KE HOACH GIANG DAY THE DUC 6 - 8 TAN YEN BAC GIANG

8 374 10
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 08:10

phòng GD&ĐT TÂN YÊN Trờng THCS NGọC CHÂU kế hoạch giảng dạy Họ và tên giáo viên: Vũ Trung Quân Tổ chuyên môn: Sinh Hoá TD CN Giảng dạy môn: Thể dục Khối 6 - 8 Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT Năm học 2010 - 2011 Kế hoạch giảng dạy bộ môn 1 Một số thông tin cá nhân 1. Họ và tên: Vũ Trung Quân 2. Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất 3. Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT 4. Tổ chuyên môn: Sinh Hoá TD CN 5. Năm vào ngành GD&ĐT: 2002 6. Số năm đạt danh hiệu GVDG cấp cơ sở (Trờng: 7 năm; Huyện: 6 năm; Cấp Tỉnh: 1năm) 7. Kết quả thi đua năm học trớc: Lao động tiên tiến 8. Tự đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn: Khá 9. Nhiệm vụ đợc phân công trong năm học: a. Dạy học: Thể dục khối 6 8 b. Kiêm nhiệm: phụ trách CLB TDTT 10. Những thuận lợi, khó khăn về hoàn cảnh cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ đợc phân công: a, Thuận lợi: Bản thân luôn tự sắp xếp thời gian nghiên cứu chuyên môn để luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. b, Khó khăn: Cha có đủ đồ dùng chuyên môn phục vụ cho dạy và học bộ môn Thể dục Phần thứ nhất: Kế hoạch chung A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: 1. Các văn bản chỉ đạo:. 2 a. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, NQ của QH về GD&ĐT, Mục tiêu giáo dục của cấp học, bậc học THCS b. Căn cứ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT. Năm học 2010 2011 là năm: tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo, Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động Hai không với 4 nội dung c. Căn cứ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD Tân Yên đối với THCS. d. Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trờng, của tổ chuyên môn đợc thông qua tại hội nghị CBVC ngày 21/9/2010 của Trờng THCS Ngọc Châu. 2. Mục tiêu của môn học: Chơng trình môn học thể dục lớp 6, lớp 8 nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp dới, chuẩn bị bài học có hiệu quả chơng trình lớp trên, góp phần từng bớc thực hiện mục tiêu môn học ở trung học sơ sở là: - Biết đợc một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. - Góp phần rèn kuyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trờng và ngoài nhà trờng. Cụ thể: a. Kiến thức: - Có những hiểu biết cần thiết về lợi ích tác dụng của tập luyện TDTT và những hiểu biết cơ bản về sức nhanh, bớc đầu biết cách tự kiểm tra mạch để theo dõi sức khoẻ trong luyện tập và thi đấu TDTT nhằm đảm bảo an toàn. - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ kỹ thuật, bài tập phát triển thể lực, trò chơi vận động, kỹ thuật thuật động tác một số môn thể thao đã học ở lớp dới và tiếp thu tự học ở lớp trên. - Biết đợc một số điều luật thi đấu và phơng pháp tập luyện môn thể thao tự chọn để tham gia các hoạt động TDTT ngoại khoá. 3 b. Kỹ năng: - Thực hiện đúng, đều, đẹp những bài tập đội hình, đội ngũ đã học ở lớp dới và tơng đối đúng những bài tập mới học. - Thực hiện đợc tơng đối đúng bài thể dục phát triển chung, một số trò chơi vận động, bài tập phát triển thể lực và các động tác bổ trợ kỹ thuật chạy nhanh, chạy bền, bật nhẩy, đá cầu và môn thể thao tự chọn. - Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. c. Thái độ, hành vi: - Có ý thức tự giác học tập môn thể dục. - Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động thể dục, thể thao và có thói quen giữ gìn vệ sinh. - Biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trờng và tự tập luyện để giữ gìn nâng cao sức khỏe. - Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, rợu, hút thuốc lá, không dùng các chất ma tuý. - Tinh thần đoàn kết trong tập luyện. - Tuyên truyền sâu rộng cho mọi ngời khi tham gia tập luyện, biết giữ gìn cho cá nhân và chung cho mọi ngời. - Xây dựng tình cảm giữa các bạn, các đội chơi. - Xây dựng đợc niềm vui, hứng thú trong học tập, yêu thích bộ môn học, giữ gìn vệ sinh các nhân và vệ sinh chung. 3. Đặc điểm tình hình về Điều kiện CSVC, TBDH của nhà trờng, Điều kiện kinh tế, xã hội, trình độ dân trí, Môi trờng giáo dục tại địa phơng: a, Thuận lợi: Trờng THCS Ngọc Châu năm học 2010 2011 tiếp tục đợc đầu t về cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện dạy học, thiết bị dạy học của nhà trờng tơng đối đầy đủ ở các bộ môn. Các điều kiện kinh tế xã hội và trình độ dân trí của nhân dân địa phơng đã có sự phát triển theo hớng quan tâm nhiều hơn đến chất lợng học tập của con em. Lãnh đạo địa phơng, các tổ chức đoàn thể, hội cựu giáo chức và công tác XHHGD đã đợc kiện toàn, quan tâm đúng mức tạo môi trờng giáo dục sâu rộng trong nhân dân. b, Khó khăn: 4 - Một số trang thiết bị dạy học đợc cấp phát quá lâu nay đã hỏng hoặc giảm chất lợng phục vụ quá trình giảng dạy - Một bộ phận nhân dân cha quan tâm đến việc học hành của con em do điều kiện kinh tế khó khăn đi làm ăn xa nhà ít điều kiện thời gian. - Thể chất của học sinh Ngọc Châu còn hạn chế do điều kiện sinh hoạt cha đáp ứng nhu cầu. 4. Nhiệm vụ đợc phân công: a. Giảng dạy: Môn: Thể dục khối lớp 6 và khối 8 b. Kiêm nhiệm: Phụ trách câu lạc bộ TDTT 5. Năng lực, sở trờng, dự định cá nhân: Bản thân với 8 năm giảng dạy kinh nghiệm tích luỹ đợc là năng lực tổ chức các hoạt động tập thể và các môn thể thao trí tuệ. Định hớng trong năm học xây dựng và tổ chức các câu lạc bộ TDTT hoạt động thờng xuyên và lựa chọn đợc các nhân tố nổi trội bồi d- ỡng thành lập đội tuyển thi đấu của nhà trờng tham gia các giải thể thao do cấp trên và nhà trờng tổ chức. 6. Đặc điểm học sinh: a, Thuận lợi: Học sinh Trờng THCS Ngọc Châu đa số các em là con em gia đình nông nghiệp nên ngoan; có sẵn nền tảng thể lực và khả năng vận động nhanh nhẹn, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể đặc biệt là TDTT. b, Khó khăn: Các em cha đợc va chạm nhiều nên tinh thần và tâm lý thi đấu cha vững vàng, khả năng tiếp thu các bài tập mới cũng hạn chế c, Kết quả khảo sát đầu năm: STT Lớp Sĩ số Nam Nữ DTTS Hoàn cảnh GĐ khó khăn Xếp loại năm học trớc Xếp loại qua khảo sát đầu năm G K TB Y K G K TB Y K 1 6A 34 13 21 1 6 14 12 2 0 2 6B 32 17 15 2 11 16 3 0 3 6C 33 20 13 1 2 11 18 2 0 5 4 K6 99 49 50 10 36 46 7 0 5 8A 34 12 22 2 3 4 18 12 0 0 3 12 19 0 0 6 8B 32 17 15 4 15 13 0 0 3 17 12 0 0 7 8C 33 13 20 2 6 20 7 0 0 6 17 10 0 0 8 K8 99 42 57 14 53 32 0 0 12 46 41 0 0 B. Chỉ tiêu phấn đấu: 1. Kết quả giảng dạy: a. Số HS xếp loại Giỏi: Khối 6: 15 HS. Tỷ lệ: 15%. Khối 8: 15HS. Tỷ lệ: 15% b. Số HS xếp loại Khá: Khối 6: 35HS. Tỷ lệ: 35%. Khối 8: 35HS. Tỷ lệ: 35%. c. Số HS xếp loại TB: Khối 6: 49HS. Tỷ lệ: 50%. Khối 8: 49HS. Tỷ lệ: 50%. 2. Sáng kiến kinh nghiệm: Đăng ký viết sáng kiến về công tác bồi dỡng học sinh tham gia các câu lạc bộ 3. Làm mới ĐDDH: 2 đồ dùng dạy học mới có chất lợng 4. Bồi dỡng chuyên đề: thờng xuyên, liên tục và tập trung vào thi GVG và bồi dỡng các câu lạc bộ 5. ứng dụng CNTT vào giảng dạy: áp dụng vào các tiết soạn bài lên lớp và các hồ sơ liên quan trong nhà trờng 6. Kết quả thi đua: a. Xếp loại giảng dạy: Tốt b. Đạt danh hiệu GVDG cấp: đạt Giáo viên Giỏi cấp tỉnh C. Những giải pháp chủ yếu: 1: Công tác giảng dạy: Thờng xuyên tự trao dồi t tởng chính trị đạo đức lối sống, tác phong s phạm, lơng tâm nghề nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉnh chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nớc. Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của chi bộ và BGH nhà trờng 6 Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: hội họp, ra vào lớp đúng giờ. Soạn bài trớc khi lên lớp dạy 3 ngày, mỗi giờ dạy có đồ dùng dạy học mợn hoặc tự làm. Thực hiện đúng chế độ chấm chữa, đánh giá xếp loại học sinh. Có đủ hồ sơ cá nhân theo quy định. Dự giờ đủ 1 tiết/tuần. Tiếp tục tự bồi dỡng thờng xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ s phạm. Tham gia đăng ký hội giảng, thi giáo viên giỏi các cấp có kết quả. Chủ động đổi mới phơng pháp giảng dạy bộ môn theo hơng tích cực hoá hoạt động của học sinh. Chủ động khảo sát phân loại học sinh ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với bộ môn. Đề ra và thống nhất quy định về trang phục khi học thực hành phải có giầy thể thao (ba ta) 2: Phụ trách câu lạc bộ thể thao: Thông báo rộng rãi cho học sinh thông tin về việc thành lập các câu lạc bộ thể thao và có kế hoạch tuyển chọn và luyện tập. Thành lập đủ các câu lạc bộ theo quy định. Phát hiện và bồi dỡng các nhân tố điển hình ở tất cả các môn để đầu t xây dựng các đội tuyển. Sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ ít nhất 2 buổi/tuần theo quy định. Trực tiếp phụ trách các câu lạc bộ: Cầu lông, chạy nhanh, nhảy xa. Phối hợp với BCH chi đoàn, Liên đội, tổ chủ nhiệm để trao đổi thông tin và tổ chức các hoạt động thi đấu giữa các lớp. Chủ động tham mu với BGH nhà trờng về chơng trình sinh hoạt và kế hoạch mua thêm trang thiết bị dụng cụ sinh hoạt tập luyện, chế độ bồi dỡng cho giáo viên và học sinh. D. Những điều kiện để thực hiện kế hoạch: - Các câu lạc bộ TDTT hoạt động dới sự quản lý trực tiếp của BGH nhà trờng và phối hợp cùng BCH Đoàn, BCH Liên đội - Hoàn thiện đầy đủ 2 sân tập bóng chuyền và bóng rổ trong khuôn viên của nhà trờng. Phần thứ hai: Kế hoạch giảng dạy cụ thể 7 Môn học: Thể dục. Tổng số tiết: 70. Lý thuyết: 02. Thực hành: 68 Số tiết trong 1 tuần: 02. Số tiết thực hành, thí nghiệm: 02. Số tiết ngoại khoá: Không. Nội dung ngoại khoá: Không Tổ trởng xác nhận Hiệu trởng phê duyệt 8 . K TB Y K 1 6A 34 13 21 1 6 14 12 2 0 2 6B 32 17 15 2 11 16 3 0 3 6C 33 20 13 1 2 11 18 2 0 5 4 K6 99 49 50 10 36 46 7 0 5 8A 34 12 22 2 3 4 18 12 0 0 3. 18 12 0 0 3 12 19 0 0 6 8B 32 17 15 4 15 13 0 0 3 17 12 0 0 7 8C 33 13 20 2 6 20 7 0 0 6 17 10 0 0 8 K8 99 42 57 14 53 32 0 0 12 46 41 0 0 B. Chỉ tiêu phấn
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH GIANG DAY THE DUC 6 - 8 TAN YEN BAC GIANG, KE HOACH GIANG DAY THE DUC 6 - 8 TAN YEN BAC GIANG, KE HOACH GIANG DAY THE DUC 6 - 8 TAN YEN BAC GIANG

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-the-duc-6-8-tan-yen-bac-giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP