Tiết 48: Thành ngữ

23 368 1
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

Kiểm tra bài cũ: 1.Từ đồng âm là từ: a.Có âm thanh giống nhau, nghĩa khác xa nhau và liên quan với nhau b. Có âm thanh giống nhau, nghĩa gần nhau và liên quan với nhau c. Có âm thanh giống nhau, nghĩa khác xa nhau và không liên quan đến nhau d. Có âm thanh giống nhau, nghĩa trái ngược nhau và không liên quan đến nhau 2. Giải thích nghĩa của tiếng “đồng” trong các trường hợp sau: a. Trống đồng b. Đồng lòng →Cùng ( giống nhau ) →Chất liệu bằng kim loại đồng Quê hương anh Làng tôi nghèo Tôi với anh đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau nước mặn đồng chua đất cày lên sỏi đá I. Thế nào là thành ngữ? 1. Khái niệm: Quan sát ví dụ: Nước non lận đận một mình Thân cò bấy nay lên thác rồi lại xuống ghềnh lên núi xuống ghềnh lên thác xuống ghềnh Tiết 48 THÀNH NGỮ Đáp án:Những khó khăn, vất vả, long đong Về cấu tạo: cố định Thế nào là thành ngữ? Từ những kết luận đó, em có nhận xét gì về cấu tạo của cụm từ “ lên thác xuống ghềnh? Cụm từ “ lên thác xuống ghềnh” có ý nghĩa gì? Về cấu tạo: Cố định Về ý nghĩa: Hoàn chỉnh xuống ghềnh lên núi 2. Cách hiểu nghĩa của thành ngữ: Ví dụ 1: Nước non lận đận một mình Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay - Bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ ngữ tạo nên nó - Thường thông qua các phép chuyển nghĩa: ẩn dụ, so sánh Tiết 48 : THÀNH NGỮ - Về cấu tạo: cố định - Về ý nghĩa: hoàn chỉnh I. Thế nào là thành ngữ? 1. Khái niệm: Như vậy nghĩa của mỗi thành ngữ suy ra từ đâu? Tại sao nói là: “nhanh như chớp”? Thành ngữ “Nhanh như chớp” có nghĩa là gì? Dựa vào đâu mà em cho rằng nghĩa của thành ngữ “ lên thác xuống ghềnh” là chỉ những khó khăn, vất vả, long đong? Ví dụ 2: Nhanh như chớp * Bài tập nhanh: Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết nghĩa của các thành ngữ ấy suy ra từ đâu? a. Mưa to gió lớn b. Đi guốc trong bụng →Thời tiết khắc nghiệt, dữ dội ( Nghĩa đen – Miêu tả) →Hiểu hết, biết tỏng mọi suy nghĩ và tâm địa của người khác ( Nói quá ) * Nhận xét về cấu tạo của các thành ngữ trong các cặp ví dụ sau: 1 a/. Đứng núi này trông núi nọ b/ Đứng núi này trông núi khác 2 a/. Dù cho sông cạn đá mòn Còn non còn nước vẫn còn thề xưa b/ Miền Nam là máu của Việt Nam, thịt của Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi * Lưu ý: Tính cố định của thành ngữ chỉ là tương đối  Có sự thay đổi từ ngữ * Lưu ý : Tính cố định của thành ngữ chỉ là tương đối II. Sử dụng thành ngữ: 1. Chức vụ ngữ pháp: 2. Cách hiểu nghĩa của thành ngữ: - Bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ ngữ tạo nên nó - Thường thông qua các phép chuyển nghĩa: ẩn dụ, so sánh Tiết 48 : THÀNH NGỮ - Về cấu tạo: cố định - Về ý nghĩa: hoàn chỉnh I. Thế nào là thành ngữ? 1. Khái niệm: Hãy xác định vai trò ngữ pháp trong các câu sau: a. Cây cao bóng cả ở đây là các bác đấy b. Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non c. Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang - Làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu - Làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ . . . Phụ ngữ VN CN II. Sử dụng thành ngữ: 1. Chức vụ ngữ pháp: DT Thành ngữ giữ chức vụ ngữ pháp gì trong câu? 2. Tác dụng của thành ngữ: II. Sử dụng thành ngữ: 1. Chức vụ ngữ pháp: - Làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu - Làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ . . . . dụng thành ngữ có tác dụng gì? 2. Tác dụng của thành ngữ: II. Sử dụng thành ngữ: 1. Chức vụ ngữ pháp: - Làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu - Làm phụ ngữ trong. chức vụ ngữ pháp gì trong câu? 2. Tác dụng của thành ngữ: II. Sử dụng thành ngữ: 1. Chức vụ ngữ pháp: - Làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu - Làm phụ ngữ trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 48: Thành ngữ, Tiết 48: Thành ngữ, Tiết 48: Thành ngữ

Bình luận về tài liệu tiet-48-thanh-ngu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP