởng các lớp 1-2-3 quan sát Thức hành: Chi đội trởng, lớp trởng từng lớp lên tập báo cáo sĩ số đơn vị mình. - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 + Thông báo thành lập và tập huấn đội ngũ anh chị phụ trách sao. Thời gian: Chiều thứ 4 +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp, khăn quàng, mũ đầy đủ. Thay mũ Ca nô xanh bằng mũ trắng. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Duy trì hoạt động giữa giờ: Học bài thể dục Tập bài thể dục buổi sáng - Quy định các nề nếp bắt buộc +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 1 Thứ hai ngày 14 tháng 09 năm 2009 Tuần 3 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết các hoạt động của tuần 2: GVCN Lớp 5B - Phơng hớng kế hoạch tuần 3 TPT.- Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 5B lên nhận xét tuần 2 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Kiểm tra nề nếp t trang đội viên 2 chi đội Nhắc nhở thực hiện tốt - Phơng hớng kế hoạch tuần 3 +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra thể dục, khăn quàng, mũ đầy đủ. Thay mũ Ca nô xanh bằng mũ trắng. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Tiếp tục ôn lại các động tác của bài thể dục - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Tiến hành kiểm tra các động tác thể dục theo từng đơn vị lớp. - Hớng dẫn sinh hoạt sao nhi đồng mãu tại lớp 2A. thành lập đội TTMN và đội XKCTĐ. - Đại hội chi đội mẫu chi đội 5A - Duy trì hoạt động giữa giờ. +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 2 Thứ hai ngày 21 tháng 09 năm 2009 Tuần 4 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết các hoạt động của tuần 3: GVCN lớp trực tuần: 5C - Phơng hớng kế hoạch tuần 4 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 5C lên nhận xét tuần 2 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Phơng hớng kế hoạch tuần 4 +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra thể dục, khăn quàng, mũ đầy đủ. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Tiếp tục ôn lại các động tác của bài thể dục - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Tiến hành kiểm tra các động tác thể dục của các lớp chua đạt y/c kiểm tra ở tuần trớc - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Sinh hoạt chi đội mẫu chi đội 5B - Duy trì hoạt động giữa giờ. - Kiểm tra trang trí lớp học. Họp BCH liên đội. - Xây dựng bộ hồ sơ đội - Làm lễ công nhận đội nhi đồng cho 5 lớp 1. +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 3 Thứ hai ngày 28 tháng 09 năm 2009 Tuần 5 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 4/ tháng 9: GVCN Lớp trực tuần: 5D - Phơng hớng kế hoạch tuần 1/ tháng 10: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 5D lên nhận xét tuần 1/tháng 10 X loại GVCN 7 h 35 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 40 / + Phơng hớng kế hoạch tuần 1/tháng10 Duy trì tốt các nề nếp hoạt động của liên đội - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công - Kiểm tra t trang đội viên. - Kiểm tra hoàn chỉnh bài thể dục buổi sáng. - Đại hội liên đội. - Tập huấn PT sao NĐ. - Bổ sung trang trí lớp học. - Học bài múa hát tập thể +, Các hoạt động khác: - Tiến hành kiểm tra các động tác thể dục theo từng đơn vị lớp - Duy trì hoạt động giữa giờ. - Kiểm tra trang trí lớp học. +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 4 Thứ hai ngày 05 tháng 10 năm 2009 Tuần 6 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết các hoạt động của tuần 1 tháng 10: GVCN lớp trực tuần: 4A - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 4A lên nhận xét tuần 1 tháng 10 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 tháng +, Về nề nếp: - Duy trì tốt nề nếp đi học đúng giờ, xếp hàng ra thể dục, khăn quàng, mũ đầy đủ. - Để xe gọn gàng đúng quy định. - Tiếp tục ôn lại các động tác của bài thể dục - Vệ sinh gọn gàng đúng quy định khu vực đợc phân công Học sinh ngoan ngoãn lễ phép với Thầy cô giáo và ngời trên. +, Các hoạt động khác: - Nhắc nhở thời gian học mùa đông - Tiếp tục học các bài múa mới - Triển khai thi chuyên hiệu: An toàn giao thông- Hạng 3 - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Tập huấn 3 bài trống theo quy định - Duy trì hoạt động giữa giờ. - Kiểm tra vệ sinh học đờng . +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ) TPT TPT 5 Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tuần 7 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Đón chủ đề năm học 2009- 2010 - Phơng hớng kế hoạch tuần 2 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. 1- Đón chủ đề năm học +. ổn định tổ chức: (LĐT) +. Chào cờ: (LĐT). +. Tuyên bố lý do: (TPT). +. Phát động chủ để năm học: (Hiệu trởng). +. Chao chủ đề cho TPT: (Hiệu trởng) +. Phát động chơng trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học: 2008- 2009: (TPT). +. Chao chủ đề năm học cho LĐT: (TPT) +. Đọc quyết tâm th: (LĐT). 2- Phơng hớng hoạt động trong tuần 3. - Tiếp tục học múa hát tập thể. - đăng kí thi đua. - Phát động kế hoạch nhỏ. - Xây dựng lịch mợnk sách truyện tại th viện ==================================== Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tuần 8 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 3/T10. Lớp trực tuần và GVCN lớp 4C 6 - Phơng hớng kế hoạch tuần 4 tháng 10 TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5, Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 4C lên nhận xét tuần 3 tháng 10 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 4 tháng10 - Tiếp tục học các bài hát múa tập thể. - Dự sinh hoạt chi đôị 4C. - Đăng kí cam kết thực hiện An toàn giao thông. - Tập huấn BCH các chi đội - Phát động phong trào 20/11. - Họp BCH liên chi đội - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Nhắc nhở thời gian học mùa đông - Triển khai thi chuyên hiệu: An toàn giao thông- Hạng 3 +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ). TPT TPT ------------------------------------------------------------------------------ Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tuần 9 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 4/ tháng 10: GVCN Lớp trực tuần: 3A - Phơng hớng kế hoạch tuần 5/ tháng 10: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống, cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. 7 Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 3A lên nhận xét tuần 4 tháng 10 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 5 tháng10 - Tiếp tục chơng trình xổ số học tập. - Phát động phong trào tuần học tốt. - Phát động hội thi văn nghệ . - Phát động hội thi báo vẽ. - Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Nhắc nhở nề nếp thi đua +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét buổi chào cờ ). TPT TPT ------------------------------------------------------------ Thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2009 Tuần 10 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 5/ tháng 10: GVCN Lớp trực tuần: 3B - Phơng hớng kế hoạch tuần 1/ tháng 11: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 3B lên nhận xét tuần 5 tháng 10 X loại 8 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 1 tháng11 - Tập huấn phụ trách sao tháng 11. - Tiếp tục chơng trình xổ số học tập. - Tiếp tục phát động phong trào tuần học tốt. - Tiếp tục phát động hội thi văn nghệ. - Tiếp tục phát động hội thi báo vẽ. - Triển khai thi chuyên hiệu: Nghệ sỹ nhỏ tuổi hạng 3 - Triển khai hội thi: Em yêu nghệ thuật Khối 4-5 và hội thi: CLB Búp măng xinh Khối 1-2 - Phát động mua tăm từ thiện. - Dạy 2 bài múa tập thể mới +, Kết thúc buổi lễ. (Nhận xét buổi chào cờ ). TPT TPT Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009 Tuần 11 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 1/ tháng 11: GVCN Lớp trực tuần: 3C - Phơng hớng kế hoạch tuần 2/ tháng 11: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 3C lên nhận xét tuần 1 tháng 11 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 2 tháng11 - Hội thi CLB: Búp măng xinh khối 1- 2 - Hội thi văn nghệ- Cấp liên đội - Hội thi: Em yêu nghệ thuật khối 4- 5 TPT 9 - Chấm báo vẽ. - Kiểm tra nề nếp và trang trí lớp học ở cả 3 khu - Tiếp tục phát động mua tăm từ thiện. - Ôn lại 2 bài múa tập thể mới - Tiếp tục chơng trình xổ số học tập. - Tiếp tục phát động phong trào tuần học tốt +, Kết thúc buổi lễ. (Nhận xét buổi chào cờ ). TPT Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Tuần 12 Chào cờ. 1, Thời gian: - Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 55 phút. 2, Địa điểm: Tại sân trờng. 3, Thành phần: Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh toàn Liên đội, TPT đội 4, Chuẩn bị nội dung - Sơ kết hoạt động tuần 2/ tháng 11: GVCN Lớp trực tuần: 2A - Phơng hớng kế hoạch tuần 3/ tháng 11: TPT. Chuẩn bị cơ sở vật chất: - Trống , cờ Đội, tăng âm, loa, mic. 5. Tiến trình thực hiện. Thời gian Nội dung Hình thức Thực hiên 7 h 15 / - ổ định tổ chức kiểm diện sĩ số Đ hành LĐT 7 h 20 / - Chào cờ Nghi lễ LĐT 7 h 25 / - Lớp trực tuần: 2A lên nhận xét tuần 2 tháng 11 X loại 7 h 30 / - ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng BGH 7 h 35 / +. Phơng hớng kế hoạch tuần 3 tháng11 - Tổng hợp kết quả chơng trình xổ số học tập - Tổng hợp giải thởng các hội thi - Mít tinh trào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/211 - Họp BCH liên, chi đội - Triển khai 2bài múa hát tập thể - Dự sinh hoạt chi đội 5B - Phát động phong trào thi đua tháng 12. TPT 10 . Sinh hoạt sao nhi đồng theo lịch - Nhắc nhở thời gian học mùa đông - Triển khai thi chuyên hiệu: An toàn giao thông- Hạng 3 +, Kết thúc buổi lễ. ( Nhận xét. tra t trang đội viên - Tiếp tục triển khai bài thể dục nhịp điệu với hoa bông. - Tập huấn Phụ trách sao nhi đồng. - Tổng kết hội thi vẽ tranh Anh bộ đội
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an chao co, giao an chao co, giao an chao co

Bình luận về tài liệu giao-an-chao-co

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP