Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

5 287 5 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 12:10

Tuần 10,11,12 Kỹ thuật Tiết 10,11,12 Bài 6: khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột (3 tiết) I -Mục tiêu: - H biết cách gấp mép vải và khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha. - Gấp đợc mép vải và khâu viền đợc đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha đúng quy trình ,đúng kỹ thuật . - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II -Đồ dùng dạy học : 1/ Giáo viên: -Tranh qui trình khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Mẫu đờng khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Một số sản phẩm :quần ,áo ,vỏ gối,túi xách tay, -Vật liệu và dụng cụ : + Một mảnh vải :20cm x 30 cm + Len, kim khâu len, kéo, thớc, phấn . 2/ Học sinh: -1 mảnh vải 10 cm x 15 cm -Kim khâu , chỉ khâu, -Thớc kẻ, bút chì, kéo -1 tờ giấy kẻ ô ly III- Các hoạt động dạy học A. Kiểm tra (1-2) - Kiểm tra đồ dùng của HS B. Dạy bài mới Tiết 1 1/ Hoạt động 1: G hớng dẫn H quan sát và nhận xét mẫu(5-6) -G giới thiệu mẫu và hs quan sát. -H quan sát -Nhận xét đờng gấp mép vải và đờng khâu viền trên mẫu ? -Mép vải đợc gấp 2 lần .Đờng gấp mép ở mặt trái của mảnh vải và đợc khâu bằng mũi khâu đột tha .Đờng khâu thực hiện ở mặt phải mảnh vải . -G nhận xét và tóm tắt đặc điểm khâu viền gấp mép vải . 2/ Hoạt động 2: G hớng dẫn thao tác kỹ thuật(15-18) -G Hớng dẫn H quan sát H1,H2,H3 H4/24-25 -H quan sát -Nêu các bớc thực hiện ? -3 Bớc : +B1:Gấp mép vải +B2:Khâu lợc đờng gấp mép vải +B3:Khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -Đọc ND mục 1 và kết hợp quan sát H1,H2a,2b/24 -Em hãu nêu cách gấp mép vải ? -Vạch 2 đờng dấu . +Gấp mép vải lần 1 theo đờng vạch dấu thứ nhất. +Gấp mép vải lần 2 theo đờng vạch dấu thứ hai. -Lu ý :Kẻ đờng dấu thứ nhất cách mép vải 1cm ,kẻ đờng dấu thứ hai cách đờng dấu thứ nhất là 2cm . -H lên bảng thực hiện kẻ 2 đờng vạch dấu . -H thực hiện thao tác gấp mép vải -G nhận xét -G thao tác lần lợt từng thao tác cho H quan sát -Lu ý : +Khi gấp mép vải ,mặt phải mảnh vải ở dới . +Gấp theo đúng đờng vạch dấu theo chiều lật mặt phải vải sang mặt trái của vải . +Sau mỗi lần gấp mép vải cần miết kĩ đờng gấp .Chú y gấp cuộn đờng gấp thứ nhất vào trong đờng gấp thứ hai . -Quan sát H3,H4/25 -Hãy nêu cách khâu lợc đờng gấp mép vải ? -Khâu lợc bằng mũi khâu thờng mũi khâu dài . -H thao tác khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -G nhận xét chung và hớng dẫn thao tác khâu lợc ,khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -H nêu ghi nhớ /25 -G kiểm tra sự chuẩn bị của H -H thực hành vạch dấu ,gấp mép vải theo đ- ờng vạch dấu . -G quan sát và giúp đỡ H. Tiết 2,3 3/Hoạt động 3 :H thực hành khâu viền đờng gấp mép vải(73-76) -H nêu lại ghi nhớ /25 -G nêu lại các bớc : + B1:Gấp mép vải + B2:Khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -G nêu lu ý : +Kẻ đờng vạch dấu +khi gấp mép vải ,mặt phải ở dới +Sau mỗi lần gấp mép vải phải miết kĩ đờng gấp . +Có thể khâu viền đờng gấp mép bằng mũi khâu đột tha . -Kiểm tra lại sự chuẩn bị của H. -H thực hành gấp mép vải và khâu viền đờng gấp mép bằng mũi khâu đột ( 50-55 ) -G quan sát ,uốn nắn thao tác cha đúng hoặc chỉ dẫn thêm cho những H còn lúng túng . 4 Hoạt động 4: Đánh giákết quả học tập của H(5-6) -G tổ chức cho H trng bày sản phẩm -H trng bày sản phẩm - G nêu các tiêu chuẩn đánh giá: + Gấp đợc mép vải . + Khâu viền đợc đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . + Mũi khâu tơng đối đều thẳng ,không bị dúm. + Hoàn thành đúng thời gian quy định - H đánh giá sản phẩm của bạn . - G đánh giá sản phẩm H C- Nhận xét , dặn dò(1-2) - Nhận xét : + Sự chuẩn bị . + Tinh thần học tập. + Kết quả thực hành. - Dặn dò: Một mảnh vải, kim khâu, chỉ khâu, bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy ô li . 10,11,12 Bài 6: khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột (3 tiết) I -Mục tiêu: - H biết cách gấp mép vải và khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Giáo viên: -Tranh qui trình khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Mẫu đờng khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Một số sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa, Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa, Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

Bình luận về tài liệu bai-6-khau-vien-duong-gap-mep-vai-bang-mui-khau-dot-thua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP