Tiết 22 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 62
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 09:10

Mô tả: KiÓm tra bµi cò - Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. - Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho cả 2 và 5 ? 32; 135; 630; 3520 Cho a = 2124; b = 5124. Hãy thực hiện phép chia để kiểm tra xem số nào chia hết, không chia hết cho 9? Tiết 22: Viết số 378 dưới dạng tổng ? 378 = 300 + 70 + 8 = 3.100 + 7.10 + 8 = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + 8 = 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8 (3 + 7 + 8) (3.11.9 + 7.9) = + Tổng các chữ số Số chia hết cho 9+ Tiết 22: Tương tự có thể viết: 253 = 2.100 + 5.10 + 3 = 2.(99 + 1) + 5.(9 + 1) + 3 = 2.99 + 2 + 5.9 + 5 + 3 = (2 + 5 + 3) + (2.11.9 + 5.9) Tổng các chữ số Số chia hết cho 9+ Mỗi em hãy nghĩ một số bất kì, thử xem có viết được dưới dạng như trên hay không? Tiết 22: 1. Nhận xét mở đầu: Mọi số đều viết được dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: Ví dụ 1: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem số 378 có chia hết cho 9 không ? Theo nhận xét mở đầu: 378 = (3 + 7 + 8) + (Số chia hết cho 9) = 18 + (Số chia hết cho 9) 378 9  + Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Tiết 22: 1. Nhận xét mở đầu: Mọi số đều viết được dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: + Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Ví dụ 2: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem số 253 có chia hết cho 9 không ? Theo nhận xét mở đầu: 253 = (2 + 5 + 3) + (Số chia hết cho 9) = 10 + (Số chia hết cho 9) 253 9  + Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Tiết 22: Mọi số đều viết được dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. + Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. + Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. 1 Trong các số sau, số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 621 9 vì 6 + 2 + 1 = 9 9  1205 9 vì 1 + 2 + 0 + 5 = 8 9   1327 9 vì 1 + 3 + 2 + 7 = 13 9    6354 9 vì 6 + 3 + 5 + 4 = 18 9   Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 9? Đáp án: 450; 405; 540; 504. Tiết 22: 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Mọi số đều viết được dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 3. Dấu hiệu chia hết cho 3: Ví dụ 1: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem số 2031 có chia hết cho 3 không ? Theo nhận xét mở đầu: 2031 = (2 + 0 + 3 + 1) + (Số chia hết cho 9) = 6 + (Số chia hết cho 9) = 6 + (Số chia hết cho 3) 2031 3  Tiết 22: 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Mọi số đều viết được dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 3. Dấu hiệu chia hết cho 3: + Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Ví dụ 2: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem số 3415 có chia hết cho 3 không ? Theo nhận xét mở đầu: 3415 = (3 +4 +1 + 5) + (Số chia hết cho 9) = 13 + (Số chia hết cho 9) 3415 3  = 13 + (Số chia hết cho 3) Tiết 22: 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Mọi số đều viết được dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 3. Dấu hiệu chia hết cho 3: + Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. + Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Đáp án: 453; 435; 543; 534; 345; 354 Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9? . tiết học ! Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 ? - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 phụ thuộc vào chữ số tận cùng. - Dấu hiệu

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 22 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, Tiết 22 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, Tiết 22 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-22-dau-hieu-chia-het-cho-3-cho-9

Đăng ký

Generate time = 0.41993999481201 s. Memory usage = 18.54 MB