mot so de thi hoc sinh gioi vat ly 9

45 810 4 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/45 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 09:10

Đề số 1 Đề Bài: Câu:1. Cho 3 bbóng đèn có ghi 6V- 3W, 6V- 6W, 6V- 8W, một biến trở con chạy và một nguồn điện một chiều 12V. Hãy nêu cách mắc những linh kiện trên thành mạch điện sao cho cả 3 đèn trên đều sáng bình thờng. Tính điện trở của biến trở trong mỗi trờng hợp? Câu:2. Một vận động viên bơi xuất phát tại điểm A trên sông bơi xuôi dòng. Cùng thời điểm đó tại A thả một quả bóng. Vận động viên bơi đến B cách A 1,5km thì bơi quay lại, hết 20 phút thì gặp quả bóng tại C cách B 900m. Vận tốc bơi so với nớc là không đổi. a.Tính vận tốc của nớc và vận tốc bơi của ngời so với bờ khi xuôi dòng và ngợc dòng. b.Giả sử khi gặp bóng vận động viên lại bơi xuôi tới B lại bơi ngợc, gặp bóng lại bơi xuôi . cứ nh vậy cho đến khi ngời và bóng gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian bơi của vận động viên. Câu:3. Một khối thuỷ tinh lăng trụ, thiết diện có dạng một tam giác cân ABC. Ngời ta mạ bạc toàn bộ mặt AC và phần dới mặt AB. Một tia sáng rọi vuông góc với mặt AB. Sau khi phản xạ liên tiếp trên các mặt AC và AB thì tia ló ra vuông góc với đáy BC, hãy xác định góc A của khối thuỷ tinh.(Hình:1) Câu:4. cho mạch điện nh hình vẽ(Hình:2). Các ampe kế có cùng điện trở R A . Biết ampe kế A 1 chỉ 1,5A, A 2 chỉ 2A. a.Tìm số chỉ của Ampe kế A 3 , A 4 và cờng độ dòng điện qua R. b.Biết R=1,5. Tìm R A . A R B C Hình:1. Hình:2. đáp án đề 1 Câu1: ( điểm) + Để cả ba đèn sáng bình thờng thì hiẹu điẹn thế ở 2 đầu mỗi đèn phải bằng 6v . 1 A A A A +Cờng độ dòng điện qua mỗi đèn: I 1 =P 1 /U đm =3/6=0,5A ; I 2 =P 2 /U đm =6/6=1A; I 3 =P 3 /U đm =8/6=1,33A +Có các cách mắc: + Cách 1: ( Đ 1 // Đ 2 //Đ 3 )nối tiếp với R Cờng độ dòng điện mạch chính: I=I r =I 1 +I 2 +I 3 =0,5+1+1,33=2,83A Điện trở của biến trở R 1 = R I UdmU = 83,2 612 =2,12 + Cách 2: (Đ 1 //Đ 2 )nối tiếp với(Đ 3 //R) I r =I 1 +I 2 +I 3 =0,5+1-1,33=0,17A R 2 = R I UdmU = 17,0 612 =35,3 +Cách3: (Đ 1 //Đ 3 )nối tiếp (Đ 2 //R) I R =I 1 +I 3 -I 2 =0,5+1,33-1=0,83A R 3 = R I UdmU = 83,0 612 =7,2 +Cách 4. (Đ 2 //Đ 3 )nối tiếp với(Đ 1 //R) I R =I 2 +I 3 -I 1 =1+1,33-0,5=1,83A R 4 = R I UdmU = 83,1 612 =3,28 Câu2: (2điểm) .a,Thời gian bơi của vận động viênbằng thời gian trôi của quả bóng , vận tốc dòng nớc chính là vận tốc quả bóng. V n =V b =AC/t= 3/1 9,015 =1,8(km/h) Gọi vận tốc của vận động viên so với nớc là V o .vận tốc so với bờ khi xuôi dòng và ng- ợc dòng làV 1 vàV 2 => V 1 =V o +V n ; V 2 =V o -V n Thời gian bơi xuôi dòng t 1 =AB/V 1 =AB/(V o +V n ) (1) Thời gian bơi ngợc dòng t 2 =BC/V 1 =BC/(V o -V n ) (2) Theo bài ra ta có t 1 +t 2 =1/3h (3) Từ (1) (2) và (3) ta có V o 2 7,2V o =o => V o =7,2(km/h ) =>Khi xuôi dòng V 1 =9(km/h) Khi ngợc dòng V 2 =5,4(km/h) b, Tổng thời gian bơi của vận động viên chính là thời gian bóng trôi từ Ađến B ;t=AB/V n =1,5/1,80,83h Câu 3. ký hiệu góc nh hình vẽ: A 1 i = A : góc nhọn có cạnh vuông góc với nhau 2 i = 1 i : theo định luật phản xạ i 1 3 i = 1 i + 2 i =2A: so le trong i 5 i 2 2 4 i = 3 i : theo định luật phản xạ i 3 5 i = 6 i : các góc phụ của 3 i và 4 i i 6 i 4 6 i =A/2 B C C kết quả là: 3 i + 4 i + 5 i + 6 i =5A=180 0 => A =36 0 Câu 4 A 1 C R I I A B A 2 D I 4 A 4 .a, Từ hình vẽ ta có: U AC = I 1 .R a = 1,5 R a U AD = I 2 .R a = 2 R a U CD = U CA + U AC = - U AC + U AD = -1,5R a +2 R a = 0,5 R a Mà U CD =I 3 . R a nên I 3 = 0,5 A (có chiều đi từ C đến D) Từ sơ đồ mạch ta có I 4 = I 2 + I 3 = 2+ 0,5 =2,5 A. Tại A ta thấy dòng điện qua mạch chính I = I 1 + I 2 =1,5+ 2=3,5 A. Vì vậy dòng điện toàn mạch đi ra khỏi B cũng phải là : I = I R + I 4 => I R = I- I 4 = 3,5- 2,5=1A .b, Ta có U CB = I R .R =1 . 1,5 =1,5 v hay U CD +U DB =U CB I 3 . R a +I 4 .R a = 1,5 => R a =1,5/I 3 + I 4 = 1,5/2,5 + 0,5 = 0,5 Đề số 2 Bài 1: Hai ô tô A và B chạy trên 2 đờng thẳng vuông góc với nhau sau khi gặp nhau ở ngã t hai xe tiếp tục chuyển động theo hớng cũ. Xe A có vận tốc 32,4 km/h, xe B có vận tốc 43,2 km/h. a. Xác định vận tốc tơng đối của xe B so với xe A b. Sau bao lâu 2 xe cách nhau 135 km. Bài 2: Cho mạch điện nh hình vẽ: 3 I 1 I 2 A 3 I 3 A R 1 = R 2 = R 3 = 6 ; R 4 = 2 U AB = 18 v a. Nối M và B bằng một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kế b. Nối M và B bằng 1 am pe kế điện trở không đáng kể. Tìm số chie của ampe kế, chiều dòng qua A. Bài 3: Trên hình vẽ xy là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, AB là ảnh của AB qua thấu kính. Bằng cách vẽ hãy xác định: Vị trí, tính chất, các tiêu điểm của thấu kính (lí do tại sao lại vẽ nh vậy). AB là ảnh gì ? Vì sao ? Bài 4:Ngời ta nung một miếng thép khối lợng m = 1 kg đợc nung đến 500 0 C rồi thả vào một ấm đựng 2 kg nớc ở 20 0 C, khối lợng của ấm là 0,5 kg làm bằng nhôm. Tính nhiệt l- ợng cuối cùng của hệ. Cho nhiệt dung riêng của nớc 4200 J/kg độ. Nhôm 880 J/kg độ , thép 460 J/kg độ và hiệu suất truyền nhiệt là 80%. Đáp án đề 2 Bài 1: a. Hai xe chuyển động theo 2 hớng nh hình vẽ. Chọn xe A làm mốc thì vận tốc của xe B so với xe B là v BA . Theo hình vẽ thì ta có: hkmvvv BABA /542,434,32 2222 =+=+= 4 b. Thời gian để khoảng cách là 135 km Chuyển động tơng đối của 2 xe cũng là chuyển động thẳng đều. S = v BA . t )(5,2 54 135 h v S t BA === Bài 2: a. Số chỉ của vôn kế. Vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện không đi qua vôn kế. Sơ đồ mạch điện [(R 2 nt R 3 ) // R 1 ] nt R 4 . - Số chỉ của vôn kế chỉ hiệu điện thế U MB . - Điện trở tơng đơng: R 23 = R 2 + R 3 = 12 R 123 = = + 4 231 231 RR RR R AB = R 123 + R 4 = 6 - Cờng độ dòng điện qua mạch chính: A R U I AB AB C 3 == Hiệu điện thế: U NB = U 4 = I 4 . R 4 = I C . R 4 = 6 v U AN = U AB - U NB = 12 v - Cờng độ qua R 2 ; R 3 : A R U I AN 1 23 23 == - Hiệu điện thế: U MN = U 3 = I 3 . R 3 = 6 v - Số chỉ của vôn kế: u v = U MB = U MN + U NB = U 3 + U 4 = 12 v b. Số chỉ của ampe kế. Sơ đồ mạch: Điện trở tơng đơng:R 34 = = + 5,1 43 43 RR RR 5 R 143 = = + 5,7 431 431 RR RR Cờng độ dòng điện qua R 1 : A R U I AB 4,2 143 1 == Cờng độ dòng điện qua R 2 : A R U I AB 3 2 2 == Hiệu điện thế: U NB = U 34 = I 34 R 34 = I 1 R 34 = 3,6 v Dòng điện qua R 3 : A R U R U I 6,0 3 34 3 3 3 == Xét vị trí nút M ta có I A = I c + I B = 3,6 (A) Dòng điện qua từ M ---> B Bài 3: Nối B với B kéo dài cắt trục chính tại O => O là quang tâm của thấu kính. Vì tia tới quang tâm thì truyền thẳng => dựng thấu kí - Từ B vẽ đờng thẳng // với xy. Cắt thấu kính tại I. Nối B với I kéo dài cắt trục chính tại F ---> F là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Vì tia tới // với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm chính. - Từ B vẽ đờng thẳng // với xy, cắt thấu kính tại J, nối B với J kéo dài cắt xy tại F ----> tiêu điểm vật của thấu kính. Vì tia tới có phơng đi qua tiêu điểm chính cho tia ló // với trục chính. - AB là ảnh ảo vì là giao điểm của chùm kéo dài của tia ló nằm ở sau thấu kính Bài 4: - Gọi t là nhiệt độ của hệ khi cân bằng - Nhiệt lợng miếng thép toả ra để giảm nhiệt độ từ 500 0 C --> t Q 1 = m 1 C 1 (500 - t) (1) - Nhiệt lợng nớc thu vào để tăng nhiệt độ từ 20 0 C ----> t Q 2 = C 2 m 2 (t 20)(2) - Nhiệt độ ấm nhôm thu vào để tăng nhiệt độ là: Q 3 = C 3 m 3 (t 20)(3) - Nh vậy nhiệt lợng toả ra = Q 1 . nhiệt lợng thu vào: Q thu = Q 2 + Q 3 - Theo đề ra 8,0%80 === toả thu Q Q H => Q thu x 0,8 = Q toả (C 2 m 2 + C 3 m 3 )(t 20) . 0,8 = C 1 m 1 (500 t) thay số: (4200 x 2 + 0,5 x 880)(t-20). 0,8 = 460 x 1 (500 t) giải ra ta có t = 49,315 0 C Đề số 3 Câu 1: Móc 1 vật A vào một lực kế thì thấy lực kế chỉ 8,5 N. Nhng khi nhúng vật vào nớc thì thấy lực kế chỉ 5,5N . 6 Hãy xác định thể tích của vật và trọng lợng riêng của chất làm vật (cho biết trọng lợng riêng của nớc là định nghĩa=10000N/m 3 ). Câu 2: Rót nớc ở nhiệt độ t 1 =20 0 C vào một nhiệt lợng kế. Thả vào trong nớc một cục nớc đá có khối lợng m 2 =0,5kg và nhiệt độ t 2 = -15 0 C. Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt đợc thiết lập. Biết khối lợng nớcđổ vào là m 1 =m 2 . Cho nhiệt dung riêng của nớc c 1 =4200J/kgK, của nớc đá là 2100J/kgK. Nhiệt nóng chảy của nớc đá là = 3,4.10 5 J/kg. Bỏ qua khối lợng của nhiệt lợng kế. Câu 3: Một mạch điện gồm một nguồn điện và một đoạn mạch nối hai cực của nguồn. Trong đoạn mạch có một dây dẫn điện trở R, một biến trởvà một ampe kế mắc nối tiếp. Hiệu điện thế của nguồn không đổi, ampe kế có điện trở không đáng kể, biến trở con chạyghi ( 100 -2A) a) Vẽ sơ đồ mạch điện và nêu ý nghĩa những con số ghi trên biến trở. b) Biến trở này làm bằng dây nikêlin có điện trở suất0,4.10 -6 mvà đờng kính tiết diện 0,2mm. Tính chiều dài của dây làm biến trở. c) Di chuyển con chạy của biến trở, ngời ta they ampe kế chỉ trong khoảng từ 0,5 A đến 1,5 A. Tìm hiệu điện thế của nguồn điện và điện trở R. Câu 4: Trên hình vẽ ,() là trục chính của thấu kính hội tụ, AB là ảnh của vật AB ( AB ) a) AB là ảnh thật hay ảnh ảo? Tại sao? b) Xác định quang tâm O, tiêu điểm F,Fcủa thấu kính đó. c) Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính , f là tiêu cự của thấu kính. Giả sửchiều cao h của ảnh lớn gấp 1,5 lần chiều cao h của vật sáng . Hãy thiết lập công thức nêu lên mối liên hệ giữa d và f trong trờng hợp này. đáp án đề 3 7 Câu 1:Khi vật ngập trong nớc , nó chịu tác dụng của hai lực:Trọng lực P 1 và lực đẩy Acsimet F A . Lực đẩy Acsimetcos phơng thẳng đứngchiều từ dới lên trên và có độ lớn bằng hiệu trọng lợng P 1 ngoài không khí và trong nớc. F A = P 1 -P 2 = 8,5-5,5=3(N) ( 0,5 điểm ) Mặt khắc: F A = V. d n ( V là thể tích của vật, d n là trọng lợng riêng của nớc ) + Thể tích của vật V= 0003,0 10000 3 == n A d F ( m 3 ) ( 0,5 điểm ) + Trọng lởngiêng của vật : d= 33,28333 0003,0 5,85,8 1 == VV P N/m 3 Câu 2 Khi đợc làm lạnh tới 0 0 C, nớc toả ra một nhiệt lợng: Q 1 =m 1 c 1 (t-0) = 0,5. 4200.20= 42000 (J). Để làm "nóng" nớc đá tới 0 0 C cần tiêu tốn một nhiệt lợng: Q 2 =m 2 c 2 ( 0 - t 2 )= 0,5.2100.(0- (-15)) = 15750 (J). Bây giờ muốn làm cho toàn bộ nớc đá tan cần phải có một nhiệt lợng: Q 3 =L. m 2 =3,4.10 5 .0,5= 170000(J). Nhận xét: Q 1 > Q 2 Nớc đá có thể "nóng" đến 0 0 C bằng cách nhận nhiệt lợngdo nớc toả ra Q 1 - Q 2 = 42000-15750 = 26250 < 170000= Q 3 Nớc đá không thể tan hoàn toàn mà chỉ tan một phần ( 0,25 điểm ) Vậy sau khi cân bằng nhiệt đợc thiết lập nớc đá không tan hoàn toàn mà chỉ tan một phần. Do đó nhiệt độ chung của hỗn hợp là 0 0 C. Câu 3: a) Sơ đồ mạch điện ( Hình vẽ ) + Số ghi 100 trên biến trở cho biết điện trở lớn nhất là 100 (0,25v điểm )+ số ghi 2A trên biến trở cho biết cờng độ dòng điện lớn nhất đợc phép qua biến trở là 2A. b) Từ công thức tính điện trở R' = . s l và công thức tính tiết diện : S = 4 . 2 d Suy ra chiều dài dây làm biến trở l= 8,7 10.40,0.4 )10.20,0.(14,3.100 4 .'. 6 232 == dR m c) Gọi U là hiệu điện thế của nguồn , R x là điện trở của biến trở, và I là cờng độ dòng điện trong mạch. Theo định luật Ôm, ta có : I= x RR U + Với U và R là không đổi thì khi con chạy ở vị trí M, R x = 0 cờng độ dòng điện sẽ có giá trị cực đại I max 1,5 A 8 Ta có: 1,5 = R U ( 1) Khi con chạy ở vị trí N, R x =R'= 100, cờng độ dòng điện có giá trị cực tiểu: I min = 0,5 A Ta có: 0,5 = 100 + R U (2) Từ (1) và (2) = = )(50 )(75 R VU Vậy hiệu điện thế của nguồn điện bằng 75 (V) và điện trở R = 50 () Câu 4: a)ảnh A'B' là ảnh ảo. Vì A'B' cùng chiều và lớn hơn vật b) Xác định quang tâm O, tiêu điểm F ,F' của thấu kính: + Vẽ B'B cắt trục chính ( ) tại O thì O là quang tâm + Vẽ thấu kính hội tụ vuông góc với trục chính và đi qua O + Vẽ tia tới BI song song với trục chính . Nối B' I và kéo dài, cắt trục chính tại điểm F' . Tiêu điểm F đối xứng với F' qua quang tâm O . c) Thiết lập công thức liên hệ giữa d và f c) Thiết lập công thức liên hệ giữa d và f trong trờng hợp chiều cao h' của ảnh lớn gấp 1,5 lần chiều cao h của vật sáng . Theo hình vẽ ta có: OA'B' OAB nên OA OA AB BA ''' = (1) F'A'B' F'OI nên OF AF OI BA ' '''' = f OAf OI BA ''' + = mà OI=AB f OAf AB BA ''' + = (2) ( 0,25 điểm ). Từ (1) và (2) fOAOAf OA OA OA f OAf OA OA 1 ' 11' 1 ''' +=+= + = (3) Vì A'B' = 1,5. AB nên từ (1) OA' = 1,5. OA (4) Thế (4) vào (3) ta có: f= 3.OA=3d Vậy f=3d. Đề số 4 Câu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về từ trờng? 9 A. Từ trờng là môi trờng vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh nam châm. B. Từ trờng có thể tác dụng lực lên nam châm thử đặt trong nó. C. Từ trờng có ở xung quanh trái đất. D. Từ trờng chỉ tồn tại ở sát mặt dây dẫn có dòng điện. E . Các phát biểu A, B, C, D đều đúng. Câu 2: ( 2đ ) Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều đợc uốn thành vòng tròn tâm O (hình vẽ ) Đặt vào hai điểm M, N một hiệu điện thế U. 1 Hãy só sánh cờng độ dòng điện chạy trong các cung M1N, M2N Ô N 2 M Câu 3: ( 3đ ) Hãy giải thích bằng hình vẽ hiện tợng: Nhìn từ trên mặt thoáng của bình đựng nớc trong có chiếc thớc đặt nghiêng vào thành bình thì một phần thớc ngập trong nớc bị gãy khúc từ mặt phân cách. Câu 4: ( 5 đ ) Cho mạch điện ( hình vẽ ). Biết R 1 = R 3 = R 4 = 4 , R 2 = 2 , U = 6 V a. Nối A, D bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm chỉ sốcủa vôn kế? b. Nối A, D bằng một Ampe kế có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ của Ampe kế và điện trở tơng đơng của mạch. Đáp án đề 4 10 O . điện trở r mắc song song : R = n r C. Điện trở tơng đơng của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần . D. Trong đoạn mạch mắc song song cờng độ. ' 90 1 0 ' ' ' 10 90 1 A B F A F O OA AB F O F O OA hay OA cm A A B OA hay AB OA OA + = = + = = = = suy ra OA = 9cm. Vậy vật cách kính 9cm
- Xem thêm -

Xem thêm: mot so de thi hoc sinh gioi vat ly 9, mot so de thi hoc sinh gioi vat ly 9, mot so de thi hoc sinh gioi vat ly 9

Bình luận về tài liệu mot-so-de-thi-hoc-sinh-gioi-vat-ly-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP