Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11650 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 271
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 12:10

Mô tả: Tuần 10,11,12 Kỹ thuật Tiết 10,11,12 Bài 6: khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột (3 tiết) I -Mục tiêu: - H biết cách gấp mép vải và khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha. - Gấp đợc mép vải và khâu viền đợc đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha đúng quy trình ,đúng kỹ thuật . - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II -Đồ dùng dạy học : 1/ Giáo viên: -Tranh qui trình khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Mẫu đờng khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Một số sản phẩm :quần ,áo ,vỏ gối,túi xách tay, -Vật liệu và dụng cụ : + Một mảnh vải :20cm x 30 cm + Len, kim khâu len, kéo, thớc, phấn . 2/ Học sinh: -1 mảnh vải 10 cm x 15 cm -Kim khâu , chỉ khâu, -Thớc kẻ, bút chì, kéo -1 tờ giấy kẻ ô ly III- Các hoạt động dạy học A. Kiểm tra (1-2) - Kiểm tra đồ dùng của HS B. Dạy bài mới Tiết 1 1/ Hoạt động 1: G hớng dẫn H quan sát và nhận xét mẫu(5-6) -G giới thiệu mẫu và hs quan sát. -H quan sát -Nhận xét đờng gấp mép vải và đờng khâu viền trên mẫu ? -Mép vải đợc gấp 2 lần .Đờng gấp mép ở mặt trái của mảnh vải và đợc khâu bằng mũi khâu đột tha .Đờng khâu thực hiện ở mặt phải mảnh vải . -G nhận xét và tóm tắt đặc điểm khâu viền gấp mép vải . 2/ Hoạt động 2: G hớng dẫn thao tác kỹ thuật(15-18) -G Hớng dẫn H quan sát H1,H2,H3 H4/24-25 -H quan sát -Nêu các bớc thực hiện ? -3 Bớc : +B1:Gấp mép vải +B2:Khâu lợc đờng gấp mép vải +B3:Khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -Đọc ND mục 1 và kết hợp quan sát H1,H2a,2b/24 -Em hãu nêu cách gấp mép vải ? -Vạch 2 đờng dấu . +Gấp mép vải lần 1 theo đờng vạch dấu thứ nhất. +Gấp mép vải lần 2 theo đờng vạch dấu thứ hai. -Lu ý :Kẻ đờng dấu thứ nhất cách mép vải 1cm ,kẻ đờng dấu thứ hai cách đờng dấu thứ nhất là 2cm . -H lên bảng thực hiện kẻ 2 đờng vạch dấu . -H thực hiện thao tác gấp mép vải -G nhận xét -G thao tác lần lợt từng thao tác cho H quan sát -Lu ý : +Khi gấp mép vải ,mặt phải mảnh vải ở dới . +Gấp theo đúng đờng vạch dấu theo chiều lật mặt phải vải sang mặt trái của vải . +Sau mỗi lần gấp mép vải cần miết kĩ đờng gấp .Chú y gấp cuộn đờng gấp thứ nhất vào trong đờng gấp thứ hai . -Quan sát H3,H4/25 -Hãy nêu cách khâu lợc đờng gấp mép vải ? -Khâu lợc bằng mũi khâu thờng mũi khâu dài . -H thao tác khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -G nhận xét chung và hớng dẫn thao tác khâu lợc ,khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -H nêu ghi nhớ /25 -G kiểm tra sự chuẩn bị của H -H thực hành vạch dấu ,gấp mép vải theo đ- ờng vạch dấu . -G quan sát và giúp đỡ H. Tiết 2,3 3/Hoạt động 3 :H thực hành khâu viền đờng gấp mép vải(73-76) -H nêu lại ghi nhớ /25 -G nêu lại các bớc : + B1:Gấp mép vải + B2:Khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -G nêu lu ý : +Kẻ đờng vạch dấu +khi gấp mép vải ,mặt phải ở dới +Sau mỗi lần gấp mép vải phải miết kĩ đờng gấp . +Có thể khâu viền đờng gấp mép bằng mũi khâu đột tha . -Kiểm tra lại sự chuẩn bị của H. -H thực hành gấp mép vải và khâu viền đờng gấp mép bằng mũi khâu đột ( 50-55 ) -G quan sát ,uốn nắn thao tác cha đúng hoặc chỉ dẫn thêm cho những H còn lúng túng . 4 Hoạt động 4: Đánh giákết quả học tập của H(5-6) -G tổ chức cho H trng bày sản phẩm -H trng bày sản phẩm - G nêu các tiêu chuẩn đánh giá: + Gấp đợc mép vải . + Khâu viền đợc đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột . + Mũi khâu tơng đối đều thẳng ,không bị dúm. + Hoàn thành đúng thời gian quy định - H đánh giá sản phẩm của bạn . - G đánh giá sản phẩm H C- Nhận xét , dặn dò(1-2) - Nhận xét : + Sự chuẩn bị . + Tinh thần học tập. + Kết quả thực hành. - Dặn dò: Một mảnh vải, kim khâu, chỉ khâu, bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy ô li . 10,11,12 Bài 6: khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột (3 tiết) I -Mục tiêu: - H biết cách gấp mép vải và khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Giáo viên: -Tranh qui trình khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Mẫu đờng khâu viền đờng gấp mép vải bằng mũi khâu đột tha . -Một số sản phẩm

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa, Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa, Bài 6: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-6-khau-vien-duong-gap-mep-vai-bang-mui-khau-dot-thua

Đăng ký

Generate time = 0.187540054321 s. Memory usage = 18.47 MB