Li tuong song cua thanh nien

9 222 3
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mỗi thanh niên đều có một lí tưởng sống riêng của mình nhưng họ đều hướng đến một lí tưởng chung đó là : Giải phóng dân tộc,quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh “Giải phóng dân tộc” lá lẽ sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam khi nước nhà chưa giành được độc lập, thống nhất Bế Văn Đàn • Nguyễn Thị Chiên Nguyễn Thị Minh Khai • Phan Đình Giót Tô Vĩnh Diện . Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mỗi thanh niên đều có một lí tưởng sống riêng của mình nhưng họ đều hướng đến một. tộc,quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh “Giải phóng dân tộc” lá lẽ sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam khi nước nhà chưa giành được độc lập, thống nhất Bế Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Li tuong song cua thanh nien, Li tuong song cua thanh nien, Li tuong song cua thanh nien

Bình luận về tài liệu li-tuong-song-cua-thanh-nien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP