Lịch báo giảng lớp 4

19 944 8 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 10:10

HỌC KỲ I Từ ngày : 16.08.2010 Tuần 1 Đến ngày : 20.08.2010 HỌC KỲ I Từ ngày : 23.08.2010 Tuần 2 Đến ngày: 27.08.2010 Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Gh i chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT ÂN 16.08 Ôn tập các số đến 100 000 Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (N-V)Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 1 1 1 1 2 CC T TĐ CT ÂN 23.08 Các số có sáu chữ số Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (N-V) Mười năm cõng bạn đi học 6 3 2 2 3 MT T LT&C KC K 17.08 Ôn tập các số đến 100 000 (t.t) Cấu tạo của tiếng Sự tích hồ Ba Bể Con người cần gì để sống 1 2 1 1 1 3 MT T LT&C KC K 24.08 Luyện tập MRVT : Nhân hậu - Đoàn kết Kể chuyện đã nghe, đã đọc Trao đổi chất ở người 2 7 3 2 3 4 T TĐ TLV TD S 18.08 Ôn tập các số đến 100 000 (t.t) Mẹ ốm Thế nào là kể chuyện ? Môn LS & ĐL 3 2 1 1 1 4 T TĐ TLV TD S 25.08 Hàng và lớp Truyện cổ nước mình Kể lại hành động của nhân vật Làm quen với bản đồ tiếp theo 8 4 3 3 2 5 T LT&C Đ TD K 19.08 Biểu thức có chứa một chữ Luyện tập về cấu tạo của tiếng Làm quen với bản đồ Trao đổi chất ở người 4 2 1 2 2 5 T LT&C Đ TD K 26.08 So sánh các số có nhiều chữ số Dấu hai chấm Dãy Hoàng Liên Sơn Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường 9 4 2 4 4 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 20.08 Luyện tập Nhân vật trong truyện Trung thực trong học tập Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu 5 2 1 1 1 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 27.08 Triệu và lớp triệu Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện Trung thực trong học tập Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu 10 4 2 2 2 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : 30.08.2010 Tuần 3 Đến ngày : 03.09.2010 HỌC KỲ I Từ ngày : 06.11.2010 Tuần 4 Đến ngày: 10.11.2010 Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Gh i chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N 30.0 8 Triệu và lớp triệu (t.t) Thư thăm bạn (N-V) Cháu nghe câu chuyện của bà 11 5 3 3 2 CC T TĐ CT Â.N 06.09 So sánh và xếp thứ tự các số t.nhiên Một người chính trực (Nhớ- viết) Truyện cổ nước mình 16 7 4 4 3 MT T LT&C KC K 31.0 9 Luyện tập Từ đơn và từ phức Kể chuyện đã nghe, đã đọc Vai trò của chất đạm và chất béo 3 12 5 3 5 3 MT T LT&C KC K 07.09 Luyện tập Từ ghép và từ láy Một nhà thơ chân chính Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn 4 17 7 4 7 4 T TĐ TLV TD S 01.09 Luyện tập Người ăn xin Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật Nước Văn Lang 13 6 5 5 3 4 T TĐ TLV TD S 08.09 Yến, tạ, tấn Tre Việt Nam Cốt truyện Nước Âu Lạc 18 8 7 7 4 5 T LT&C Đ TD K 02.09 Dãy số tự nhiên MRVT : Nhân hậu – Đoàn kết Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ 14 6 3 6 6 5 T LT&C Đ TD K 09.09 Bảng đơn vị đo khối lượng LT vè từ ghép và từ láy Hoạt động SX của người dân ở H.L.S Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật 19 8 4 8 8 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 03.0 9 Viết số tự nhiên trong hệ số t. phân Viết thư Vượt khó trong học tập Cắt vải theo đường vạch dấu 15 6 3 3 3 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 10.09 Giây, thế kỉ LT xây dựng cốt truyện Vượt khó trong học tập Khâu thường 20 8 4 4 4 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : 13.09.2010 Tuần 5 Đến ngày : 17.09.2010 HỌC KỲ I Từ ngày : 20.09.2010 Tuần 6 Đến ngày : 24.09.2010 Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N 13.09 Luyện tập Những hạt thóc giống (N-V) Những hạt thóc giống 21 9 5 5 2 CC T TĐ CT Â.N 20.09 Luyện tập Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca (N-V) Người viết truyện thật thà 26 11 6 6 3 MT T LT&C KC K 14.09 Tìm số trung bình cộng MRVT : Trung thực – Tự trọng Kể chuyện đã nghe, đã đọc Sử dụng hợp lí các chất béo 5 22 9 5 9 3 MT T LT&C KC K 21.09 Luyện tập chung Danh từ Kể chuyện đã nghe, đã đọc Một số cách bảo quản thức ăn 6 27 11 6 11 4 T TĐ TLV TD S 15.09 Luyện tập Gà Trống và Cáo Viết thư (Kiểm tra viết) Nước ta dưới ách đô hộ dưới các triều đại phong kiến phương Bắc 23 10 9 9 5 4 T TĐ TLV TD S 22.09 Luyện tập chung Chị em tôi Trả bài văn viết thư Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 28 12 11 11 6 5 T LT&C Đ TD K 16.09 Biểu đồ Danh từ Trung du Bắc Bộ Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn 24 10 5 10 10 5 T LT&C Đ TD K 23.09 Phép cộng MRVT: Trung thực – Tự trọng Tây Nguyên Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng 29 12 6 12 12 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 17.09 Biểu đồ (t.t) Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Biết bày tỏ ý kiến Khâu thường 25 10 5 5 5 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 24.09 Phép trừ LT xây dựng đoạn văn kể chuyện Biết bày tỏ ý kiến Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường 30 12 6 6 6 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : 27.09.2010 Tuần 7 Đến ngày : 01.10.2010 HỌC KỲ I Từ ngày : 04.10.2010 Tuần 8 Đến ngày: 08.10.2010 Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Gh i chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N 27.09 Luyện tập Trung thu độc lập (Nhớ- viết) Gà trống và cáo 31 13 7 7 2 CC T TĐ CT Â.N 04.10 Luyện tập Nếu chúng mình có phép lạ (N-V) Trung thu độc lập 36 15 8 8 3 MT T LT&C KC K 28.09 Biểu thức có chứa hai chữ Cách viết tên người, tên địa lí VNam Lời ước dưới trăng Phòng bệnh béo phì 7 32 13 7 13 3 MT T LT&C KC K 05.10 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài Kể chuyện đã nghe, đã đọc Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh 8 37 15 8 15 4 T TĐ TLV TD S 29.09 Tính chất giao hoán của phép cộng Ở Vương quốc Tương Lai LT xây dựng đoạn văn kể chuyện Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 33 14 13 13 7 4 T TĐ TLV TD S 06.10 Luyện tập Đôi giày ba ta màu xanh LT phát triển câu chuyện Ôn tập 38 16 15 15 8 5 T LT&C Đ TD K 30.0 9 Biểu thức có chứa ba chữ LT viết tên người, tên địa V.Nam Một số dân tộc ở Tây Nguyên Phòng chống một số bệnh lây qua đường hô hấp 34 14 7 14 14 5 T LT&C Đ TD K 07.10 Luyện tập chung Dấu ngoặc kép Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Ăn uống khi bị bệnh 39 16 8 16 16 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 01.10 Tính chất kết hợp của phép cộng LT phát triển câu chuyện Tiết kiệm tiền của Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường 35 14 7 7 7 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 08.10 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt LT phát triển câu chuyện Tiết kiệm tiền của Khâu đột thưa 40 14 8 8 8 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : 11.10.2010 Tuần 9 Đến ngày : 15.10.2010 HỌC KỲ I Từ ngày : 18.10.2010 Tuần 10 Đến ngày: 22.10.2010 Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Gh i chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N 11.10 Hai đường thẳng vuông góc Thưa chuyện với mẹ (N-V) Thợ rèn 41 17 9 9 2 CC T TĐ CT Â.N 18.10 Luyện tập Ôn tập GKI (T1) Ôn tập GKI (T2) 46 19 10 10 3 MT T LT&C KC K 12.10 Hai đường thẳng song song MRVT: Ước mơ KC được chứng kiến hoặc tham gia Phòng tránh tai nạn đuối nước 9 42 17 9 17 3 MT T LT&C KC K 19.10 Luyện tập chung Ôn tập GKI (T3) Ôn tập GKI (T4) Ôn tập : Con người và sức khỏe(t.t) 10 47 19 10 19 4 T TĐ TLV TD S 13.1 0 Vẽ hai đường vuông góc Điều ước của vua Mi – đát LT phát triển câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 43 18 17 17 9 4 T TĐ TLV TD S 20.10 Kiểm tra định kì GHKI Ôn tập GKI (T5) Ôn tập GKI (T6) Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 48 20 19 19 10 5 T LT&C Đ TD K 14.1 0 Vẽ hai đường thẳng song song Động từ H. động SX của người dân TN (t.t) Ôn tập : Con người và sức khỏe 44 18 9 18 18 5 T LT&C Đ TD K 21.10 Nhân một số có một chữ số K.Tra Thành phố Đà Lạt Nước có những tính chất gì? 49 20 10 20 20 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 15.10 T.hành vẽ HCN, vẽ hình vuông LT trao đổi ý kiến với người thân Tiết kiệm thời giờ Khâu đột thưa 45 18 9 9 9 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT 22.10 Tính chất giao hoán của phép nhân K.Tra Tiết kiệm thời giờ Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa 50 20 10 10 10 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 11 Đến ngày : HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 12 Đến ngày: Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Gh i chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N Nhân với 10, 100,…Chia cho 10, 100,… Ông Trạng thả diều (Nhớ viết) Nếu chúng mình có phép lạ 51 21 11 11 2 CC T TĐ CT Â.N Nhân 1 số với 1 tổng “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi (N-V) Người chiến sĩ giàu nghị lực 56 23 12 12 3 MT T LT&C KC K Tính chất kết hợp của phép nhân LT về động từ KC Bàn chân kì diệu Ba thể của nước 11 52 21 11 21 3 MT T LT&C KC K Nhân 1 số với 1 hiệu MRVT: Ý chí – Nghị lực KC đã nghe, đã đọc Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 12 57 23 12 23 4 T TĐ TLV TD S Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 Có chí thì nên LT trao đổi ý kiến với người thân Nhà lý dời đô ra Thăng Long 53 22 21 21 11 4 T TĐ TLV TD S Luyện tập Vẽ trứng Kết bài trong bài văn kể chuyện Chùa thời Lý 58 24 23 23 12 5 T LT&C Đ TD K Đề-xi-mét vuông Tính từ Ôn tập Mây được hình thành như thế nào ? Mưa từ đâu ra ? 54 22 11 22 22 5 T LT&C Đ TD K Nhân với số co 2 chữ số Tính từ (t.t) Đồng bằng Bắc Bộ Nước cần cho sự sống 59 24 12 24 24 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Mét vuông Mở bài trong bài văn kể chuyện Thực hành kĩ năng giữa HKI Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa 55 22 11 11 11 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Luyện tập Kể chuyện (KT viết) Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa 60 24 12 12 12 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 13 Đến ngày : HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 14 Đến ngày: Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Gh i chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11 Người tìm đường lên các vì sao (nv) Người tìm đường lên các vì sao 61 25 13 13 2 CC T TĐ CT Â.N Chia 1 tổng cho 1 số Chú Đất Nung (nv) Chiếc áo búp bê 66 27 14 14 3 MT T LT&C KC K Nhân với số có 3 chữ số MRVT:Ý chí-Nghị lực KC được chứng kiến hoặc tham gia Nước bị ô nhiễm 13 62 25 13 25 3 MT T LT&C KC K Chia cho số có 1 chữ số LT về câu hỏi Búp bê của ai ? Một số cách làm sạch nước 14 67 27 14 27 4 T TĐ TLV TD S Nhân với số có 3 chữ số(tiếp theo) Văn hay chữ tốt Trả bài văn kể chuyện Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2(1075-1077) 63 26 25 25 13 4 T TĐ TLV TD S Luyện tập Chú Đất Nung (tiếp theo) Thế nào là miêu tả ? Nhà trần thành lập 68 28 27 27 14 5 T LT&C Đ TD K Luyện tập Câu hởi và dấu chấm hỏi Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm 64 26 13 26 26 5 T LT&C Đ TD K Chia 1 số cho 1 tích Dùng câu hỏi vào mục đích khác Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc bộ Bảo vệ nguồn nước 69 28 14 28 28 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Luyện tập chung Ôn tập văn kể chuyện Hiếu thảo với ông bà cha mẹ Thêu móc xích 65 26 13 13 13 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Chia 1 tích cho 1 số Cấu tạo bài văn miêu tả đò vật Biết ơn thầy giáo cô giáo Thêu móc xích 70 28 14 14 14 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 15 Đến ngày : HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 16 Đến ngày: Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết the o CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N Chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0 Cánh diều tuổi thơ (N-V) Cánh diều tuổi thơ 71 29 15 15 2 CC T TĐ CT Â.N Luyên tập Kéo co (nv) Kéo co 76 31 16 16 3 MT T LT&C KC K Chia cho số có 2 chữ số MRVT Đồ chơi- Trò chơi KC đã nghe, đã đọc Tiết kiệm nước 15 72 29 15 29 3 MT T LT&C KC K Thương có chữ số 0 MRVT Đồ chơi- Trò chơi KC được chứng kiến hoặc tham gia Không khí có những tính chất gì ? 16 77 31 16 31 4 T TĐ TLV TD S Chia cho số có 2 chữ số(tiếp theo) Tuổi Ngựa LT miêu tả đồ vật Nhà Trần và việc đắp đê 73 30 29 29 15 4 T TĐ TLV TD S Chia cho số có 3 chữ số Trong quán ăn “ Ba cá bống LT giới thiệu địa phương Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên 78 32 31 31 16 5 T LT&C Đ TD K Luyện tập Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc bộ (t.t) Làm thế nào để biết có không khí ? 74 30 15 30 30 5 T LT&C Đ TD K Luyện tập Câu kể Thủ đô Hà Nội Không khí gồm những thành phần nào ? 79 32 16 32 32 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Chia cho số có 2 chữ số(tiếp theo) Quán sát đồ vật Biết ơn thầy giáo cô giáo Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn 75 30 15 15 15 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Chia cho số có 3 chữ số(tiếp theo) LT miêu tả đồ vật Yêu lao động Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn 80 32 16 16 16 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Thị Lệ Nga Nguyễn Thị Lệ Nga HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 19 Đến ngày : HỌC KỲ I Từ ngày : Tuần 20 Đến ngày: Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Gh i chú Thứ Môn Ngày TÊN BÀI GIẢNG Tiết theo CT Ghi chú 2 CC T TĐ CT Â.N Ki-lô-mét vuông Bốn anh tài (nv) kim tự tháp Ai Cập 91 37 19 19 2 CC T TĐ CT Â.N Phân số Bốn anh tài (t.t) (nv) Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp 96 39 20 20 3 MT T LT&C KC K Luyện tập Chủ ngữ trong câu Bác đánh cá và gã hung thần Tại sao có gió 19 92 37 19 37 3 MT T LT&C KC K Phân số và phép chia số tự nhiên LT về câu kể Ai làm gì ? KC đã nghe, đã đọc Không khí bị ô nhiễm 20 97 39 20 39 4 T TĐ TLV TD S Hình bình hành Chuyện cổ tích về loài người LT xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật Nước ta cuối thời Trần 93 38 37 37 19 4 T TĐ TLV TD S Phân số và phép chia số tự nhiên (t.t) Trống đồng Đông Sơn Miêu tả đồ vật Chiến thắng Chi Lăng 98 40 39 39 20 5 T LT&C Đ TD K Diện tích hình bình hành MRVT: Tài năng TP Hải Phòng Gió nhẹ, gió mạnh 94 38 19 38 38 5 T LT&C Đ TD K Luyện tập MRVT: Sức khỏe Đồng bằng Nam Bộ Bảo vệ bầu không khítrong sạch 99 40 20 40 40 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Luyện tập LT xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật Kính trọng biết ơn người lao động Lợi ích của việc trồng rau, hoa 95 38 19 19 19 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Phân số bằng nhau LT giới thiệu địa phương Kính trọng biết ơn người lao động Vật liệu và dụng cụ trồng rau 100 40 20 20 20 TỔ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG . chức quản lý đất nước 103 42 41 41 21 4 T TĐ TLV TD S Luyên tập Chợ tết LT quan sát cây cối Trường học thời Hậu lê 108 44 43 43 22 5 T LT&C Đ TD K. theo) 109 44 22 44 44 6 T TLV Đ.Đ KT SHTT Luyện tập Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối Lịch sự với mọi người Điều kiện ngoại cảnh của cây rau,hoa 105 42 21 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch báo giảng lớp 4, Lịch báo giảng lớp 4, Lịch báo giảng lớp 4

Bình luận về tài liệu lich-bao-giang-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP