VAT LI 9-TONG KET CHUONG I

6 301 2
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 11:10

TRƯỜNG THCS MƯỜNG PHĂNG Tổ: Toán - Lý MÔN VẬT LÝ 9 Tiết 20- Bài 20: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC GV: Đặng Quang Trường Định luật Cường độ dòng điện Hiệu điện thế Điện trở Định luật Ôm cho đoạn mạch Định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp Định luật Ôm cho đoạn mạch mắc song song Công thức điện trở U I R = U R I = I = I 1 = I 2 = . U = U 1 + U 2 + . R = R 1 + R 2 + . I = I 1 + I 2 + . U = U 1 = U 2 = . l R S ρ = 1 2 1 1 1 R R R = + .U I R = 1. ĐIỆN TRỞ Đại lượng điện Công thức Tên đơn vị Ký hiệu Công suất của dòng điện Công của dòng điện Định luật Jun – Len-xơ ( Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn) A= P.t = UIt 2. CÔNG – CÔNG SUẤT – ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ Q=I 2 Rt Q=0,24I 2 Rt jun jun calo 1W=1V.1A 1J=1w.1s= 1v.1A.1s 1J= 0.24cal 1cal= 4,18J P = U.I oát Bài 1: a, Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn ? b, Tính điện trở của ấm điện có ghi 220V – 1000W khi ấm hoạt động bình thường. Giải: a, Các dụng cụ đốt nóng bằng điện đều có bộ phận chính được làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn để đoạn dây này có điện trở lớn. Khi có dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng hầu như chỉ tỏa ra ở đoạn dây dẫn mà không tỏa nhiệt ở dây nối bằng đồng ( có điện trở suất nhỏ và do đó có điện trở nhỏ) b, Điện trở của ấm điện là: 2 2 2 220 48, 4( ) 1000 U U P R R P = ⇒ = = = Ω Bài 2: Cho đoạn mạch gồm 3 điện trở R 1 =6 , R 2 = 12 , R 3 =16 được mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế U=4V. a, Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. b, Tính nhiệt lượng tỏa ra của đoạn mạch trong 30 phút. Ω Ω Ω HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Ôn tập lý thuyết, tiếp tục làm các câu hỏi phần tự kiểm tra. 2. Xem lại các dạng bài đã chữa, làm các bài tập phần ôn tập và các bài trong SBT. 3. Chuẩn bị tốt kiến thức để tiết sau kiểm tra 1 tiết. . i n trở R 1 =6 , R 2 = 12 , R 3 =16 được mắc n i tiếp v i nhau vào hiệu i n thế U=4V. a, Tính i n trở tương đương của đoạn mạch và hiệu i n thế giữa. n i tiếp Định luật Ôm cho đoạn mạch mắc song song Công thức i n trở U I R = U R I = I = I 1 = I 2 = . U = U 1 + U 2 + . R = R 1 + R 2 + . I
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LI 9-TONG KET CHUONG I, VAT LI 9-TONG KET CHUONG I, VAT LI 9-TONG KET CHUONG I

Bình luận về tài liệu vat-li-9-tong-ket-chuong-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP