Giao an lop 4 - tuan 9 moi 2010-2011

35 121 0
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 11:10

Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh Tuần 9 Giảng thứ 2 Ngày 11 tháng 10 năm 2010 Tiết 1: chào cờ Tiết 2 Môn: Tập đọc: Bài: Tha chuyện với mẹ I. Mục tiêu: + Bớc đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật trong đoạn đối thoại. + Hiểu ND: Cơng mơ ớc trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyến phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quí. + Có tính tự giác trong học tập * Đọc phần diễn cảm II. Đồ dùng dạy học: + GV: Tranh minh hoạ cho bài, bảng phụ. + HS: SGK III. Các hoạt động dạy học: ND - TG HĐ của gv HĐ của hs 1.ÔĐTC: 2.KTBC: 5p 3.Bài mới: A. GTB: 2p B. THB: - HĐ1: Luyện đọc: 13p - KT đọc bài: Đôi giày ba ta màu xanh - Trả lời câu hỏi về nội dung bài - NXét, ghi điểm. - GT tranh, ghi đầu bài. - Cho 1HS đọc. - YC HS chia đoạn ? (2đoạn) + Đ1: Từ đầu đến một nghề để kiếm sống. + Đ2: Còn lại. - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, luyện đọc từ khó. - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ. - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần3. - 2 HS đọc, trả lời. - NXét - Qsát - 1 HS đọc - Chia đoạn. - NXét - Đọc nối tiếp đoạn, đọc từ khó, giải nghĩa từ. - 3 HS đọc nối tiếp lần 3. 243 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh - HĐ2. Tìm hiểu bài 9p - HĐ3.* Đoc diễn cảm. 8p 3.củng cố 2p 4.dặn dò 1p - GV đọc mẫu. - YC HS đọc thầm đoạn 1 trả lời: Câu 1: Cơng xin mẹ học nghề rèn để làm gì ? (Cơng thơng mẹ vất vả, muốn học 1 nghề để kiếm sống, đỡ đần cho mẹ). - TCTV: Giải nghĩa Tha, kiếm sống, đầy tớ - ý 1: Cơng thơng mẹ muốn học một nghề để kiếm sống đỡ mẹ. - YC HS đọc thầm đoạn 2 trả lời: Câu 2: Mẹ Cơng nêu lí do phản đối ntn/? (Mẹ cho là Cơng bị ai xui . mất thể diện gia đình.) Câu 3: Cơng thuyết phục mẹ bằng cách nào? (Cơng nắm tay mẹ . mới đáng bị coi th- ờng) - ý 2: Cơng thuyết phục mẹ đồng tình với em. - YC HS đọc toàn bài trả lời: Câu 4: Nêu NXét cách trò chuyện giữa hai mẹ con Cơng/? ? Cách xng hô/? (đứng thứ bậc trên dới trong gia đình Cơng xng hô với mẹ lễ phép, kính trọng. Mẹ Cơng xng mẹ gọi con rất dịu dầng, âu yếm.) ? Cử chỉ trong lúc trò chuyện/? (thân mật, tình cảm). - Đọc diễn cảm. - Cho 3 HS đọc nối tiếp theo cách đọc phân vai. - YC HS tìm giọng đọc toàn bài. - GV treo 1 đoạn Cơng thấy nghèn nnghẹn bị coi thờng. - GV đọc mẫu. - Cho HS luyện đọc theo cặp. - Cho thi đọc. - NX, đánh giá. ? Nêu ý nghĩa của bài. - ND: Mơ ớc của Cờng là chính đáng, nghề nghiệp nào cũng đáng quý. - NX chung giờ học. - YC về đọc lại bài (đọc diễn cảm). - Chuẩn bị bài sau. - Nghe - Đọc thầm đoạn 1 - Trả lời. - NXét - 1/HS đọc - Đọc thầm đoạn 2 - Trả lời. - NXét - 2 HS nêu ý2, 1HS đọc - Đọc thầm toàn bài - Trả lời. - NXét - 3 HS đọc theo vai - Nêu giọng đọc - Nghe - Tạo cặp luyện đọc diễn cảm - 1, 2 HS đọc diễn cảm - NXét - 2 HS nêu - 2 HS đọc - Nghe - Thực hiện 244 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh Tiết 3: Môn: Toán Bài: Hai đờng thẳng VUÔNG GóC I. Mục tiêu: + Có biểu tợng về hai đờng thẳng vuông góc. + Nhận biết đợc hai đờng thẳng vuông góc. + Có tính cẩn thận trong tính toán. * Nêu yêu cầu bài HS làm BT3 b, BT4. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Thớc thẳng và êke. + HS: Thớc thẳng và êke. III. Các hoạt động dạy học: ND và TG HĐ của GV HĐ của HS 1. KT bài cũ: 2. Bài mới: A. GT bài: B. HTNDB: - HĐ1: Giới thiệu hai đờng thẳng vuông góc: ? Giờ trớc học bài gì.? ? Nêu đặc điểm của góc nhọn, góc bẹt, góc tù.? - GV, NX ghi điểm. - Ghi đầu bài lên bảng. - GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng. - Mời 1 HS lên k/ tra 4 góc của HCN bằng ê ke. ? Em có NX gì về 4 góc của HCN ? (4 góc của HCN đều là góc vuông). - GV vừa thực hiện thao tác vừa nêu: Cô kéo dài cạnh DC và cạch BC thành hai đ- ờng thẳng DM và BN. A B D C Khi đó ta đợc hai đờng thẳng DM và BN vuông góc với nhau tại điểm C. ?.nêu tên góc đợc tạo thành bởi 2 đờng thẳng vuông góc với DM và BN ? (Góc DCN, NCM, MCB, BCD). - HS trả lời - QS, đọc tên hình - 1HS sử dụng e ke để KT 4 góc của HCN. 245 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh - HĐ1. Thực hành : ? Các góc này có chung đỉnh nào.? (4 góc vuông có chung đỉnh C). - 1 HS dùng ê ke kiểm tra 4 góc trên hình vẽ. ? Góc BCD, góc DCN, góc NCM, góc BCM là góc gì.? (Là góc vuông) - GV HDHS vẽ hai đờng thẳng vuông góc với nhau (vừa vẽ vừa HD). - Chúng ta có thể dùng ê ke để vẽ hai đờng thẳng vuông góc với nhau. - Thực hành vẽ đờng thẳng MN vuông góc với PQ tại O. ? Hai đờng thẳng vuông góc tạo thành mấy góc vuông ? 3. Thực hành : Bài1(T50): ? Nêu yêu cầu ? - GV vẽ hình a,b lên bảng ? Nêu kết quả kiểm tra ? ?Vì sao em nói 2 đờng thăng HI và KI vuông góc với nhau? - Hai đờng thẳng HI và KI vuông góc với nhau, hai đờng thẳng PM và MQ không vuông góc với nhau. - Vì khi dùng ê ke để kiểm tra thì thấy 2 đờng thẳng này cắt nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh I. Bài 2(T50) : - GV vẽ HCN lên bảng A B D C - 1 học sinh lên chỉ các cặp cạnh vuông góc. - Kết luận đáp án đúng AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. BC và CD, CD và DA, DA và AB. Bài 3(T50) : ? Nêu yêu cầu ? + Hình ABCDE có các cặp cạnh vuông góc với nhau là: AE và ED, CD và DC. + Hình MNPQR có các cặp cạnh vuông góc với nhau là: DE và ED, ED và DC. + Hình MNPQR có các cặp cạnh vuông - HS nêu - Lớp quan sát - H vẽ - Trả lời Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông trên bảng 1 em. - Lớp kiểm tra hình vẽ SGK. - 2 HS đọc đề - Suy nghĩ ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật ABCD vào vở. - 1HS lên chỉ các cặp cạnh góc vuông - NXét 246 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh 3.củng cố 2p 4.dặn dò 1p góc với nhau là: MN và NP, NP và PQ. - Nhận xét và cho điểm Bài 4(T50) : Cho HS đọc YC A B D C - Cho học sinh lên bảng, lớp làm vào vở a. AB vuông góc với AD AD vuông góc với DC b. Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là: AB và BC, BC và CD - GV nhận xét và cho điểm ? Hôm nay học bài gì ? - Nhận xét giờ học - Giao bài về nhà. - Đọc kq bài tập và nhận xét. - Dùng ê kê để kiểm tra và ghi tên các cặp cạnh vuông góc vào vở. - 1HS đọc YC - 2 HS lên bảng làm - NX bài của bạn trên bảng - Trả lời - Thực hiện Tiết 4: Môn: Khoa học Bài: Phòng tránh tai nạn đuối nớc I. Mục tiêu : + Nêu đợc một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn chết đuối. + Thực hiện đợc các qui tắc an toàn phòng tránh đuối nớc. + Có ý thức phòng chống tai nạn * Đọc mục bóng đền toả sáng II. Đồ dùng dạy học : + GV: Tranh minh hoạ cho bài + HS: VBT III. Các hoạt động dạy học: ND - TG HĐ của gv HĐ của hs 1. ÔĐTC: 2. KTBC: 3p 3. Bài mới: ? Khi bị bệnh cần ăn uống ntn ? - 2HS trả lời. 247 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh A. GTB: 2p B. KTNDB: - HĐ1: Thảo luận về các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nớc + MT: Kể tên 1 số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn: 9p - HĐ2: Thảo luận về 1 số nguyên tắc khi tặp bơi hoặc đi bơi + MT: Nêu một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi. 9p - HĐ3: Thảo luận (đóng vai) + Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nớc và vận động các bạn cùng thực hiện: 9p 3.củng cố 2p 4.dặn dò 1p - Ghi đầu bài - YC Thảo luận nhóm theo câu hỏi: Nên và không nên làm gì để phòng tránh đuối nớc trong cuộc sống hằng ngày ? - YC đại diện nhóm trình bày -> GV kết luận: Không chơi đùa gần ao hồ, sông, suối. Giếng nớcphải đợc xây thành cao + Chấp hành tốt quy định về an toàn khi tham gia các phơng tiện giao thông đờng thuỷ. Tuyệt đối không lội qua sông, suối khi trời rông, bão. - Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi: Nên tập bơi và đi bơi ở đâu ? - YC đại diện nhóm trình bày - GV kết luận 1 số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi: Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có ngời lớn và phơng tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. - Chia nhóm.(3 nhóm) - Giao cho mỗi nhóm 1 tình huống để các em thảo luậnvà tập cách ứng xử phòng tránh tai nạn sông nớc. - GV gợi ý 1 số tình huống cho HS tham khảo: + Tình huống 1: Sau trận ma nớc suối dâng cao. Hùng rủ Nam lội qua suối đi học. Nừu là Nam bạn sẽ ứng xử thế nào? + TH2: Lan nhìn thấy các em mình đánh rơi đồ chơi xuống bể nớc và đang cúi xuống để lấy. Nếu bạn là bạn Lan bạn sẽ làm gì - YC các nhóm thảo luận đa ra tình huống, nêu mặt lợi, hại của các phơng án, tìm ra giải pháp an toàn phòng tránh tai nạn sông nớc. - GV NX, đánh giá - NX chung giờ học *Về học phần ghi nhớ (bóng đèn toả sáng) - Ôn lại bài, thực hiện đúng yêu cầu của bài - Chuẩn bị bài sau - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - NXét - Thảo luận nhóm - đại diện nhóm trình bày - NXét. - Nhóm thảo luận đa ra tình huống, nhóm trởng phânvai, lời thoại, tập diễn tình huống. - Các nhóm lên đóng vai - Nhóm khác lựa chọn thảo luận cách ứng xử đúng - Nghe - Thực hiện 248 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh Tiết 5: Môn: Đạo đức Bài: Tiết kiệm thời giờ (Tiết 1) I. Mục tiêu : + Nêu đợc ví dụ về tiết kiệm thời gian. + Biết đợc lợi ích của tiết kiệm thời gian. + Bớc đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt , hằng ngày một cách hợp lí. Biết đợc vì sao cần phải tiết kiệm thời gian. * Đọc phần ghi nhớ Sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt , hằng ngày một cách hợp lí II. Tài liệu, ph ơng tiện : + GV: SGK đạo đức 4 + HS: SGK, VBTđạo đức 4 III. Các hoạt động dạy học: ND - TG HĐ của gv HĐ của hs 1.ÔĐTC: 2.KTBC: 3p 3.Bài mới: A. GTB: 2p B. KTNDB: - HĐ1: Kể chuyện " Một phút " - MT: SGV. 9p - HĐ 2: Thảo luận nhóm: - MT: SGV. 8p ? Thế nào là tiết kiệm tiền của ? - Chuyển tiếp, ghi đầu bài. - GV kể chuyện 1 lần - Cho HS đọc phân vai minh hoạ cho chuyện - YC HS thảo luận 3 câu hỏi trong SGK - GVKL: Mỗi phút đều đáng quý, chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. Bài 2: - Chia nhóm YC mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống - Trình bày - GV kết luận từng tình huống + HS đến phòng thi muộn có thể không đ- ợc vào thi hoặc ảnh hởng xấu đến kq bài thi. + Hành khách đến muộn có theer bị nhỡ tàu, nhỡ máy bay. + Ngời bệnh đợc đa đến bệnh cấp cứu chậm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bài tập: 3 - YC HS Thảo luận các ý kiến - 2 HS trả lời - NXét - Nghe - Đọc phân vai - Thảo luận nhóm, trả lời - NXét - Tạo nhóm 4, mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác chất vấn, bổ sung ý kiến - Tạo nhóm, trao đổi, trình bày ý 249 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh - HĐ 3: Bày tỏ thái độ: - MT: SGV. 10 3.củng cố 2p 4.dặn dò 1p - Gọi các nhóm trình bày - NXét, KL:- Đúng: d Sai: a,b,c. - Rút ra ghi nhớ. * YC HS đọc ghi nhớ. - NX chung giờ học. - Ôn và học thuộc phần ghi nhớ. - Chuẩn bị bài sau: + Liên hệ việc sử dụng thời giờ. + Lập thời gian biểu hàng ngày. kiến. - NXét -> 1,2 HS đọc phần ghi nhớ - Nghe - Thực hiện Giảng thứ 3 Ngày 12 tháng 10 năm 2010 Tiết 1: Môn: Thể dục: Bài: Động tác vuơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung Trò chơi "nhanh lên bạn ơi I. Mục tiêu: + Thực hiện đợc động tác vơn thở, tay và bớc đầu biết cách thực hiện động tác chân, lng, bụng. + Biết cách chơi và tham gia chơi đợc các trò chơi. + Thờng xuyên luyện tập thể dục thể thao II. Địa điểm - ph ơng tiện : - Sân trờng, 1 cái còi, phấn trắng, thớc dây, cờ nhỏ, cốc đựng cát. III. Các HĐ dạy và học: Nội dung Đlợng Phơng lên lớp 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, KT sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu - Khởi động - Trò chơi "diệt các con vật có hại" 2. Phần cơ bản: a. Bài TD phát triển chung - Động tác vơn thở 6 ' 22 ' 4 lần xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - Giáo viên điều khiển - Lần 1: GV nêu tên ĐT, làm mẫu và phân tích. 250 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh - Động tác tay b.Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi" 3. Phần kết thúc: - Hệ thống bài - GV nhận xét giờ học - Ôn 2 ĐT vừa học 2x8N 4 lần 2x8N 6 ' - Lần 2: GV hô chậm HS tập theo cô. - Lần 3: GV hô cho học sinh tập - Lần 4: Cán sự hô lớp tập - GV nêu tên ĐT, làm mẫu vừa làm mẫu và giải thích cho học sinh bắt chớc. - 2 học sinh làm mẫu - nhận xét, đánh giá - GV nhắc lại cách chơi - HS chơi thử một lần - Chơi chính thức - Tập một số động tác thả lỏng Tiết 2: Môn: Luyện từ và câu Bài: Mở rộng vốn từ: Ước mơ I. Mục tiêu : + Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm Trên đôi cách ớc mơ; bớc đầu tìm đợc một số từ cùng nghĩa với từ ớc mơ bắt đầu bằng tiếng ớc, bằng tiếng mơ; ghép đợc từ ngữ sau từ ớc mơ và nhận biết đợc sự đánh giá của từ ngữ đó. + Có kỹ năng sử dụng vốn từ trên + Yêu thích môn học II. Đồ dùng dạy học: + GV: bảng phụ + HS: SGK. III. Các hoạt động dạy học : ND - TG HĐ của gv HĐ của hs 1./ÔĐTC: 2./KTBC: 3p 3./Bài mới: A. GTB: 2p B. Làm bài tập 32p - ? Nêu ghi nhớ của bài Dấu ngoặc kép và VD minh hoạ - Ghi đầu bài. Bài 1: - Cho HS đọc bài: Trung thu độc lập và ghi vào nháp từ cùng nghĩa với Ước mơ ? Tìm từ cùng nghĩa với Ước mơ - 2 HS nêu - Nêu ví dụ minh hoạ - 1 HS đọc - Thi tìm nhiều từ - Giải nghĩa từ 251 Pham Thị Thuý Chung Sủng Thài-Yên Minh (mơ tởng, mong ớc) - Cho HS thi tìm nhiều từ: VD: - ớc mơ, ớc muốn, ớc ao, ớc mong, ớc vọng . - mơ ớc, mơ tởng, mơ mộng . ? Mong ớc có nghĩa là gì ? (mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong tơng lai) - YC HS đặt câu với từ mong ớc. ? Mơ tởng nghĩa là gì ? (Là mong mỏi và tởng tợng điều mình muốn sẽ đạt đợc trong tơng lai) Bài 2: Tìm thêm các từ - Cho HS đọc YC. - YC HS làm bài theo nhóm vào bảng phụ. - YC các nhóm treo bảng phụ - NXét KL:VD: a. Bắt đầu bằng ớc - ớc mơ đẹp đẽ, ớc mơ cao cả, ớc mơ lớn, ớc mơ chính đáng, ớc mơ nho nhỏ, ớc mơ viển vông, ớc mơ kỳ quặc, ớc mơ dại dột b. Bắt đầu bằng mơ - mơ ớc, mơ tởng, mơ mộng, Bài 3: Ghép thêm vào sau từ ớc mơ - YC HS thảo luận nhóm đôi để ghép đợc từ ngữ thích hợp. a. Đánh giá cao: ớc mơ đẹp đẽ, ớc mơ cao cả, ớc mơ lớn, ớc mơ chính đáng. b. Đánh giá không cao: ớc mơ nho nhỏ. c. Đánh giá thấp: ớc mơ viển vông, ớc mơ kì quặc, ớc mơ dại dột. Bài 4: - Cho HS đọc YC - YC thảo luận nhóm đôi nêu ví dụ minh hoạ cho những ớc mơ đó. - Phát biểu ý kiến - GV nhận xét đánh giá Bài 5: Hiểu câu thành ngữ - Trao đổi từng cặp tìm nghĩa của các câu thành ngữvà em dùng thành ngữ đó trong tình huống nào? - YC HS trình bày, n/xét KL: a. Đạt đợc điều mình mơ ớc - NXét - Đặt câu - 1HS đọc - Làm bài theo nhóm - NXét chéo. -Nêu yêu cầu của bài - Thảo luận cặp đôi - Trả lời - NXét - Nêu yêu cầu của bài - Thảo luận tìm VD. - Trả lời - NXét - 1 HS đọc YC - Thảo luận cặp làm bài tập. - trình bày. 252 . tiếp. - NXét - Quan sát hình trả lời câu hỏi - NXét - Qsát hình - Thảo luận nhóm - Làm bài bảng nhóm - Các nhóm trình bày. - NXét - Nêu nd vừa học - Nghe -. sau - NXét - 3 HS đọc nối tiếp - Nêu giọng đọc - Nghe - Tạo cặp luyện đọc diễn cảm - 1,2 HS đọc diễn cảm - NXét - Đọc phân vai. - 2/HS nêu - 2/HS đọc - Trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 4 - tuan 9 moi 2010-2011, Giao an lop 4 - tuan 9 moi 2010-2011, Giao an lop 4 - tuan 9 moi 2010-2011

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-4-tuan-9-moi-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP