các đe toán khó lớp 5

1 549 0 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 11:10

1. Có một dải băng có 13ô: a) Viết các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng ba ô liên tiếp là 428.(có giải thích) b) Tính tổng các chữ số trên dải băng. 2. Một giá sách có hai ngăn,số sách ngăn trên bằng hai lần rỡi số sách ngăn dới.Nếu chuyển 8 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dới thì số sách ngăn dới bằng 2/3 số sách ngăn trên. Tính số sách ở mỗi ngăn lúc đầu. 3. Điền số vào dấu sao: 1* * ** *** ** ***1 4. Một khu vờn hình chữ nhật có chu vi 62m đợc chia thành 10 mảnh hình chữ nhật bằng nhau(nh hình vẽ).Hỏi khu vờn đó có diện tích bao nhiêu mét vuông? 5. Tìm 1 phân số,sao cho nếu cộng vào tử số với 2 đơn vị và lấy mẫu số nhân với 2 thì giá trị của phân số mới bằng phân số cũ 112 215 . một dải băng có 13ô: a) Viết các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng ba ô liên tiếp là 428.(có giải thích) b) Tính tổng các chữ số trên dải băng. 2 mét vuông? 5. Tìm 1 phân số,sao cho nếu cộng vào tử số với 2 đơn vị và lấy mẫu số nhân với 2 thì giá trị của phân số mới bằng phân số cũ 112 2 15
- Xem thêm -

Xem thêm: các đe toán khó lớp 5, các đe toán khó lớp 5, các đe toán khó lớp 5

Bình luận về tài liệu cac-de-toan-kho-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP