bien ban hop chi doan hang thang tu 8.2007.doc

4 3,091 29
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 09:10

đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh huyện đoàn vụ bản đoàn xã thành lợi Chi đoàn trờng tiểu học lê lợi cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên bản họp CHi đoàn tháng: năm học 2007 2008 1. Thời gian: Từ giờ phút đến giờ phút ngày .tháng .năm 200 . 2. Địa điểm: . 3. Tổng số đoàn viên trong chi đoànđ/c 4. Số đ/c có mặt là: .đ/c 5. Nội dung cuộc họp: 6. Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ. phút cùng ngày. Lê Lợi, ngày tháng . năm 200 Th kí ( Kí ,ghi rõ họ tên) Chi đoàn trờng tiểu học Lê Lợi Năm học:2007-2008 các cuộc họp chi đoàn từ đầu năm học 07-08 đến giờ (2/10/07) 1.Họp 14 h chiều ngày 20/8/07 Nội dung: Triển khai nội dung tập luyện cho hs lễ khai giảng .(Th kí tự lia thêm nội dung vào nh: Phân công đ/c gv nhạc luyện múa, vẽ:trang trí, TPT trống,cờ,Lớp 5C hs kê bàn ghế) Ngời chủ trì: BCH chi đoàn. 2. Họp 9 h 30 sáng ngày 03/9/07 Nội dung: Triển khai phân công nhiệm vụ trong lễ khai giảng - TPT tổ chức và bao quát - GVTD : Căng phông,treo cờ - GVMT: Cắt trang trí - GVCN lớp 5C: Chỉ đạo hs kê bàn ghế - Số đ/c còn lại: tiếp khách và ổn định hs - .(Th kí tự lia thêm nội dung vào) Ngời chủ trì: BCH chi đoàn. 3. Họp 14 h 30 chiều ngày 7/9/07 Nội dung: Triển khai phân công đoàn viên hớng dẫn hs ổn định các hoạt động nề nếp trong những ngày đầu năm học trong lễ khai giảng. - TPT kết hợp cùng GVTD ổn định nề nếp tập TD giữa giờ. - TPT kết hợp cùng nhạc ổn định nề nếp hát múa giữa giờ. - Phân công mỗi đ/c đoàn viên trong chi đoàn chịu trách nhiệm phụ trách 1 khối lớp và hớng dẫn khối lớp mình phụ trách trong mọi mặt hoạt động đội, sao,ngoại khoá.( đ/c TRinh khối 2; đ/c Thảo khối 1; đ/c Liên khối 3; đ/c Tuyết khối 4; đ/c Huệ khối 5; đ/c TPT toàn trờng) Ngời chủ trì: BCH chi đoàn. - .(Th kí tự lia thêm nội dung vào) 4. Họp 14 h 30 chiều ngày 20/9/07 Nội dung: Thống nhất chơng trình hành động trong năm học 2007-2008 của Liên đội và chi đoàn thanh niên. Một số nội dung chính của chơng trình hành động là: 1. chơng trình hành động của đội là: 2. chơng trình hành động của đoàn là: ( Th kí tóm những ND cơ bản nhất để ghi biên bản). 5. Họp 14 h 30 chiều ngày 2/10/07 Nội dung: Thống nhất đăng kí thi đua khen thởng đoàn-đội năm học 2007-2008 của Liên đội và chi đoàn thanh niên. Chi đoàn: Tỉnh đoàn tặng khen Liên đội: Tỉnh đoàn tặng khen Cá nhân: đăngkí theo danh hiệu tập thể Nộp 3 bản đăng kí thi đua, và 3 bản chơng trình hành động về xã đoàn để đăng kí lên đoàn cấp trên. Chi đoàn trờng tiểu học Lê Lợi Năm học:2007-2008 Chi ®oµn trêng tiÓu häc Lª Lîi N¨m häc:2007-2008 đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh huyện đoàn vụ bản đoàn xã thành lợi Chi đoàn trờng tiểu học lê lợi Biên bản họp CHi đoàn năm học 2007 2008 tr ờng tiểu học lê lợi Chi đoàn trờng tiểu học Lê Lợi Năm học:2007-2008 . họ tên) Chi đoàn trờng tiểu học Lê Lợi Năm học :2007- 20 08 các cuộc họp chi đoàn từ đầu năm học 07- 08 đến giờ (2/10/07) 1.Họp 14 h chi u ngày 20 /8/ 07 Nội. lợi Chi đoàn trờng tiểu học lê lợi Biên bản họp CHi đoàn năm học 2007 20 08 tr ờng tiểu học lê lợi Chi đoàn trờng tiểu học Lê Lợi Năm học :2007- 20 08
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban hop chi doan hang thang tu 8.2007.doc, bien ban hop chi doan hang thang tu 8.2007.doc, bien ban hop chi doan hang thang tu 8.2007.doc

Bình luận về tài liệu bien-ban-hop-chi-doan-hang-thang-tu-8-2007-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP